• Bài giảng Kỹ năng mềm: Bài 1 – TS. Phan Thị Thu Hiền

  Bài giảng Kỹ năng mềm: Bài 1 – TS. Phan Thị Thu Hiền

  'Bài giảng Kỹ năng mềm - Bài 1: Kỹ năng đàm phán (phần 1)' bao gồm 5 phần với các nội dung khái niệm đàm phán, bản chất của hoạt động đàm phán, quy trình đàm phán, chiến lược đàm phán, phương tiện đàm phán.

   31 p niem 29/05/2021 7 0

 • Bài giảng Kỹ năng mềm: Bài 2 – TS. Phan Thị Thu Hiền

  Bài giảng Kỹ năng mềm: Bài 2 – TS. Phan Thị Thu Hiền

  'Bài giảng Kỹ năng mềm - Bài 2: Kỹ năng đàm phán (phần 2)' được biên soạn tiếp nối bài trước nhằm tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng kết quả đàm phán; khác biệt văn hóa trong đàm phán; cử chỉ phi ngôn ngữ; kỹ năng đàm phán thắng - thắng.

   32 p niem 29/05/2021 8 0

 • Bài giảng Kỹ năng mềm: Bài 3 – Lưu Quang Phú

  Bài giảng Kỹ năng mềm: Bài 3 – Lưu Quang Phú

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Kỹ năng mềm - Bài 3: Kỹ năng thuyết trình (phần 1)' để nắm chi tiết nội dung kiến thức về khái niệm và vai trò hoạt động thuyết trình; chuẩn bị thuyết trình phục vụ cho học tập.

   22 p niem 29/05/2021 8 0

 • Bài giảng Kỹ năng mềm: Bài 4 – Lưu Quang Phú

  Bài giảng Kỹ năng mềm: Bài 4 – Lưu Quang Phú

  'Bài giảng Kỹ năng mềm - Bài 4: Kỹ năng thuyết trình (phần 2)' với mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thuyết trình; giúp học viên biết cách thuyết trình thành công một vấn đề cụ thể; giúp học viên tự tin khi nói trước đám đông.

   29 p niem 29/05/2021 8 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính

  Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính như: Giới thiệu chung về máy tính điện tử, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   41 p niem 29/05/2021 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung

  Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Thông tin và tin học, lịch sử máy tính, phân loại máy tính, các hệ đếm, biểu diễn thông tin trong máy tính, đại số logic. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   44 p niem 29/05/2021 8 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành. Sau chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm phần mềm, phân loại phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, phần mềm mã nguồn mở, khái niệm hệ điều hành, lịch sử phát triển của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành,...

   55 p niem 29/05/2021 8 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet. Sau chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của internet. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   51 p niem 29/05/2021 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính, thuật toán, ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   31 p niem 29/05/2021 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: Mạng xã hội và truyền thông xã hội

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: Mạng xã hội và truyền thông xã hội

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: Mạng xã hội và truyền thông xã hội. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân loại Social Media, Sự phổ biến toàn cầu của Social Media, Social media là một phương tiện truyền thông, phân loại mạng xã hội, cộng đồng nội dung trực tuyến

   8 p niem 29/05/2021 11 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 8: Sở hữu trí tuệ (Các vấn đề xã hội của CNTT)

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 8: Sở hữu trí tuệ (Các vấn đề xã hội của CNTT)

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 8: Sở hữu trí tuệ (Các vấn đề xã hội của CNTT). Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Bạn có biết các thuật ngữ sở hữu trí tuệ? phân loại tài sản: tài sản vật chất vs tài sản trí tuệ, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu trí tuệ dễ bị xâm phạm,...

   24 p niem 29/05/2021 9 0

 • Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 1: Hệ điều hành

  Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 1: Hệ điều hành

  'Bài giảng Máy tính căn bản – Bài 1: Hệ điều hành' với các nội dung cách hệ điều hành làm việc; cách khởi động và thoát khỏi Windows; phần mềm ứng dụng khác với hệ điều hành như thế nào; cách sử dụng nút start; cách điều hướng trong Desktop; cách sử dụng thanh tác vụ; mối quan hệ giữa phần cứng và phần mềm; các bản cập nhật phần mềm...

   43 p niem 29/05/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số