Một số trang tìm kiếm tài liệu uy tín dành cho sinh viên Công nghệ thông tin

1.W3School(https://www.w3schools.com/). Một website hướng dẫn học rất nhiều ngôn ngữ lập trình: Python, PHP, SQL, HTML/CSS, ja< >vasc< >ript …. từ mức độ cơ bản nhất, cung cấp công cụ test trực tuyến. Sinh viên sẽ được tiếp cận với rất nhiều tài liệu miễn phí, ví dụ trực quan và bài tập làm thêm.

2.OpenStax (https://openstax.org/):  Chương trình được vợ chồng Bill Gates đã thông qua Quỹ Bill and Melinda Gates hợp tác cùng Trường đại học Rice và các quỹ khác thành lập. Với mục tiêu giúp sinh viên tiếp cận dễ dàng hơn với kiến thức bằng nguồn tài liệu chất lượng cao, được kiểm duyệt kĩ lưỡng. Sinh viên sử dụng OpenStax có thể truy cập bản giáo trình điện tử miễn phí hoặc sử dụng bản in với chi phí thấp. OpenStax cung cấp rất nhiều đầu sách có bản quyền cho các khóa học phổ biến nhất, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là ngành Công nghệ thông tin. 

3. Udacity  (https://www.udacity.com/): Một trang web học lập trình nổi tiếng, giúp sinh viên Công nghệ thông tin tiếp cận kiến thức từ android, web cho đến social network. Ngoài ra, Udacity còn cung cấp cho người học nhiều nguồn tài liệu miễn phí vô cùng chất lượng.

4. Codeschool (httpt://www.codeschool.com/): Chứa đựng 04 mảng tài liệu chính về Ruby, HTML/CSS, iOS, ja< >vasc< >ript cung cấp cho người học rất nhiều đầu sách miễn phí hay và mới nhất.

5. GitHub (https://github.com/EbookFoundation/) : Có thể hỗ trợ cho sinh viên khi gặp khó khăn hoặc vướng mắc khi lập trình, đồng thời cũng chứa đựng hàng  nghìn cuốn sách miễn phí, các công nghệ mới nhất được cộng đồng  hỗ trợ lớn, đây là nguồn tài liệu vô cùng quý giá, giúp sinh viên Công nghệ thông tin có thể giải quyết khó khăn bất cứ lúc nào.

                                               - Nguồn ST- 

Hướng dẫn khai thác thư viện số