• Ebook Xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay: Phần 1

  Ebook Xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay" có cấu trúc gồm 2 phần. Phần 1 trình bày một số vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p niem 24/05/2023 67 0

 • Ebook Xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay: Phần 2

  Ebook Xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay" trình bày các yêu cầu và giải pháp cơ bản xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, sinh...

   86 p niem 24/05/2023 58 0

 • Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh): Phần 1

  Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục" trình bày các nội dung: Khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học, các loại hình nghiên cứu, logic tiến trình nghiên cứu khoa học, một số nội dung cần xác định trong giai đoạn chuẩn bị; giả thiết nghiên cứu và chứng minh giả thiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p niem 24/04/2023 92 0

 • Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh): Phần 2

  Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục" trình bày các nội dung: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, phương pháp xử lý thông tin, công bố và trình bày các kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p niem 24/04/2023 92 0

 • Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 1 - Vũ Cao Đàm

  Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 1 - Vũ Cao Đàm

  Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 1 trình bày các nội dung về đại cương về nghiên cứu khoa học; lý thuyết khoa học; lựa chọn và đặt tên đề tài; xây dựng luận điểm khoa học; chứng minh luận điểm khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p niem 24/04/2023 55 0

 • Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 2 - Vũ Cao Đàm

  Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 2 - Vũ Cao Đàm

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 2 trình bày các nội dung về trình bày luận điểm khoa học; tổ chức thực hiện đề tài. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p niem 24/04/2023 56 0

 • Ebook Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng: Phần 1

  Ebook Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng: Phần 1

  Ebook Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng: Phần 1 gồm có những nội dung cơ bản sau: Nguyên hàm định nghĩa, tính chất và nguyên hàm cơ bản; nguyên hàm đổi biến; nguyên hàm từng phần; tích phân định nghĩa, tính chất và tích phân cơ bản; tích phân đổi biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   256 p niem 28/02/2023 65 0

 • Ebook Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng: Phần 2

  Ebook Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng: Phần 2

  Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Tích phân từng phần; GTLN, GTNN – bất đẳng thức tích phân; tích phân hàm ẩn áp dụng tính chất; tích phân hàm ẩn áp dụng đổi biến; tích phân hàm ẩn áp dụng từng phần; ứng dụng tính diện tích giới hạn bởi các đường; ứng dụng tính diện tích có đồ thị đạo hàm và...

   398 p niem 28/02/2023 59 0

 • Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương đầu cuốn sách bao gồm: Khoa học giao tiếp và hành vi giao tiếp, quá trình giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p niem 28/11/2022 72 0

 • Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 2

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối cuốn sách bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p niem 28/11/2022 82 0

 • Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán được biên soạn với 3 chủ đề chính và được chia thành 2 phần. Phần 1 với 2 chủ đề, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p niem 25/10/2022 76 0

 • Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 gồm có 1 chủ đề, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thống kê toán. Phần này sẽ giúp người học có những kỹ năng về lập biểu đồ tần suất, tính các số đặc trưng mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p niem 25/10/2022 86 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=niem
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERniem285660vi