• Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng đạt mục tiêu

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng đạt mục tiêu

  Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng đạt mục tiêu trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm kĩ năng đạt mục tiêu, hình thành và phát triển kĩ năng đạt mục tiêu, phương pháp rèn luyện kĩ năng đặt mục tiêu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p niem 29/12/2020 15 1

 • Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng làm chủ bản thân

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng làm chủ bản thân

  Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng làm chủ bản thân trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên tắc cơ bản của kĩ năng làm chủ bản thân, các biện pháp làm chủ bản thân, thực hành kĩ năng làm chủ bản thân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p niem 29/12/2020 15 1

 • Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng ra quyết định

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng ra quyết định

  Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng ra quyết định trình bày các nội dung chính sau: Thế nào là ra quyết định, những cách ra quyết định, quá trình ra quyết định có trách nhiệm, thực hành kĩ năng ra quyết định,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p niem 29/12/2020 17 1

 • Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực

  Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực trình bày các nội dung chính sau: Tư duy tích cực và cuộc sống, nhật kí những ngày lo lắng, thực hành kĩ năng tư duy tích cực, những bậc thầy sáng tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p niem 29/12/2020 14 1

 • Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tự nhận thức

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tự nhận thức

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tự nhận thức trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm tự nhận thức, tầm quan trọng của kĩ năng tự nhận thức, hướng dẫn tự nâng cao nhận thức bản thân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p niem 29/12/2020 12 1

 • Giáo trình Giảng dạy Hóa học ở trường phổ thông: Phần 1

  Giáo trình Giảng dạy Hóa học ở trường phổ thông: Phần 1

  Giáo trình Giảng dạy Hóa học ở trường phổ thông: Phần 1 giới thiệu tới các bạn những nội dung về phương pháp dạy học; phương pháp luận về nghiên cứu khoa học giáo dục; khái quát về chương trình giáo dục Hóa học trung học cơ sở và trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p niem 29/12/2020 10 0

 • Giáo trình Giảng dạy Hóa học ở trường phổ thông: Phần 2

  Giáo trình Giảng dạy Hóa học ở trường phổ thông: Phần 2

  Giáo trình Giảng dạy Hóa học ở trường phổ thông: Phần 2 tập trung tìm hiểu về việc giảng dạy lí thuyết và bài tập Hóa học ở trung học phổ thông. Giáo trình hữu ích với các bạn chuyên ngành Sư phạm Hóa học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p niem 29/12/2020 7 0

 • Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp liên môn lĩnh vực: Khoa học xã hội dành cho cán bộ quản lý và giáo viên trung học phổ thông

  Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp liên môn lĩnh vực: Khoa học xã hội dành cho cán bộ quản lý và giáo viên trung học phổ thông

  "Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp liên môn lĩnh vực: Khoa học xã hội dành cho cán bộ quản lý và giáo viên trung học phổ thông" gồm 3 phần với các nội dung: một số vấn đề chung về dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn; giới thiệu một số chủ đề dạy học tích hợp liên môn; giới thiệu chủ đề dự thi tích hợp liên môn.

   325 p niem 30/11/2020 20 0

 • Ebook Thuật ngữ Giáo dục nghề nghiệp

  Ebook Thuật ngữ Giáo dục nghề nghiệp

  Ebook "Thuật ngữ Giáo dục nghề nghiệp" được trình bày dưới dạng song ngữ Việt-Anh. Các thuật ngữ được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Việt, trang cạnh đó là phiên bản tiếng Anh tương ứng. Tiếp theo, để giúp người sử dụng tra cứu thuật ngữ theo tiếng Anh, ở phần cuối của cuốn thuật ngữ, trình bày danh sách tham chiếu các thuật ngữ theo...

   93 p niem 30/11/2020 19 0

 • Bài giảng Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học

  Bài giảng Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học

  Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu tạo và những đặc điểm sinh lý của trẻ em về các hệ cơ quan bên trong cơ thể trẻ em. Sau khi học xong bài giảng các bạn nắm được mô tả đươc cấu tạo và trình bày được đặc điểm sinh lý trẻ em: hệ thần kinh và hoạt động thần kinh cấp cao; hoạt động...

   97 p niem 31/10/2020 25 0

 • Bài giảng Đại cương và phương pháp dạy học Sinh học

  Bài giảng Đại cương và phương pháp dạy học Sinh học

  Bài giảng Đại cương và phương pháp dạy học Sinh học THCS gồm có 2 phần. Phần 1 gồm có 9 chương, phần 2 gồm có 4 chương với mục tiêu giúp các bạn nắm được nguyên tắc, phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học và nâng cao tính tích cực hoạt động học tập của học sinh qua các phân môn Sinh học.

   109 p niem 31/10/2020 26 0

 • Bài giảng Phương pháp giáo dục Mỹ thuật và tổ chức hoạt động tạo hình

  Bài giảng Phương pháp giáo dục Mỹ thuật và tổ chức hoạt động tạo hình

  Nội dung bài giảng "Phương pháp giáo dục mỹ thuật và tổ chức hoạt động tạo hình" gồm có hai phần: lý thuyết và thực hành. Trong phần lý thuyết, sinh viên phải tìm hiểu những đặc điểm chung về hoạt động tạo hình trong trường mầm non, các dạng hoạt động tạo hình trong trường mầm non và phương pháp hướng dẫn các dạng hoạt động tạo hình...

   57 p niem 31/10/2020 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số