• Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Vũ Trung Kiên

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học do Vũ Trung Kiên biên soạn gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa Xã hội và thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa và Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội – giai...

   175 p niem 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Ảnh hưởng lẫn nhau về ngữ âm giữa tiếng Việt và tiếng Anh - Tri C.Tran

  Bài giảng Ảnh hưởng lẫn nhau về ngữ âm giữa tiếng Việt và tiếng Anh - Tri C.Tran

  Bài giảng "Ảnh hưởng lẫn nhau về ngữ âm giữa tiếng Việt và tiếng Anh" cung cấp cho người học những nội dung sau đây: Nguyên âm tiếng Anh, nguyên âm tiếng Việt, âm lướt, phụ âm, cấu trúc vần tiếng Anh, cấu trúc vần tiếng Việt, bảng so sánh sự ảnh hưởng về ngữ âm giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p niem 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 1: Ngôn ngữ học đối chiếu - Những nét tổng quát

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 1: Ngôn ngữ học đối chiếu - Những nét tổng quát

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 1: Ngôn ngữ học đối chiếu - Những nét tổng quát. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm ngôn ngữ học đối chiếu; các phân ngành của ngôn ngữ học so sánh; lược sử quá trình hình thành và phát triển của ngôn ngữ học đối chiếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p niem 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 2: Phạm vi ứng dụng của Ngôn ngữ học đối chiếu

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 2: Phạm vi ứng dụng của Ngôn ngữ học đối chiếu

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 2: Phạm vi ứng dụng của Ngôn ngữ học đối chiếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: những ứng dụng phương diện lý thuyết; những ứng dụng về phương diện thực tiễn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p niem 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 3: Cơ sở của việc đối chiếu ngôn ngữ

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 3: Cơ sở của việc đối chiếu ngôn ngữ

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 3: Cơ sở của việc đối chiếu ngôn ngữ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: so sánh và các loại so sánh; cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis); các kiểu tertium comparationis trong ngôn ngữ học đối chiếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p niem 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 4: Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 4: Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 4: Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: những nguyên tắc cơ bản trong đối chiếu các ngôn ngữ; phương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ; một số thủ pháp và phương thức đối chiếu ngôn ngữ;......

   13 p niem 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 5: Các bình diện nghiên cứu đối chiếu

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 5: Các bình diện nghiên cứu đối chiếu

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics) - Chương 5: Các bình diện nghiên cứu đối chiếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nghiên cứu đối chiếu về ngữ âm; nghiên cứu đối chiếu về từ vựng - ngữ nghĩa; nghiên cứu đối chiếu về ngữ pháp; nghiên cứu đối chiếu về ngữ dụng và một số bình diện khác;... Mời...

   9 p niem 27/06/2022 8 0

 • Bài giảng Thí nghiệm Vật lý phổ thông

  Bài giảng Thí nghiệm Vật lý phổ thông

  Bài giảng Thí nghiệm Vật lý phổ thông này giúp cho sinh viên hiểu được vai trò của thí nghiệm vật lý trong việc hình thành các khái niệm và xây dựng các định luật vật lý, ngoài ra cũng giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng kĩ xảo khi tiến hành thí nghiệm, giới thiệu các phương án thí nghiệm thường được sử dụng trong phổ thông, các dụng cụ thiết...

   147 p niem 26/05/2022 17 0

 • Bài giảng Tiếng Việt thực hành

  Bài giảng Tiếng Việt thực hành

  Bài giảng Tiếng Việt thực hành dành cho sinh viên bậc cao đẳng, chuyên ngành Sư phạm Mầm non. Bài giảng được chia thành 5 chương, gồm các nội dung chính như: Luyện kỹ năng tạo lập văn bản; Luyện kỹ năng dựng đoạn văn; Luyện kỹ năng viết câu trong văn bản; Luyện kỹ năng dùng từ trong văn bản; Luyện về chữ viết tiếng Việt. Mời các bạn cùng...

   50 p niem 26/05/2022 20 0

 • Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học làm văn

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học làm văn

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học làm văn gồm có 4 chương và sau khi học xong người học có thể hiểu về: Một số vấn đề chung về Làm văn trong chương trinh Ngữ văn THPT, Những cơ sở của việc dạy học Làm văn, Những nguyên tắc và phương pháp dạy học Làm văn, Phương pháp dạy học những kiểu bài cụ thể.

   25 p niem 26/05/2022 16 0

 • Bài giảng Thể dục và phương pháp dạy học thể dục 2

  Bài giảng Thể dục và phương pháp dạy học thể dục 2

  Nội dung Bài giảng Thể dục và phương pháp dạy học thể dục 2 gồm các phần chính: Các phương tiện, nguyên tắc và phương pháp giảng dạy thể dục cũng như đặc điểm hình thức tổ chức giờ giáo dục thể chất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p niem 26/05/2022 18 0

 • Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học Văn

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học Văn

  Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học Văn cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản chất và cấu trúc của quá trình dạy học Văn ở nhà trường trung học phổ thông; Hệ thống nguyên tắc và phương pháp dạy học Văn; Tiến trình tổ chức dạy học Văn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p niem 26/05/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số