• Bài giảng Văn hóa Việt Nam hiện đại 2B

  Bài giảng Văn hóa Việt Nam hiện đại 2B

  Bài giảng Văn hóa Việt Nam hiện đại 2B gồm 5 chương mỗi chương trình bày như: Khái quát về văn học Việt Nam từ sau 1975, văn xuôi từ sau 1975, Nguyễn Minh Châu (1930-1989), thơ từ sau 1975, Xuân Quỳnh (1942-1988). Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p niem 31/10/2020 9 0

 • Bài giảng Văn học thiếu nhi

  Bài giảng Văn học thiếu nhi

  Sau khi học xong bài giảng, sinh viên có được những kiến thức về đặc trưng cơ bản của văn học dân gian, vai trò của văn học dân gian đối với giáo dục trẻ thơ, một số thể loại văn học dân gian phù hợp với trẻ mầm non. Hiểu được thành tựu của văn học thiếu Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám 1945, một số tác giả, một số tác phẩm tiêu...

   68 p niem 31/10/2020 12 0

 • Bài giảng Văn học 1

  Bài giảng Văn học 1

  Bài giảng Văn học 1 gồm có 5 chương cung cấp kiến thức như ứng dụng các mảng kiến thức đã học để nâng cao kỹ năng sư phạm trong việc dạy các phân môn tiếng Việt ở tiểu học. Phân tích các tác phẩm văn học có trong chương trình tiếng Việt tiểu học phù hợp với từng lứa tuổi, khối lớp.

   129 p niem 31/10/2020 9 0

 • Bài giảng tiếng Việt 3

  Bài giảng tiếng Việt 3

  Mục tiêu chung của học phần này: Học xong học phần này, sinh viên có được các phẩm chất và năng lực sau giúp sinh viên hiểu một số vấn đề về ngữ nghĩa và ngữ dụng trong Tiếng Việt: Ngữ cảnh và việc phân tích, câu và phát ngôn, hàm ngôn trong giao tiếp. Mục tiêu cuối cùng của Ngữ dụng học là người học sử dụng được ngôn ngữ một cách...

   67 p niem 31/10/2020 6 0

 • Bài giảng Tâm lí học thể dục thể thao

  Bài giảng Tâm lí học thể dục thể thao

  Bài giảng Tâm lí học thể dục thể thao cung cấp kiến thức cho các bạn học như: Những vấn đề chung về Tâm lí học thể dục thể thao, những đặc điểm tâm lý của quá trình giáo dục thể chất và hoạt động thể thao, cơ sở Tâm lí học hình thành nhân cách người giáo viên, HLV thể thao.

   75 p niem 31/10/2020 7 0

 • Bài giảng Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học

  Bài giảng Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học

  Sinh lý trẻ lứa tuổi Tiểu học là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu tạo và những đặc điểm sinh lý của trẻ em về các hệ cơ quan bên trong cơ thể trẻ em. Sau khi học xong bài giảng các bạn nắm được mô tả đươc cấu tạo và trình bày được đặc điểm sinh lý trẻ em: hệ thần kinh và hoạt động thần kinh cấp cao; hoạt động...

   97 p niem 31/10/2020 9 0

 • Bài giảng Đại cương và phương pháp dạy học Sinh học

  Bài giảng Đại cương và phương pháp dạy học Sinh học

  Bài giảng Đại cương và phương pháp dạy học Sinh học THCS gồm có 2 phần. Phần 1 gồm có 9 chương, phần 2 gồm có 4 chương với mục tiêu giúp các bạn nắm được nguyên tắc, phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học và nâng cao tính tích cực hoạt động học tập của học sinh qua các phân môn Sinh học.

   109 p niem 31/10/2020 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê

  Bài giảng Nguyên lý thống kê

  Với kết cấu nội dung gồm 7 chương, Bài giảng Nguyên lý thống kê giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, điều tra chọn mẫu, phân tổ thống kê, các mức độ của hiện tượng kinh tế- xã hội, dãy số biến động theo thời gian,...

   89 p niem 31/10/2020 8 0

 • Bài giảng Phương pháp giáo dục Mỹ thuật và tổ chức hoạt động tạo hình

  Bài giảng Phương pháp giáo dục Mỹ thuật và tổ chức hoạt động tạo hình

  Nội dung bài giảng "Phương pháp giáo dục mỹ thuật và tổ chức hoạt động tạo hình" gồm có hai phần: lý thuyết và thực hành. Trong phần lý thuyết, sinh viên phải tìm hiểu những đặc điểm chung về hoạt động tạo hình trong trường mầm non, các dạng hoạt động tạo hình trong trường mầm non và phương pháp hướng dẫn các dạng hoạt động tạo hình...

   57 p niem 31/10/2020 9 0

 • Bài giảng Hình thức và thể loại Âm nhạc 1

  Bài giảng Hình thức và thể loại Âm nhạc 1

  Mục đích cần đạt được cho các đối tượng tham khảo bài giảng: hiểu các nguyên tắc cấu trúc của những hình thức âm nhạc đơn giản và tính chất một vài thể loại âm nhạc phổ biến, có khái niệm ban đầu về một vài hình thức có quy mô lớn, đồng thời vận dụng các kiến thức đã học để phân tích hình thức, thể loại ca khúc, dân ca trong...

   38 p niem 31/10/2020 9 0

 • Bài giảng Giáo dục dinh dưỡng

  Bài giảng Giáo dục dinh dưỡng

  Nội dung bài giảng nhằm cung cấp một số kiến thức về đối tượng, nội dung, phương pháp, biện pháp, kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục dinh dưỡng cho sinh viên mầm non có thêm tài liệu để tham khảo trong quá trình thực hiện nội dung giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mầm non. Mặt khác, bài giảng cung cấp những kiến thức về dinh dưỡng phù hợp với...

   46 p niem 31/10/2020 7 0

 • Bài giảng Giải phẫu sinh lí vệ sinh phòng bệnh trẻ em

  Bài giảng Giải phẫu sinh lí vệ sinh phòng bệnh trẻ em

  Giải phẫu Sinh lí trẻ em là học phần nghiên cứu các quá trình phát triển diễn ra trong cơ thể trẻ em ở lứa tuổi mầm non. Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp các bạn nắm được các thời kỳ phát triển cơ thể trẻ em để có cách chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hợp lý, đặc điểm cấu tạo và sinh lý của các hệ cơ quan trong cơ thể để có biện pháp...

   72 p niem 31/10/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số