• Giáo trình Quản lý nhà nước về giáo dục: Phần 1

  Giáo trình Quản lý nhà nước về giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc nội dung hai chương đầu bao gồm: Một số vấn đề chung về quản lý giáo dục, nhà nước và quản lý nhà nước về giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p niem 27/06/2022 12 0

 • Giáo trình Quản lý nhà nước về giáo dục: Phần 2

  Giáo trình Quản lý nhà nước về giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý nhà nước về một số lĩnh vực cơ bản trong giáo dục, các phương pháp xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p niem 27/06/2022 11 0

 • Ebook Nhập môn Lịch sử Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Nhập môn Lịch sử Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Nhập môn Lịch sử Tâm lý học: Phần 1 trình bày các nội dung: Nhập đề, các triết gia Hy Lạp đầu tiên, sau Aristyotle - Tìm kiếm đời sống tốt lành, Khởi đầu của khoa học, triết học và tâm lý học cận đại, duy lý luận,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   347 p niem 27/06/2022 12 0

 • Ebook Nhập môn Lịch sử Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Nhập môn Lịch sử Tâm lý học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Nhập môn Lịch sử Tâm lý học giới thiệu tới người đọc các nội dung: Duy ý chí luận và cơ cấu luận các trường phái tâm lý học đầu tiên, ảnh hưởng của Darwin, chức năng luận, duy hành vi luận, tâm lý học Gestalt, tâm phân học,.... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   333 p niem 27/06/2022 10 0

 • Ebook Tâm lý học dạy học: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dạy học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tâm lý học dạy học" cung cấp cho người đọc các nội dung: Phương pháp thử và phương sai, trường hành động, phương thức phát triển của trẻ em, chiến lược giáo dục, phương pháp nhà trường,…. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p niem 27/06/2022 9 0

 • Ebook Tâm lý học dạy học: Phần 2

  Ebook Tâm lý học dạy học: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tâm lý học dạy học" cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Nội dung giảng dạy, kỹ thuật giảng dạy, các tiền đề kỹ thuật giảng dạy, hoạt động học tập, quy trình công nghệ trong giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p niem 27/06/2022 9 0

 • Ebook Tâm bệnh học: Phần 1

  Ebook Tâm bệnh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tâm bệnh học" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Sự phát triển của trẻ, tâm bệnh lý thường gặp, trẻ chậm phát triển tâm thần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p niem 27/06/2022 7 0

 • Ebook Tâm bệnh học: Phần 2

  Ebook Tâm bệnh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tâm bệnh học" trình bày các nội dung: Một số phương pháp điều trị tâm lý thường dùng, một số trắc nghiệm tâm lý thường dùng, test Denver, nội dung của test Denver. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p niem 27/06/2022 8 0

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 1

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cái tôi và quá trình xã hội hóa cá nhân, liên hệ xã hội, tri giác xã hội, giao tiếp xã hội, ảnh hưởng xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   267 p niem 27/06/2022 8 0

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 2

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Định kiến xã hội, hành vi gây hấn, nhóm xã hội, các kỹ thuật tạo bẫy nhằm thay đổi và hành vi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   278 p niem 27/06/2022 8 0

 • Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 1

  Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, nền tâm lý học Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, những kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh, quốc phòng, ý tế, thể dục thể thao. Một trong những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng và có...

   471 p niem 27/06/2022 7 0

 • Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 2

  Tâm lý học nói chung và việc nghiên cứu nhân cách con người nói riêng đứng trước những thách thức to lớn trong việc định hướng đúng đắn và đưa ra các chuẩn mực, giá trị xã hội chung cho mọi người, nhất là các thế hệ trẻ. Qua hơn 40 năm hoạt động nghiên cứu khoa học, tác giả đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về tâm lý học giáo...

   297 p niem 27/06/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số