• Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1 trình bày tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu; các câu lệnh SQL cơ bản; hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   151 p niem 30/11/2020 17 1

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu" với các nội dung lập trình trên SQL server; SQL server và lập trình ứng dụng. Để nắm chi tiết và đầy đủ kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của giáo trình.

   124 p niem 30/11/2020 19 1

 • Ebook Mạng máy tính: Phần 1

  Ebook Mạng máy tính: Phần 1

  Mạng máy tính: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về mạng máy tính, kiến trúc phân lớp và mô hình OSI, hệ thống thông tin quang, thiết bị mạng và các kỹ thuật mới,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   151 p niem 31/10/2020 21 0

 • Ebook Mạng máy tính: Phần 2

  Ebook Mạng máy tính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Mạng máy tính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm và các kỹ thuật mạng LAN, mô hình tham chiếu TCP/IP, mạng không dây 802.11. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   111 p niem 31/10/2020 24 0

 • Bài giảng C++

  Bài giảng C++

  Bài giảng C++ gồm có 9 chương được trình bày các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản, các lệnh vào ra, biểu thức, cấu trúc cơ bản của chương trình, cấu trúc điều khiển, hàm, con trỏ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p niem 31/10/2020 30 0

 • Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 1 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 1 - Nguyễn Quốc Sử

  Mục tiêu bài giảng giúp các bạn xác định các yếu tố trên màn hình, sử dụng quick access toolbar, sử dụng ribbon, làm việc với văn bản, di chuyển xung quanh tài liệu, xác định các biểu tượng màn hình, sử dụng backstage để lưu mở, hoặc tạo ra các tài liệu mới,...

   30 p niem 31/10/2020 24 0

 • Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 2 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 2 - Nguyễn Quốc Sử

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về thay đổi góc nhìn (view), sử dụng Paste Options, chọn văn bản, sử dụng Paste Special, sử dụng cut, copy và paste, sử dụng clipboard, tìm văn bản hoặc các mụcvới Browse by, thay thế văn bản hoặc các mục, di chuyển văn bản với chức năng kéo và thả (drag-and-drop),...

   26 p niem 31/10/2020 21 0

 • Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 3 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 3 - Nguyễn Quốc Sử

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Định dạng văn bản bằng cách sử dụng đậm, nghiêng và gạch dưới, thay đổi font chữ, cỡ chữ và màu sắc font chữ của văn bản, điều chỉnh khoảng cách hoặc vị trí ký tự, điều chỉnh canh chỉnh văn bản, thụt lề các đoạn văn, thay đổi dòng và khoảng cách giữa các...

   19 p niem 31/10/2020 26 0

 • Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 4 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 4 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 4 giúp các bạn hiểu một điểm dừng tab là gì nhận biết các loại khác nhau của các điểm dừng tab, thiết lập các điểm dừng tab trên thanh thước đo cũng như các hộp thoại Tabs, thiết lập các leader cho các điểm dừng tab,...

   15 p niem 31/10/2020 23 0

 • Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 5 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 5 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 5 cung cấp cho người học các kiến thức: Làm việc với định dạng tài liệu, thay đổi khổ giấy (paper size), thay đổi định hướng (orientation), thay đổi lề (margin), chèn ngắt trang (page break), chèn số trang (page number)

   31 p niem 31/10/2020 23 0

 • Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 6 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 6 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 6 do Nguyễn Quốc Sử biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Kiểm tra chính tả, kiểm tra ngữ pháp, kiểm tra các lỗi văn bản theo ngữ cảnh, sử dụng AutoCorrect, thêm ý kiến để xem xét, xem trước các tài liệu, in tài liệu,...

   15 p niem 31/10/2020 25 0

 • Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 7 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Microsoft Office Word 2010: Bài 7 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo bảng, nhập các mục vào bảng, điều chỉnh hàng và cột, hợp nhất (merge) và phân chia (split) các ô (cell), chèn và xóa các ô, các hàng và cột, định dạng bảng, chỉnh sửa các thuộc tính bảng,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p niem 31/10/2020 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số