• Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ, sự phát sinh, phát triển và suy thoái của KTCT học tư sản cổ điển từ giữa thế kỷ XV đến XIX, kinh tế chính trị học tiểu tư sản, học thuyết kinh tế của các nhà XHCN không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX,... Mời các bạn...

   167 p niem 30/11/2020 27 0

 • Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự phát sinh và phát triển của KTCT học Mác - Lênin, các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển, các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes, các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới, học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại....

   170 p niem 30/11/2020 30 0

 • Ebook Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Nhật Bản giai đoạn "thần kỳ" và Việt Nam thời kỳ "đổi mới": Phần 1

  Ebook Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Nhật Bản giai đoạn "thần kỳ" và Việt Nam thời kỳ "đổi mới": Phần 1

  Cuốn Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Nhật Bản giai đoạn "thần kỳ" và Việt Nam thời kỳ "đổi mới": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Nhật Bản giai đoạn "thần kỳ", tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam thời kỳ "đổi mới". Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm...

   144 p niem 30/11/2020 24 0

 • Ebook Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Nhật Bản giai đoạn "thần kỳ" và Việt Nam thời kỳ "đổi mới": Phần 2

  Ebook Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Nhật Bản giai đoạn "thần kỳ" và Việt Nam thời kỳ "đổi mới": Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Nhật Bản giai đoạn "thần kỳ" và Việt Nam thời kỳ "đổi mới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu về quan hệ tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội giữa Nhật Bản giai đoạn "thần kỳ" và Việt Nam thời kỳ "đổi mới". Mời các bạn cùng tham khảo...

   81 p niem 30/11/2020 27 0

 • Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa, kinh tế nước Mỹ, kinh tế Nhật Bản, kinh tế các nước chủ nghĩa xã hội, kinh tế Liên Xô, kinh tế Trung Quốc, kinh tế các nước ASEAN. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, phục vụ cho học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo giáo...

   249 p niem 30/11/2020 22 0

 • Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử kinh tế: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Lịch sử kinh tế" sẽ trình bày về lịch sử kinh tế Việt Nam: Kinh tế việt Nam thời kỳ phong kiến, kinh tế Việt Nam trong thời kỳ thực dân Pháp thống trị (1858-1945), kinh tế Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền (1976-1985),...

   184 p niem 30/11/2020 23 0

 • Ebook Các công dụng của đại học - Clark Kerr

  Ebook Các công dụng của đại học - Clark Kerr

  Ebook Các công dụng của đại học trình bày đến bạn những cách thích nghi thế nào với những cơ hội mới cho tính sáng tạo; biết ứng phó thế nào trước tiền bạc; hăm hở có thể đóng một vai trò mới và hữu ích thế nào; nó có thể thay đổi bản thân nhanh chóng thế nào trong khi vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra; nó có thể xao lãng nhanh chóng...

   214 p niem 30/11/2020 13 0

 • Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Những chủ đề kinh tế học hiện đại: Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Lãi suất và giá trị hiện tại, tổng cầu và tổng cung, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p niem 31/10/2020 26 0

 • Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Ebook Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Những chủ đề kinh tế học hiện đại: Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Quỹ tiền tệ quốc tế - Thầy thuốc hay thầy thuốc phù thủy, chi tiêu liên bang, thâm hụt, thặng dư liên ban và nợ quốc gia giá năng lượng; thị trường chứng khoán và sự sụp đổ,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi...

   136 p niem 31/10/2020 24 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê

  Bài giảng Nguyên lý thống kê

  Với kết cấu nội dung gồm 7 chương, Bài giảng Nguyên lý thống kê giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, điều tra chọn mẫu, phân tổ thống kê, các mức độ của hiện tượng kinh tế- xã hội, dãy số biến động theo thời gian,...

   89 p niem 31/10/2020 29 0

 • Giảng dạy về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và khuyến nghị

  Giảng dạy về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và khuyến nghị

  Bài viết bàn về nội dung được giảng dạy về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang xây dựng trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Mặc dù đã có những bước tiến về nhận thức, đặc biệt trong mười năm qua (2006 – 2016), lý luận về kinh tế thị trường và thể chế kinh tế...

   7 p niem 29/10/2020 25 0

 • Hiện trạng các hệ thống thông tin quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang

  Hiện trạng các hệ thống thông tin quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang

  Bài viết trình bày việc tiến hành khảo sát thông tin về việc quản lý các mảng thông tin giáo dục và hiện trạng các hệ thống thông tin quản lý của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả khảo sát cho thấy, hiệu quả sử dụng và hiệu suất kinh kế của các hệ thống thông tin quản lý chưa cao.

   10 p niem 29/10/2020 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số