• Ebook Tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ đọc viết: Phần 1

  Ebook Tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ đọc viết: Phần 1

  Cuốn sách "Tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ đọc viết" giới thiệu việc học và phương pháp giúp tất cả trẻ em học tập một cách thành công và tự lực ngay ngay từ những năm đầu tiên tới trường. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   76 p niem 27/06/2022 11 0

 • Ebook Tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ đọc viết: Phần 2

  Ebook Tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ đọc viết: Phần 2

  Nội dung cuốn sách "Các phương pháp tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ học viết" viết về việc giúp trẻ học đọc một cách thành công và hứng thú nhất theo khả năng của trẻ. Sách trình bày các cách thức giúp trẻ học viết, nói và thể hiện bản thân thông qua nghệ thuật và kịch trường, giúp trẻ trở thành người học sáng tạo. Sách...

   54 p niem 27/06/2022 10 0

 • Giáo trình Giáo dục so sánh: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục so sánh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về giáo dục so sánh, mục đích, nhiệm vụ và đối tượng của giáo dục so sánh, một số hướng dẫn về nguyên tắc khi nghiên cứu so sánh giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p niem 27/06/2022 11 0

 • Giáo trình Giáo dục so sánh: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục so sánh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các cách tiếp cận nghiên cứu so sánh giáo dục, kỹ thuật so sánh giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   215 p niem 27/06/2022 12 0

 • Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 1

  Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, nền tâm lý học Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, những kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh, quốc phòng, ý tế, thể dục thể thao. Một trong những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng và có...

   471 p niem 27/06/2022 7 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 1: Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 1: Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp những nội dung cụ thể sau: Chương 1 Người giáo viên trong nhà trường phổ thông, chương 2 giao tiếp sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p niem 27/06/2022 6 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 1: Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 1: Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 1: Phần 2 gồm có 2 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 3 Năng lực hoạt động chính trị xã hội, chương 4 năng lực phát triển nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p niem 27/06/2022 7 0

 • Tài liệu giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong môn Địa lí cấp trung học cơ sở

  Tài liệu giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong môn Địa lí cấp trung học cơ sở

  "Tài liệu giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong môn Địa lí cấp trung học cơ sở" trình bày những vấn đề chung về biến đổi khí hậu; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường THCS; tích hợp giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong môn Địa lí.

   118 p niem 27/06/2022 7 0

 • Cẩm nang Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

  Cẩm nang Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

  Cẩm nang Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt gồm có 3 phần chính như: Phần I Giới thiệu sơ lược sử ra đời của KHGDCN; Phần II Quy trình xây dựng và thực hiện KHGDCN cho trẻ có nhu cầu GD đặc biệt; Phần III Minh họa Trình bầy một số mẫu KHGDCN đã được xây dựng và thực hiện dành đối tượng...

   49 p niem 27/06/2022 7 0

 • Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: Tăng cường năng lực dạy học của giáo viên - Phần 1

  Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: Tăng cường năng lực dạy học của giáo viên - Phần 1

  Một số phương pháp nhằm tăng cường năng lực dạy của giáo viên: Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng, phương pháp dạy học tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p niem 27/05/2022 19 0

 • Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: Tăng cường năng lực dạy học của giáo viên - Phần 2

  Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: Tăng cường năng lực dạy học của giáo viên - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tìm hiểu về phương pháp dạy học trực quan, tìm hiểu phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy, tìm hiểu phương pháp dạy học trò chơi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p niem 27/05/2022 24 0

 • Ebook Sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh vào dạy học Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông: Phần 1

  Ebook Sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh vào dạy học Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh vào dạy học Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông, tài liệu Hồ Chí Minh được sử dụng trong dạy học các khóa trình Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   189 p niem 27/05/2022 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số