• Ebook Tâm lý trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Tâm lý trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tâm lý trong quản lý doanh nghiệp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quản lý hoạt động của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường, khái quát về tâm lý học, nhu cầu vầ động cơ làm việc của người lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   291 p niem 10/06/2020 16 0

 • Ebook Tâm lý trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Tâm lý trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Tâm lý trong quản lý doanh nghiệp" cung cấp cho người đọc một số nội dung: Cơ sở lý luận về chiến lược nhân lực của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường, cơ sở lý luận về chiến lược đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   295 p niem 10/06/2020 18 0

 • Ebook Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay" tiếp tục trình bày thực trạng biến đổi văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay, đặc điểm và sự biến đổ, văn hóa ứng xử của cư dân các dân tộc thiểu số, sự tác động của xã hội đến xu hướng biến đổi của văn hóa ứng xử, định hướng, giải pháp điều tiết văn...

   236 p niem 10/06/2020 15 0

 • Ebook Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung về triết lý văn hóa ứng xử Việt Nam, đặc điểm văn hóa ứng xử Việt Nam truyền thống, phát triển văn hóa và con người với văn hóa ứng xử, sự tác động và vai trò của văn hóa ứng xử đối với sự phát triển văn hóa và con người,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   180 p niem 10/06/2020 18 0

 • Ebook Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội: Phần 2

  Ebook Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật phỏng vấn, quan sát, nghiên cứu tư liệu và phân tích nội dung, thử nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   169 p niem 09/06/2020 11 0

 • Ebook Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội: Phần 1

  Ebook Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nghiên cứu xã hội - Đặc điểm và loại hình, các bước đi trong nghiên cứu xã hội, kỹ thuật xây dựng bảng câu hỏi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p niem 09/06/2020 8 0

 • Tổ chức hoạt động điều hoà cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Tổ chức hoạt động điều hoà cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Nội dung bài viết đề cập đến tầm quan trọng của các giác quan và điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Bài viết cũng đề cập đến những hoạt động giúp điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ cũng như các hình thức tổ chức hoạt động điều hòa cảm giác cho trẻ tự kỉ bao gồm: Luyện tập, trò chơi, ngoại khóa và tích...

   8 p niem 30/11/2019 58 0

 • Phân tích các vấn đề hành vi của một trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Phân tích các vấn đề hành vi của một trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Trẻ Rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) là nhóm trẻ gặp khó khăn ở nhiều lĩnh vực phát triển. Một trong những khó khăn của trẻ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của các lĩnh vực khác đó là vấn đề hành vi không mong muốn ở trẻ.

   6 p niem 30/11/2019 56 0

 • Sự đa dạng của trẻ tự kỉ theo học thuyết “bát sa lát hoa quả” và một số kĩ năng giáo dục hiệu quả cho trẻ tự kỉ theo phương pháp ưu tiên cá nhân tại Úc

  Sự đa dạng của trẻ tự kỉ theo học thuyết “bát sa lát hoa quả” và một số kĩ năng giáo dục hiệu quả cho trẻ tự kỉ theo phương pháp ưu tiên cá nhân tại Úc

  Bài viết này giới thiệu phương pháp tiếp cận tự kỉ giống như "bát sa lát hoa quả" và đưa ra 6 kĩ năng làm việc với trẻ tự kỉ theo phương pháp ưu tiên cá nhân dựa vào học thuyết “hệ thần kinh đa dạng”.

   9 p niem 30/11/2019 55 0

 • Một số nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hành vi ứng dụng (applied behavior analysis – ABA) trong can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Một số nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hành vi ứng dụng (applied behavior analysis – ABA) trong can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Bài viết xin giới thiệu về phương pháp ABA và những bài báo khoa học của các nhà nghiên cứu trên thế giới khẳng định về hiệu quả của ABA trong quá trình can thiệp trẻ RLPTK về vấn đề giao tiếp, kĩ năng xã hội, kĩ năng thích ứng, hành vi thách thức và các môn học, giúp GV và CM trẻ RLPTK có sơ sở và niềm tin sử dụng ABA trong can thiệp trẻ RLPTK...

   8 p niem 30/11/2019 71 0

 • Kết quả đánh giá sàng lọc trẻ khuyết tật phát triển tại Hải Phòng

  Kết quả đánh giá sàng lọc trẻ khuyết tật phát triển tại Hải Phòng

  Nghiên cứu đã sử dụng Bảng hỏi dành cho giáo viên, Bảng kiểm phát triển, M-Chat-R, bảng kiểm ADHD để đánh giá sàng lọc trẻ khuyết tật ở 6 trường mầm non công lập và 2 trường mầm non tư thục tại thành phố Hải Phòng.

   8 p niem 30/11/2019 45 0

 • Phát triển mô hình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật tại trường mầm non

  Phát triển mô hình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật tại trường mầm non

  Bài viết này nhằm phân tích một số vấn đề lí luận và thực tiễn về mô hình CTS cho TKT tại trường mầm non và đề xuất một số giải pháp để phát triển mô hình này trong giai đoạn hiện nay.

   6 p niem 30/11/2019 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số