• Xây dựng tôn chỉ hoạt động phù hợp sẽ có được phương cách quản lý hiệu quả

  Xây dựng tôn chỉ hoạt động phù hợp sẽ có được phương cách quản lý hiệu quả

  Bài viết trình bày vấn đề xây dựng tôn chỉ hoạt động phù hợp sẽ có được phương cách quản lý hiệu quả; tôn chỉ hoạt động và phong cách quản lý tại Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội và các thay đổi phù hợp trong quá trình hoạt động. Để nắm nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   5 p niem 27/10/2019 14 0

 • Motivations and barriers of Vietnamese students towards distance education

  Motivations and barriers of Vietnamese students towards distance education

  This paper aims to investigate the motivations and barriers of Vietnamese students towards the distance education. Quantitative strategy was exploited to conduct this research. The sample of 250 students who following the distance education programs in Ho Chi Minh City was selected. The results show that four motivation factors and six barrier factors were found.

   13 p niem 27/10/2019 15 0

 • Student - teachers’ self - assessment of their autonomy

  Student - teachers’ self - assessment of their autonomy

  The pilot study presented aims at investigating how student- teachers self-assessed the influence of the portfolio on their autonomy. About 120 student-teachers participated in the portfolio, but only 94 took part in self-assessing their autonomy at the end of the testing and assessment approaches/methods course.

   13 p niem 27/10/2019 12 0

 • A multi-agent cooperative reinforcement learning model using a hierarchy of consultants, tutors and workers

  A multi-agent cooperative reinforcement learning model using a hierarchy of consultants, tutors and workers

  This paper proposes an algorithm for cooperative policy construction for independent learners, named Q-learning with aggregation (QA-learning). The algorithm is based on a distributed hierarchical learning model and utilises three specialisations of agents: Workers, tutors and consultants.

   14 p niem 27/10/2019 11 0

 • Một vài suy nghĩ về nhân lực quản lý giáo dục Đại học trong thời kỳ hội nhập

  Một vài suy nghĩ về nhân lực quản lý giáo dục Đại học trong thời kỳ hội nhập

  Bài viết nghiên cứu và phân tích những thực trạng của công tác quản lý giáo dục Đại học nhằm đưa ra các phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý giáo dục Đại học trong thời kỳ hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   5 p niem 27/10/2019 13 0

 • Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Đại học ở Việt Nam hiện nay

  Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Đại học ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày việc nâng cao chất lượng đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng đầu vào của các đối tượng đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra sát hạch đánh giá chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất đảm bảo, nhưng trong đó yếu tố con người là quan...

   7 p niem 27/10/2019 16 0

 • Sử dụng ISO trong quản lý giáo dục (Kinh nghiệm ở trường Đại học dân lập Hải Phòng)

  Sử dụng ISO trong quản lý giáo dục (Kinh nghiệm ở trường Đại học dân lập Hải Phòng)

  Bài viết chia về kinh nghiệm ở trường Đại học dân lập Hải Phòng trong việc sử dụng ISO trong quản lý giáo dục nhằm đưa ra các giải pháp tham khảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục cho các trường Đại học nói riêng và hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   5 p niem 27/10/2019 16 0

 • Instructional model in teaching translation and interpretation: A case study

  Instructional model in teaching translation and interpretation: A case study

  Recently the teaching activities that correspond to the material used in the translation and interpretation classes at Ho Chi Minh City Open University (HCMC OU) haven’t satisfied the students’ needs and interests due to monotonous activities. The Faculty of Foreign Languages of HCMC OU is seeking for an innovation. The study aims to investigate if the new model applied to training students of this subject is effective.

   11 p niem 27/10/2019 11 0

 • A number of achievements in higher education of Vietnam over 30 years of renovation (1986-2016)

  A number of achievements in higher education of Vietnam over 30 years of renovation (1986-2016)

  This paper initially studies some attainments of the higher education system in Vietnam such as the renovation of higher education model, scale-up of education, mobilisation of investments of social strata for education, diversification of training forms and enhancement of international cooperation, thereby affirming meaningful contributions of the higher education system over 30 years since the renovation process of the country (1986-2016).

   15 p niem 27/10/2019 14 0

 • Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung về Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục trong lịch sử, nhìn lại hai cuộc cải cách giáo dục (1906 và 1917) ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, Tiếng trống cải cách giáo dục điểm từ phong trào Đông Kinh nghĩa thục còn vang vọng,...

   219 p niem 09/08/2019 36 0

 • Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 2 tiếp tục trình bày công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay, xây dựng mô hình xã hội học tập ở nước ta và suy nghĩ về bài học từ Đông Kinh nghĩa thục, chương trình giáo dục lịch sử ở trường trung học miền Bắc (1945-1975), sự hình thành và phát...

   175 p niem 09/08/2019 32 0

 • Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam là một tập sách tuyển chọn giới thiệu một số bài báo cáo khoa học trong các cuộc Hội thảo về các vấn đề mang tên " Xã hội học tập". Phần 1 của cuốn sách gồm các bài báo sau: Khái niệm và các điều kiện cơ bản xây dựng xã hội học tập, xây dựng xã hội học tập ở nước ta, một cuộc cách...

   158 p niem 09/08/2019 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số