• Giáo trình Đánh giá nhân cách (In lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Đánh giá nhân cách (In lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Đánh giá nhân cách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát chung về đánh giá nhân cách, một số vấn đề về rối nhiễu nhân cách, nguồn thông tin và kỹ thuật đánh giá nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p niem 28/11/2022 3 0

 • Giáo trình Đánh giá nhân cách (In lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Đánh giá nhân cách (In lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Đánh giá nhân cách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một số công cụ đánh giá nhân cách, nội dung các trắc nghiệm và bảng kiểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p niem 28/11/2022 3 0

 • Ebook Hành vi tổ chức (Organizational behavior): Phần 1 - Nguyễn Hữu Lam

  Ebook Hành vi tổ chức (Organizational behavior): Phần 1 - Nguyễn Hữu Lam

  Phần 1 của tài liệu "Hành vi tổ chức (Organizational behavior)" trình bày những nội dung về: giới thiệu hành vi tổ chức; những cơ sở của hành vi cá nhân; giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc; động viên; những cơ sở của hành vi nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   186 p niem 28/09/2022 12 0

 • Ebook Hành vi tổ chức (Organizational behavior): Phần 2 - Nguyễn Hữu Lam

  Ebook Hành vi tổ chức (Organizational behavior): Phần 2 - Nguyễn Hữu Lam

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hành vi tổ chức (Organizational behavior)" tiếp tục trình bày những nội dung về: hành vi trong nhóm và xung đột; thông tin; thông tin trong các nhóm và thông tin trong tổ chức; văn hóa tổ chức; đổi mới và phát triển tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   213 p niem 28/09/2022 11 0

 • Ebook Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình: Phần 1 - Trần Đình Tuấn

  Ebook Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình: Phần 1 - Trần Đình Tuấn

  Phần 1 của tài liệu "Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình" có nội dung trình bày về: những trường phái tham vấn tâm lý cá nhân; quá trình tham vấn tâm lý; các giai đoạn của quá trình tham vấn tâm lý; tham vấn tâm lý trong những trường hợp đặc biệt; tham vấn tâm lý và công tác xã hội với trẻ em nhiễm HIV/AIDS; nhu cầu và vấn nạn của gia đình;... Mời...

   156 p niem 28/09/2022 11 0

 • Ebook Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình: Phần 2 - Trần Đình Tuấn

  Ebook Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình: Phần 2 - Trần Đình Tuấn

  Phần 2 của tài liệu "Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình" có nội dung trình bày về: các trường phái chính trong tham vấn tâm lý gia đình như phái cấu trúc gia đình, phái truyền thông, phái hành vi, phái thực nghiệm, phái giải pháp; tham vấn tâm lý với gia đình Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm về tham vấn tâm lý và công tác xã hội;... Mời các bạn cùng tham...

   163 p niem 28/09/2022 8 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp nghiên cứu xã hội học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vị trí, chức năng và các đặc trưng của nghiên cứu xã hội học, xây dựng cơ sở lý luận cho một cuộc nghiên cứu xã hội học, phương pháp chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   207 p niem 28/09/2022 7 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Phương pháp nghiên cứu xã hội học" trình bày các nội dung: Hệ các phương pháp thu thập thông tin cá biệt, xử lý thông tin, phân tích và viết báo cáo kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   209 p niem 28/09/2022 8 0

 • Ebook Tâm lý học nghệ thuật - L.X.Vưgotxki

  Ebook Tâm lý học nghệ thuật - L.X.Vưgotxki

  Tài liệu "Tâm lý học nghệ thuật" có nội dung trình bày về: vấn đề tâm lý học nghệ thuật; nghệ thuật như một sự nhận thức; nghệ thuật như một sự thủ pháp; nghệ thuật và phân tâm học; phân tích phản ứng thẩm mỹ; bi kịch về Hăm lét, hoàng tử Đan Mạch; nghệ thuật như là Catacxit; nghệ thuật và cuộc sống;... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   311 p niem 28/09/2022 8 0

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 1

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu các nội dung của 4 chương đầu bao gồm: Cái tôi và quá trình xã hội hóa cá nhân, liên hệ xã hội, tri giác xã hội, giáo tiếp xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   317 p niem 29/08/2022 26 0

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 2

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Ảnh hưởng xã hội, định kiến xã hội, hành vi gây hấn, nhóm xã hội, các kỹ thuật tạo bẫy nhằm thay đổi thái độ và hành vi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   308 p niem 29/08/2022 26 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - Võ Tá Tri, Vũ Văn Hùng (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - Võ Tá Tri, Vũ Văn Hùng (Đồng chủ biên)

  Giáo trình "Xã hội học đại cương" được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức và phương pháp nghiên cứu xã hội học hết sức cơ bản phục vụ cho giảng dạy và học tập môn học. Phần 1 của giáo trình gồm 3 chương đầu, trình bày về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng, nhiệm vụ của xã hội học; hành động xã hội, tương...

   94 p niem 29/08/2022 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số