• Ebook Các dạng khái quát hóa trong dạy học (Những vấn đề lôgic - Tâm lý học của cấu trúc các môn học): Phần 1

  Ebook Các dạng khái quát hóa trong dạy học (Những vấn đề lôgic - Tâm lý học của cấu trúc các môn học): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các dạng khái quát hóa trong dạy học (Những vấn đề lôgic - Tâm lý học của cấu trúc các môn học)" trình bày các nội dung: Khái quát hóa trong tâm lý học và lý luận dạy học truyền thống, bản chất nhận thức luận của lý thuyết khái quát hóa và hình thành các khái niệm được thừa nhận trong tâm lý học và lý luận dạy học truyền...

   223 p niem 28/11/2022 5 0

 • Ebook Các dạng khái quát hóa trong dạy học (Những vấn đề lôgic - Tâm lý học của cấu trúc các môn học): Phần 2

  Ebook Các dạng khái quát hóa trong dạy học (Những vấn đề lôgic - Tâm lý học của cấu trúc các môn học): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các dạng khái quát hóa trong dạy học (Những vấn đề lôgic - Tâm lý học của cấu trúc các môn học)" trình bày các nội dung: Phê phán thuyết kinh nghiệm về tư duy trong khoa học tâm lý, những luận đề cơ bản nâng cao lý luận biện chứng duy vật về tư duy, bàn về khả năng thực hiện quan điểm về khái quát...

   330 p niem 28/11/2022 7 0

 • Ebook Sử dụng thiết bị nghe nhìn trong dạy và học: Phần 1

  Ebook Sử dụng thiết bị nghe nhìn trong dạy và học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày tổng quan sử dụng thiết bị nghe nhìn cơ bản gồm: Thiết bị nghe nhìn, các nguyên tắc sử dụng thiết bị dạy học nghe nhìn cơ bản, bố trí mặt bằng sử dụng thiết vị dạy học nghe nhìn cơ bản, thiết bị hỗ trợ sử dụng thiết bị dạy học nghe nhìn cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p niem 28/11/2022 4 0

 • Ebook Sử dụng thiết bị nghe nhìn trong dạy và học: Phần 2

  Ebook Sử dụng thiết bị nghe nhìn trong dạy và học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chuẩn bị bài giảng có sử dụng thiết bị nghe nhìn, máy chiếu qua đầu, máy chiếu slide, máy chiếu vật thể, máy chiếu hình đa phương tiện, phòng học tiếng, sử dụng máy vi tính trong dạy học nghe nhìn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p niem 28/11/2022 4 0

 • Ebook Giáo dục, tâm lý và sức khỏe tâm thần trẻ em - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên ngành: Phần 1

  Ebook Giáo dục, tâm lý và sức khỏe tâm thần trẻ em - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên ngành: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giáo dục, tâm lý và sức khỏe tâm thần trẻ em - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên ngành" trình bày các nội dung: Sự cần thiết của nghiên cứu liên ngành giáo dục, tâm lý, sức khỏe tinh thần trẻ em Việt Nam; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em; chương trình đào tạo nghiên cứu sức khỏe tâm thần trẻ em Việt...

   202 p niem 28/11/2022 5 0

 • Ebook Giáo dục, tâm lý và sức khỏe tâm thần trẻ em - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên ngành: Phần 2

  Ebook Giáo dục, tâm lý và sức khỏe tâm thần trẻ em - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên ngành: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Giáo dục, tâm lý và sức khỏe tâm thần trẻ em - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên ngành" trình bày các nội dung: Một số đặc điểm tâm lý cơ bản của trẻ lang thang kiếm sống trên đường phố; khảo sát tình trạng lo âu - trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở trẻ vị thành niên lang thang kiếm sống trên đường...

   296 p niem 28/11/2022 5 0

 • Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 1

  Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giao tiếp sư phạm" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Giao tiếp bằng ngôn ngữ, giao tiếp phi ngôn ngữ, tiếp cận hệ thống hiện tượng giao tiếp, tiếp cận điều khiển học hiện tượng giao tiếp, mạng giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p niem 28/11/2022 4 0

 • Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 2

  Ebook Giao tiếp sư phạm: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách "Giao tiếp sư phạm" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Hệ thống khái niệm về giao tiếp sư phạm, những chỉ dẫn về giao tiếp sư phạm, bài tập nghiên cứu về giao tiếp sư phạm, những mẫu chuyện hay về giao tiếp sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p niem 28/11/2022 4 0

 • Ebook Học và dạy cách học (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Ebook Học và dạy cách học (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Ebook Học và dạy cách học (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 1 giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Chiến lược phát huy nội lực của người học, học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p niem 28/11/2022 4 0

 • Ebook Học và dạy cách học (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Ebook Học và dạy cách học (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Học và dạy cách học (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)" giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Học các học, dạy cách học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p niem 28/11/2022 3 0

 • Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1 Một số khái niệm ban đầu về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục gồm các nội dung chính như sau: Về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục; một số khái niệm ban đầu về thống kê và khái quát về trắc nghiệm cổ điển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p niem 28/11/2022 5 0

 • Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 2

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 2

  Ebook Đo lường trong giáo dục: Lý thuyết và ứng dụng - Phần 1 Một số khái niệm ban đầu về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục gồm các nội dung chính như sau: Về trắc nghiệm và đo lường trong giáo dục; một số khái niệm ban đầu về thống kê và khái quát về trắc nghiệm cổ điển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   211 p niem 28/11/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số