• Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 6): Phần 1

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 6): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý dự án" trình bày các nội dung: tổng quan về quản lý dự án đầu tư, mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối các nguồn lực dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p niem 21/03/2023 7 0

 • Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 6): Phần 2

  Giáo trình Quản lý dự án (Tái bản lần thứ 6): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản lý dự án" trình bày các nội dung: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án, quản lý chất lượng dự án, giám sát và đánh giá dự án, một số ứng dụng của Microsoft Project trong quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p niem 21/03/2023 5 0

 • Giáo trình Đạo đức công vụ: Phần 1

  Giáo trình Đạo đức công vụ: Phần 1

  Giáo trình Đạo đức công vụ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về đạo đức; đạo đức người làm việc cho nhà nước và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức; đạo đức nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p niem 21/03/2023 6 0

 • Giáo trình Đạo đức công vụ: Phần 2

  Giáo trình Đạo đức công vụ: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Đạo đức công vụ: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: đạo đức thực thi công vụ của công chức; tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong thực thi công vụ; pháp luật về đạo đức công vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p niem 21/03/2023 5 0

 • Giáo trình Kinh tế học giáo dục: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế học giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế học giáo dục" tiếp tục cung cấp tới người học nội dung kiến thức thuộc 2 chương còn lại. Chương 4: Đầu tư cho giáo dục và tài chính giáo dục; Chương 5: Hiệu quả kinh tế của giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình!

   75 p niem 21/03/2023 6 0

 • Giáo trình Kinh tế học giáo dục: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế học giáo dục: Phần 1

  Giáo trình "Kinh tế học giáo dục: Phần 1" được biên soạn với nội dung chính gồm 3 chương như sau. Chương 1: Đối tượng và phương pháp của kinh tế học giáo dục; Chương 2: Tổng quan giáo dục và kinh tế trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội; Chương 3: Dự báo, quy hoạch và lập kế hoạch giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình!

   107 p niem 21/03/2023 4 0

 • Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp hướng tới trang bị cho sinh viên các trường đại học những kiến thức cơ bản về giao tiếp và các kĩ năng giao tiếp cơ bản. Nội dung chính của tài liệu này gồm 4 chương, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   89 p niem 21/03/2023 5 0

 • Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp đã thiết kế các hoạt động, nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, gắn hoạt động học tập với nghiên cứu thực tiễn; tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của bản thân; chú trọng sử dụng tích hợp nhiều phương tiện truyền...

   62 p niem 21/03/2023 5 0

 • Giáo trình Khoa học quản lý: Phần 1 - Nguyễn Hồng Sơn và Phan Huy Đường

  Giáo trình Khoa học quản lý: Phần 1 - Nguyễn Hồng Sơn và Phan Huy Đường

  Giáo trình Khoa học quản lý: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nhập môn khoa học quản lý; nguyên tắc, phương pháp và chức năng quản lý; hoạch định; tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   225 p niem 21/03/2023 4 0

 • Giáo trình Khoa học quản lý: Phần 2 - Nguyễn Hồng Sơn và Phan Huy Đường

  Giáo trình Khoa học quản lý: Phần 2 - Nguyễn Hồng Sơn và Phan Huy Đường

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Khoa học quản lý: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: lãnh đạo; kiểm tra; thông tin và quyết định quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

   145 p niem 21/03/2023 5 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ quản lý trường phổ thông: Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ quản lý trường phổ thông: Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ quản lý trường phổ thông phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Xây dựng kế hoạch trong nhà trường; Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường;Kiểm tra nội bộ nhà trường; Quản lý hoạt động dạy - học trong trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

   150 p niem 21/03/2023 4 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ quản lý trường phổ thông: Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ quản lý trường phổ thông: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nghiệp vụ quản lý trường phổ thông phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quản lý các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Quản lý hoạt động giáo dục lao động hướng nghiệp - dạy nghề; Quản lý nhân sự trong nhà trường; Quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật ở trường phổ thông; Quản lý tài...

   260 p niem 21/03/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số