THỜI GIAN PHỤC VỤ


Hiện nay Thư viện có phục vụ ngoài giờ cho bạn đọc lên Thư viện để học tập và nghiên cứu vào các buổi tối trong tuần và các ngày thứ 7 theo quy định với thời gian như sau:


  • Sáng: Từ 8h00 đến 11h45.

  • Chiều: Từ 13h30 đến 16h45

  • Tối: Từ 16h45 đến 21h00

  • Thứ 7: Sáng 8h00 -11h30 Chiều 14h00 -16h30

* Chỉ phục vụ trực ngoài giờ tại phòng Đọc.

Hướng dẫn khai thác thư viện số