• Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương đầu cuốn sách bao gồm: Khoa học giao tiếp và hành vi giao tiếp, quá trình giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p niem 28/11/2022 2 0

 • Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 2

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối cuốn sách bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p niem 28/11/2022 2 0

 • Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán được biên soạn với 3 chủ đề chính và được chia thành 2 phần. Phần 1 với 2 chủ đề, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p niem 25/10/2022 3 0

 • Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 gồm có 1 chủ đề, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thống kê toán. Phần này sẽ giúp người học có những kỹ năng về lập biểu đồ tần suất, tính các số đặc trưng mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p niem 25/10/2022 3 0

 • Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Phần 1

  Ebook "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em; Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự; Chăm sóc sức khỏe trẻ em; Quyền học tập, vui chơi, giải trí và phát triển năng khiếu của trẻ em;......

   110 p niem 25/10/2022 5 0

 • Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" tiếp tục trình bày các nội dung về: Bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao động; Bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p niem 25/10/2022 5 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung của hai chương đầu bao gồm: Tổng quan về hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết ở Việt Nam, phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p niem 25/10/2022 3 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết, kết quả nghiên cứu và phân tích luật viết về phương diện khoa học - Học thuyết pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p niem 25/10/2022 3 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ học: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ học: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ học: Phần 1 gồm 2 chương với các nội dung chính như: Tổng quan về ngôn ngữ, Chức năng của ngôn ngữ, Tính hệ thống của ngôn ngữ, Quan hệ cơ bản trong hệ thống ngôn ngữ,...

   48 p niem 25/10/2022 5 0

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ học: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ học: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ học: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: Khái quát về từ vựng học, Từ là đơn vị cơ bản của từ vựng, Hệ thống ý nghĩa của từ, Hệ thống từ vựng của ngôn ngữ, Ngữ pháp và ngữ pháp học, Một số khái niệm cơ bản của ngữ pháp học,..

   38 p niem 25/10/2022 6 0

 • Ebook Lôgích và tiếng Việt: Phần 1

  Ebook Lôgích và tiếng Việt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lôgích và tiếng Việt" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quan hệ giữa ngôn ngữ và logic; logic truyền thống; logic mệnh đề; logic vị từ, logic tình thái, logic đa trị và logic mờ; giới thiệu logic phi hình thức, những nghịch lý ngữ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   264 p niem 28/09/2022 10 0

 • Ebook Lôgích và tiếng Việt: Phần 2

  Ebook Lôgích và tiếng Việt: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Lôgích và tiếng Việt" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phép suy luận ngôn ngữ và logic, logic của những hiện tượng “phi logic” trong tiếng Việt; logic và nhận thức không gian trong tiếng Việt; lôgích và nhận thức thời gian trong tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   261 p niem 28/09/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số