• Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục STEA trong các trường mầm non thuộc Quận Ba Đình –Thành phố Hà Nội(KLV02473)

  Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục STEA trong các trường mầm non thuộc Quận Ba Đình –Thành phố Hà Nội(KLV02473)

  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động giáo dục STEAM trong các trường mầm non thuộc Quận Ba Đình –Thành phố Hà Nội, luận văn đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục theo phương pháp STEAM trong các trường mầm non nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong địa bàn Quận Ba Đình. Mời các bạn tham khảo.

   24 p niem 06/01/2021 12 0

 • Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng đạt mục tiêu

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng đạt mục tiêu

  Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng đạt mục tiêu trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm kĩ năng đạt mục tiêu, hình thành và phát triển kĩ năng đạt mục tiêu, phương pháp rèn luyện kĩ năng đặt mục tiêu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p niem 29/12/2020 15 1

 • Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng làm chủ bản thân

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng làm chủ bản thân

  Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng làm chủ bản thân trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên tắc cơ bản của kĩ năng làm chủ bản thân, các biện pháp làm chủ bản thân, thực hành kĩ năng làm chủ bản thân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p niem 29/12/2020 15 1

 • Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng ra quyết định

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng ra quyết định

  Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng ra quyết định trình bày các nội dung chính sau: Thế nào là ra quyết định, những cách ra quyết định, quá trình ra quyết định có trách nhiệm, thực hành kĩ năng ra quyết định,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p niem 29/12/2020 17 1

 • Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực

  Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực trình bày các nội dung chính sau: Tư duy tích cực và cuộc sống, nhật kí những ngày lo lắng, thực hành kĩ năng tư duy tích cực, những bậc thầy sáng tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p niem 29/12/2020 14 1

 • Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tự nhận thức

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tự nhận thức

  Ebook Rèn kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng tự nhận thức trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm tự nhận thức, tầm quan trọng của kĩ năng tự nhận thức, hướng dẫn tự nâng cao nhận thức bản thân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p niem 29/12/2020 12 1

 • Ebook Phương ngữ học tiếng Việt: Phần 1

  Ebook Phương ngữ học tiếng Việt: Phần 1

  Ebook Phương ngữ học tiếng Việt: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, tính thống nhất và đa dạng của tiếng Việt hiện đại, phân biệt phương ngữ với ngôn ngữ thân thuộc, cách tiếp cận một hiện tượng phương ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   86 p niem 29/12/2020 10 0

 • Ebook Phương ngữ học tiếng Việt: Phần 2

  Ebook Phương ngữ học tiếng Việt: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Phương ngữ học tiếng Việt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những vùng phương ngữ của tiếng Việt, vấn đề phân vùng tiếng Việt, cấu trúc âm tiết và âm đệm trong các phương ngữ tiếng Việt, vần trong các phương ngữ - nguyên âm và âm cuối, mạng lưới phương ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   201 p niem 29/12/2020 11 0

 • Ebook Phương ngữ Nam Bộ: Phần 1

  Ebook Phương ngữ Nam Bộ: Phần 1

  Phương ngữ Nam Bộ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phương ngữ học, sự hình thành các phương ngữ, các kiểu khác biệt từ vựng - ngữ nghĩa của phương ngữ Nam Bộ và phương ngữ Bắc Bộ, từ khác âm khác nghĩa, từ khác âm nhưng gần nghĩa, từ gần âm nhưng khác nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p niem 29/12/2020 9 0

 • Ebook Phương ngữ Nam Bộ: Phần 2

  Ebook Phương ngữ Nam Bộ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Phương ngữ Nam Bộ" tiếp tục trình bày các nội dung chính về cách xưng hô trong phương ngữ Nam Bộ, nhóm từ có liên quan đến sông nước trong phương ngữ Nam Bộ, các yếu tố chỉ mức độ của tính từ trong phương ngữ Nam Bộ, từ láy trong phương ngữ Nam Bộ, ngữ khí trong phương ngữ Nam Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p niem 29/12/2020 13 0

 • Giáo trình Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình chuyên viên)

  Giáo trình Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình chuyên viên)

  Giáo trình "Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Chương trình chuyên viên)" bao gồm 4 chương với các nội dung: kiến thức chung; kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; kỹ năng; yêu cầu, hướng dẫn viết tiểu luận tình huống và đi thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

   403 p niem 29/12/2020 12 0

 • Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Cơ sở văn hóa Việt Nam là môn học đại cương trong các trường Đại học - Cao đẳng trong cả nước, giúp sinh viên tìm hiểu các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học, văn hóa và môi trường tự nhiên, văn hóa với môi trường xã hội, tiếp xúc và giao lưu văn hóa, cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hóa, diễn trình và không gian văn hóa...

   292 p niem 29/12/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số