• Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục Thể chất

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục Thể chất

  Chương trình môn Giáo dục thể chất quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, kế hoạch giáo dục và định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục 4 được quy định tại Chương trình tổng thể. Xuất phát từ đặc trưng của môn học, một số quan điểm sau được...

   31 p niem 29/08/2020 20 1

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn" với mục tiêu hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và phát triển cá tính. Môn Ngữ văn giúp học sinh khám phá bản thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu con người, có đời...

   110 p niem 29/08/2020 19 1

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán" với mục tiêu Hình thành và phát triển năng lực toán học bao gồm các thành tố cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán. Góp phần hình...

   123 p niem 29/08/2020 22 1

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh" giúp học sinh có một công cụ giao tiếp mới, hình thành và phát triển cho học sinh năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua các hình thức nghe, nói, đọc, viết. Kết thúc chương trình giáo dục phổ thông, học sinh có khả năng giao tiếp đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc...

   54 p niem 29/08/2020 19 1

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2" cung cấp cho sinh kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, giúp học sinh bước đầu có khả năng giao tiếp bằng tiếng Pháp một cách tương đối độc lập trong những tình huống giao tiếp cơ bản của cuộc sống thường nhật, tạo hứng thú và hình thành thói quen học tập ngoại ngữ...

   46 p niem 29/08/2020 23 1

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2

  Bài giảng "Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Đức – Ngoại ngữ 2" nhằm dạy và học tiếng Đức ở các trường phổ thông có mục tiêu trang bị cho học sinh khả năng giao tiếp bằng tiếng Đức đạt trình độ Bậc 2 theo KNLNNVN (tương đương với bậc A2 của Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ). Học sinh được trang bị các kiến thức tiếng...

   85 p niem 29/08/2020 22 1

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân

  "Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân" với mục tiêu giúp học sinh có hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực đó; tự hào về truyền thống gia đình, quê hương, dân tộc; tôn trọng, khoan dung, quan tâm, giúp đỡ người khác; tự giác, tích cực học tập và lao động; có thái...

   59 p niem 29/08/2020 17 1

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội

  Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội góp phần hình thành, phát triển ở học sinh tình yêu con người, thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống; các năng lực chung và năng lực khoa học. Mời các bạn cùng tham...

   28 p niem 29/08/2020 19 1

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí – Cấp tiểu học

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí – Cấp tiểu học

  Môn Lịch sử và Địa lí ở cấp tiểu học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực lịch sử và địa lí với các thành phần: nhận thức khoa học lịch sử và địa lí; tìm hiểu lịch sử và địa lí; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học; đồng thời góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác,...

   32 p niem 29/08/2020 21 1

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí – Cấp trung học cơ sở

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí – Cấp trung học cơ sở

  Môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở hình thành, phát triển ở học sinh năng lực lịch sử và năng lực địa lí trên nền tảng kiến thức cơ bản, có chọn lọc về lịch sử, địa lí thế giới, quốc gia và địa phương; các quá trình tự nhiên, kinh tế - xã hội và văn hóa diễn ra trong không gian và thời gian; sự tương tác giữa xã hội loài...

   67 p niem 29/08/2020 19 1

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử

  Chương trình môn Lịch sử giúp học sinh phát triển năng lực lịch sử, biểu hiện của năng lực khoa học đã được hình thành ở cấp trung học cơ sở; góp phần giáo dục tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, các phẩm chất, năng lực của người công dân Việt Nam, công dân toàn...

   82 p niem 29/08/2020 15 1

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí

  Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí

  Trên nền tảng những kiến thức cơ bản và phương pháp giáo dục đề cao hoạt động chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh, Chương trình môn Địa lí giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực địa lí – một biểu hiện của năng lực khoa học; đồng thời góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác phát triển ở học sinh các phẩm...

   49 p niem 29/08/2020 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số