• Ebook Kế toán trong quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Kế toán trong quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 ebook 'Kế toán trong quản trị doanh nghiệp' cung cấp cho người học các kiến thức về: Những vấn đề lý luận cơ bản của kế toán quản trị, các phương pháp phân loại chi phí, kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phân tích mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận... Mời các bạn cùng tham khảo.

   197 p niem 29/05/2021 19 0

 • Ebook Kế toán trong quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Kế toán trong quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu Kế toán trong quản trị doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức về phân tích báo cáo kế toán quản trị và và 123 Bài tập và lời giải (trong đó có 66 bài tập từng chương và 57 bài tập tổng hợp của các chương), 112 câu hỏi ôn tập và trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   210 p niem 29/05/2021 16 0

 • Ebook Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Cuốn "Bài tập Nguyên lý kế toán" được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành. tài liệu có cấu gồm 4 phần gồm: Bài tập và một số bài giải, câu hỏi trắc nghiệm, tóm tắt lý thuyết, một số sơ đồ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p niem 31/03/2021 29 0

 • Ebook Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Ebook Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Nội dung cuốn "Bài tập Nguyên lý kế toán" được biên soạn theo thứ tự của các chương trong chương trình môn học Nguyên lý kế toán. Ngoài ra tài liệu cũng có các bài tập trắc nghiệm để sinh viên tự đánh giá tình hình và kết quả tiếp thu nội dung môn học. Mời các bạn tham khảo phần 2 tài liệu.

   104 p niem 31/03/2021 25 0

 • Giáo trình Thủ tục hành chính: Phần 1

  Giáo trình Thủ tục hành chính: Phần 1

  Giáo trình Thủ tục hành chính được biên soạn nhầm cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về thủ tục hành chính trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn hiện nay của nước ta. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày về quan niệm, phân loại thủ tục hành chính, các nguyên tắc xây dựng và yêu cầu thực hiện...

   42 p niem 31/03/2021 23 0

 • Giáo trình Thủ tục hành chính: Phần 2

  Giáo trình Thủ tục hành chính: Phần 2

  Giáo trình Thủ tục hành chính - Phần 2 trình bày một số thủ tục hành chính của một số lĩnh vực cụ thể, các cải cách thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   117 p niem 31/03/2021 25 0

 • Hai vấn đề của quản trị Đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập - Trịnh Ngọc Thạch

  Hai vấn đề của quản trị Đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập - Trịnh Ngọc Thạch

  Giáo dục đại học ở Việt Nam đang từng bước đổi mới theo xu hướng hội nhập quốc tế. Bài viết phân tích hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p niem 26/01/2021 31 0

 • Tự chủ tài chính đại học theo thông lệ quốc tế và những gợi ý chính sách cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

  Tự chủ tài chính đại học theo thông lệ quốc tế và những gợi ý chính sách cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

  Tự chủ tài chính ở các trường đại học là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay tại Việt Nam, nhất là từ các nhà làm chính sách và hệ thống đại học. Việc đúc kết các chính sách tự chủ tài chính ở các trường đại học từ các quốc gia trên thế giới (bao gồm các quốc gia phát triển ở châu Âu, châu Úc và châu Á) nhằm tìm ra thông...

   6 p niem 26/01/2021 28 0

 • Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình: quan hệ giữa nhà nước, nhà trường và xã hội

  Tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình: quan hệ giữa nhà nước, nhà trường và xã hội

  Vấn đề tự chủ đại học (ĐH) và trách nhiệm giải trình nằm ở tâm điểm của cải cách về quản trị, là cốt lõi của mối quan hệ nhà nước, nhà trường và xã hội. Tự chủ ĐH phải đi cùng với trách nhiệm giải trình như là hai mặt của một vấn đề. Hội đồng Trường và kiểm định độc lập là những cơ chế bảo đảm cho các trường thực...

   10 p niem 26/01/2021 36 0

 • Những rào cản trong quá trình thực hiện tự chủ đại học ở nước ta hiện nay

  Những rào cản trong quá trình thực hiện tự chủ đại học ở nước ta hiện nay

  Bài viết trình bày quan niệm về tự chủ đại học và việc tự chủ đại học ở nước ta hiện nay. Đồng thời, tác giả còn làm rõ những rào cản, vướng mắc trong tiến trình thực hiện tự chủ đại học ở nước ta hiện nay.

   8 p niem 26/01/2021 41 0

 • Quản lí đào tạo ở các trường đại học địa phương thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội - các yếu tố ảnh hưởng

  Quản lí đào tạo ở các trường đại học địa phương thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội - các yếu tố ảnh hưởng

  Quản lí đào tạo của các trường đại học địa phương thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cần gắn chặt với đặc điểm, điều kiện nguồn lực của nhà trường, phù hợp với nhu cầu nhân lực và tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bài viết này tập trung vào phân tích những nội dung quản lí đào tạo cũng như làm rõ các...

   8 p niem 26/01/2021 32 0

 • Tiếp cận hệ thống quản trị đại học và vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm

  Tiếp cận hệ thống quản trị đại học và vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm

  Bài báo trình bày một số tiếp cận hệ thống quản trị trường đại học và vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học. Mời các bạn tham khảo!

   8 p niem 26/01/2021 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số