• Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 3

  Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 3

  Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 3 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Giáo dục xin cho tôi nói thẳng, bộ mặt mới cho đại học Việt Nam, giáo dục đại học trước áp lực thương mại hóa, những điều có thể học từ hệ thống giáo dục đại học tại Mĩ, giải pháp phát triển...

   76 p niem 10/05/2019 95 1

 • Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 4

  Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 4

  Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 4 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thông qua các nội dung chính sau: Tản mạn về tính dân tộc và tính toán nhân loại trong nghệ thuật, truyền thống và hiện đại, bản sắc dân tộc là hiện đại hóa, cần tránh tâm lí vừa tự ti vừa tự thị, quảng bá văn hóa, bản...

   148 p niem 10/05/2019 98 1

 • Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 1

  Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 1

  Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực chính trị - xã hội thông qua các nội dung chính sau: Triết lí của dân tộc Việt Nam, suy nghĩ về việc kế thừa giá trị Hồ Chí Minh, cách mạng, văn hóa và giáo dục, nhà nước Pháp quyền, công việc của chính trị, tiếng nói và lương tri của trí...

   116 p niem 10/05/2019 111 1

 • Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 2

  Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 2

  Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 2 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực khoa học và công nghệ thông qua các nội dung chính sau: Nghĩ về phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản Hán - Nôm, tám đặc điểm của văn học khoa học, cái dụng của vô dụng là đại dụng, quốc tế hóa quá trình...

   168 p niem 10/05/2019 91 1

 • Ebook Văn hóa Việt Nam - Đặc trưng và cách tiếp cận: Phần 1

  Ebook Văn hóa Việt Nam - Đặc trưng và cách tiếp cận: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Đặc trưng và bản sắc văn hóa Việt Nam: một cái nhìn chung, văn hóa Việt Nam nhìn từ những góc độ khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   200 p niem 17/01/2019 125 1

 • Ebook Văn hóa Việt Nam - Đặc trưng và cách tiếp cận: Phần 2

  Ebook Văn hóa Việt Nam - Đặc trưng và cách tiếp cận: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Văn hóa Việt Nam trong giao lưu, hội nhập và phát triển của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   138 p niem 17/01/2019 108 1

 • Ebook Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh (cơ sở và ứng dụng): Phần 1

  Ebook Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh (cơ sở và ứng dụng): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách “Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh (cơ sở và ứng dụng)” gồm các bài tập nhằm giúp sinh viên có thể thiết kế hoàn chỉnh được một hệ thống lạnh, chu trình máy lạnh nén hơi một cấp, chu trình máy lạnh nén hơi hai và nhiều cấp, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham...

   155 p niem 22/12/2018 80 0

 • Ebook Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh (cơ sở và ứng dụng): Phần 2

  Ebook Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh (cơ sở và ứng dụng): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách “Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh (cơ sở và ứng dụng)” tiếp tục triển khai các kiến thức và các dạng bài tập về thiết kế hệ thống lạnh như: Kho lạnh truyền thống, kho lạnh lắp ghép, sản xuất nước đá, các ứng dụng khác của kỹ thuật lạnh,… Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   179 p niem 22/12/2018 77 0

 • Giáo trình Ma sát - Mòn - Bôi trơn (Tribology) - PGS.TS. Nguyễn Doãn Ý

  Giáo trình Ma sát - Mòn - Bôi trơn (Tribology) - PGS.TS. Nguyễn Doãn Ý

  Nội dung được trình bày trong Giáo trình Ma sát - Mòn - Bôi trơn (Tribology) này là những vấn đề cơ bản về ma sát, mòn, bôi trơn, có thể sẽ đáp ứng một phần quan trọng đối với các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu đang hoạt động trong lĩnh vực về cơ khí - chế tạo máy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   317 p niem 22/12/2018 83 0

 • Ebook Đàm phán theo phong cách Trump - Phần 1

  Ebook Đàm phán theo phong cách Trump - Phần 1

  (BQ)Nội dung phần 1 của ebook trình bày về những bí quyết đàm phán như Donald Trump, bản chất của thương lượng, rèn luyện bản tính, tìm hiểu và khám phá đối phương, kiểm soát tiến độ đàm phán, khai thác bản chất con người.

   191 p niem 21/12/2018 99 0

 • Ebook Đàm phán theo phong cách Trump - Phần 2

  Ebook Đàm phán theo phong cách Trump - Phần 2

  (BQ)Nội dung phần 2 của ebook trình bày về các tình huống đặc biệt trong đàm phán, chiến thuật đàm phán, những trường hợp đặc biệt trong đàm phán, những điều thường làm của những nhà đàm phán giỏi, bí quyết thương lượng qua điện thoại và email, cuộc thương lượng phức tạp và những chiến thuật để tăng ưu thế trong thương lượng.

   180 p niem 21/12/2018 90 0

 • Ebook Tư duy đột phá - Phần 2

  Ebook Tư duy đột phá - Phần 2

  (BQ)Ebook "Tư duy đột phá" cung cấp một phương pháp suy luận toàn cuộc, được đúc kết qua 30 năm nghiên cứu về các phương pháp sử dụng trực giác của những chuyên gia thành công nhất trong việc giải quyết và ngăn chặn vấn đề. Ebook "Tư duy đột phá" gồm có 12 chương, trong phần 1 của ebook trình bày nội dung từ chương 1 đến chương 6 của cuốn sách.

   219 p niem 21/12/2018 84 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số