NỘI QUY THƯ VIỆN


1. Xuất trình thẻ hợp lệ và nộp thẻ cho thủ thư khi vào phòng đọc. Tuyệt đối không dùng thẻ của người khác.


Thẻ hợp lệ bao gồm


  • Thẻ cán bộ HVQLGD

  • Thẻ sinh viên HVQLGD

  • Thẻ học viên cao học/Thẻ nghiên cứu sinh HVQLGD

  • Thẻ bạn đọc.
Hướng dẫn khai thác thư viện số