• Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 2

  Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook "Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay" tiếp tục trình bày thực trạng thực hiện dân chủ ở các trường đại học nước ta hiện nay nguyên nhân và những vấn đề đặt ra, phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở các trường đại học...

   170 p niem 31/12/2019 17 0

 • Ebook Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 1 cung cấp cho người đọc các nội dung: Người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông trong giai đoạn mới, nội dung và phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp và tập thể học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p niem 31/12/2019 18 0

 • Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 1

  Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 1

  Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung chương 1 - Một số lý luận về thực hiện dân chủ ở các trường đại học nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p niem 31/12/2019 17 0

 • Ebook Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Công tác phối hợp của giáo viên chủ nhiệm lớp với các lực lượng giáo dục trong nhà trường, công tác phối hợp của giáo viên chủ nhiệm lớp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà...

   80 p niem 31/12/2019 20 0

 • Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới

  Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới

  Bài viết phân tích những yêu cầu của giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới thông qua việc tìm hiểu nội dung chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chương trình các môn học đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành tháng 12 năm 2018 và các văn bản có liên quan.

   7 p niem 31/12/2019 9 0

 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và cách mạng công nghiệp 4.0

  Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và cách mạng công nghiệp 4.0

  Để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong môi trường cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải có những năng lực mới, khả năng sáng tạo và không ngừng nâng cao trình độ của bản thân, đồng thời phải tự đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, phương pháp nghiên cứu, giảng dạy.

   8 p niem 31/12/2019 10 0

 • Giáo dục đại học với cách mạng công nghiệp 4.0

  Giáo dục đại học với cách mạng công nghiệp 4.0

  Cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý, sinh học với trung tâm điều khiển và khâu đột phá là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, rô - bốt, công nghệ na-nô, công nghệ sinh học,… đem lại cho các quốc gia nhiều cơ hội để phát triển...

   6 p niem 31/12/2019 11 0

 • Giải pháp đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên ở Việt Nam

  Giải pháp đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên ở Việt Nam

  Bài viết trình bày một số giải pháp nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo giáo viên như phát triển năng lực đội ngũ giảng viên sư phạm, đổi mới quản trị đại học và phát triển môi trường giáo dục đại học sáng tạo. Bài viết cũng đề xuất một số điều kiện thực hiện đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên, quy hoạch mạng lưới các cơ...

   8 p niem 31/12/2019 8 0

 • Giáo dục hòa nhập

  Giáo dục hòa nhập

  Cuốn sách giới thiệu về trẻ khuyết tật, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, dạy học hòa nhập, lực lượng tham gia giáo dục hòa nhập, giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thị, khiếm thính, trẻ khuyết tật trí tuệ, trẻ khuyết tật ngôn ngữ. Mời các bạn liên hệ thư viện để có nội dung cụ thể.

   4 p niem 25/12/2019 14 0

 • Giáo trình Giáo dục hành vi lệch chuẩn

  Giáo trình Giáo dục hành vi lệch chuẩn

  "Giáo trình Giáo dục hành vi lệch chuẩn" trình bày khái quát chung về giáo dục hành vi lệch chuẩn, các nguyên tắc, phương pháp giáo dục hành vi lệch chuẩn và giáo dục hành vi lệch chuẩn theo các giai đoạn lứa tuổi. Mời các bạn liên hệ thư viện để có nội dung cụ thể.

   4 p niem 23/12/2019 16 0

 • Lý luận dạy học người lớn

  Lý luận dạy học người lớn

  Cuốn sách" Lý luận dạy học người lớn" trình bày tổng quan về lý luận dạy học người lớn, đặc điểm học tập của học viên người lớn, nguyên tắc học tập, thiết kế chương trình đào tạo, mục tiêu học tập, nội dung học tập, phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập. Mời các bạn liên hệ thư viện để có nội dung cụ...

   4 p niem 20/12/2019 32 0

 • Xây dựng tôn chỉ hoạt động phù hợp sẽ có được phương cách quản lý hiệu quả

  Xây dựng tôn chỉ hoạt động phù hợp sẽ có được phương cách quản lý hiệu quả

  Bài viết trình bày vấn đề xây dựng tôn chỉ hoạt động phù hợp sẽ có được phương cách quản lý hiệu quả; tôn chỉ hoạt động và phong cách quản lý tại Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội và các thay đổi phù hợp trong quá trình hoạt động. Để nắm nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   5 p niem 27/10/2019 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số