• Bài giảng Tiếng Việt thực hành

  Bài giảng Tiếng Việt thực hành

  Bài giảng Tiếng Việt thực hành dành cho sinh viên bậc cao đẳng, chuyên ngành Sư phạm Mầm non. Bài giảng được chia thành 5 chương, gồm các nội dung chính như: Luyện kỹ năng tạo lập văn bản; Luyện kỹ năng dựng đoạn văn; Luyện kỹ năng viết câu trong văn bản; Luyện kỹ năng dùng từ trong văn bản; Luyện về chữ viết tiếng Việt. Mời các bạn cùng...

   50 p niem 26/05/2022 20 0

 • Ebook Hành chính Văn phòng trong cơ quan nhà nước: Phần 1 - TS. Lưu Kiếm Thanh

  Ebook Hành chính Văn phòng trong cơ quan nhà nước: Phần 1 - TS. Lưu Kiếm Thanh

  Cuốn sách Hành chính Văn phòng trong cơ quan nhà nước được biên soạn nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản, cơ sở pháp lý và những kỹ năng cần thiết của việc xây dựng và tổ chức công tác hành chính văn phòng trong các cơ quan, tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

   117 p niem 31/01/2022 40 0

 • Ebook Hành chính Văn phòng trong cơ quan nhà nước: Phần 2 - TS. Lưu Kiếm Thanh

  Ebook Hành chính Văn phòng trong cơ quan nhà nước: Phần 2 - TS. Lưu Kiếm Thanh

  Ebook Hành chính Văn phòng trong cơ quan nhà nước với kết cấu nội dung gồm 3 chương, trình bày những nội dung tổng quan về văn phòng và công tác văn phòng, công tác văn thư, công tác lưu trữ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

   88 p niem 31/01/2022 35 0

 • Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về tổng quan về quản lý dự án đầu tư, mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối nguồn lực cho dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

   149 p niem 28/12/2021 46 0

 • Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 2

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 3): Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án, quản lý chất lượng dự án, giám sát và đánh giá dự án, quản lý rủi ro đầu tư, ứng dụng Microsoft Project, xây dựng biểu đồ GANTT và PERT,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   181 p niem 28/12/2021 57 0

 • Tập bài giảng Phân tích chính sách kinh tế & xã hội

  Tập bài giảng Phân tích chính sách kinh tế & xã hội

  Tập bài giảng Phân tích chính sách kinh tế & xã hội gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Khái luận về chính sách kinh tế-xã hội, phân tích chính sách kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện và điều chỉnh chính sách kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   103 p niem 28/12/2021 45 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô (Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học)

  Bài giảng Kinh tế vi mô (Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học)

  Bài giảng Kinh tế vi mô (Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học) cung cấp cho người học những kiến thức như: Kinh tế vi mô và những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp; Cung cầu hàng hoá; Lý thuyết người tiêu dùng; Lý thuyết về doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p niem 28/12/2021 48 0

 • Tập bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế

  Tập bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế

  Tập bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế gồm có 6 chương, nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 1: giới thiệu thống kê học, chương 2: điều tra và tổng hợp thống kê; chương 3: phân tích thống kê; chương 4: phân tích thống kê mối liên hệ giữa các hiện tượng; chương 5: phân tích tình hình biến động của các hiện tượng theo thời gian;...

   157 p niem 28/12/2021 48 0

 • Tập bài giảng Lịch sử kinh tế quốc dân

  Tập bài giảng Lịch sử kinh tế quốc dân

  Tập bài giảng được xây dựng với bố cục gồm 8 chương như sau: Chương mở đầu: khái quát về học phần; chương 1 - kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa; chương 2 - kinh tế nước Mỹ; chương 3 - kinh tế Nhật Bản; chương 4 - kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa; chương 5 - kinh tế Liên Xô (cũ); chương 6 - kinh tế Trung Quốc; chương 7 - kinh tế Asean; chương...

   158 p niem 28/12/2021 54 0

 • Giáo trình Hành vi tổ chức: Phần 2

  Giáo trình Hành vi tổ chức: Phần 2

  Giáo trình Hành vi tổ chức gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các chương như sau: Chương 1: Tổng quan về hành vi tổ chức; Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân; Chương 3: Ra quyết định cá nhân; Chương 4: Tạo động lực cho người lao động; Chương 5: Cơ sở của hành vi nhóm.

   132 p niem 30/11/2021 90 0

 • Giáo trình Hành vi tổ chức: Phần 2

  Giáo trình Hành vi tổ chức: Phần 2

  Giáo trình Hành vi tổ chức gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần, phần 2 gồm có các chương như sau: Chương 6: Lãnh đạo và quyền lực; Chương 7: Giao tiếp trong tổ chức; ​​​​​​​Chương 8: Cơ cấu tổ chức; Chương 9: Văn hóa tổ chức; ​​​​​​​Chương 10: Thay đổi và phát triển tổ chức.

   148 p niem 30/11/2021 65 0

 • Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 1

  Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 1

  Cuốn sách Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế được biên soạn với 11 chương, trình bày và diễn giải các nội dung cơ bản của hệ thống IAS/IFRS. Ebook "Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế" phần 1 sau đây sẽ gồm 5 chương với những nội dung về: Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - Lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức và quy trình ban hành...

   123 p niem 30/11/2021 69 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số