• Bài giảng Hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở

  Bài giảng Hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở

  Bài giảng trình bày những vấn đề cơ bản của lí luận dạy học nhằm giúp cho sinh viên học tập thuận lợi và có kết quả môn phương pháp dạy học bộ môn, qua đó có cơ sở tiến hành hoạt động dạy học có hiệu quả ở trường trung học sơ sở.

   74 p niem 10/06/2020 14 0

 • Bài giảng Thiết kế bài giảng điện tử

  Bài giảng Thiết kế bài giảng điện tử

  Sau khi học xong học phần này, sinh viên cần đạt được các kết quả mong đợi như sau: Hiểu được các kiến thức tổng quan về bài giảng điện tử. Biết sử dụng phần mềm công cụ để thiết kế bài giảng điện tử và một số thủ thuật trong thiết kế bài giảng điện tử. Thiết kế và sử dụng được các bài giảng điện tử môn công nghệ (phần...

   66 p niem 10/06/2020 9 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - La Hồng Huy

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - La Hồng Huy

  Mời các bạn cùng tìm hiểu cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục; phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục; cấu trúc logic quá trình hoàn thành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục" của tác giả La Hồng Huy.

   29 p niem 10/06/2020 12 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 7 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 7 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 7: Khuôn mẫu (Template) và thư viện chuẩn (STL)” cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại về vector, C-string và lớp String, khuôn mẫu hàm, khuôn mẫu lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p niem 31/12/2019 43 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 6 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 6 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 6: Nạp chồng toán tử và kế thừa” cung cấp cho người học các kiến thức: Nạp chồng toán tử (Operator Overloading) và Hàm bạn (Friend Functions), kế thừa (Inheritance). Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p niem 31/12/2019 52 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 8 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 8 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 8: Đa hình và hàm ảo” cung cấp cho người học các kiến thức: Đa hình (Polymorphism), hàm ảo (Virtual function), hàm ảo và con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p niem 31/12/2019 55 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 9 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 9 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 9: Đệ quy” cung cấp cho người học các kiến thức: Đệ quy với hàm void, đệ quy với hàm trả về giá trị, suy nghĩ theo kiểu đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p niem 31/12/2019 53 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học giới thiệu tới người học các thông tin cơ bản về môn học, mục đích môn học, nội dung chính và các yêu cầu đối với sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p niem 31/12/2019 55 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 1 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 1 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 1: Giới thiệu về C++” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu C++, Biến (variable), Literal, Hằng số (constant), biểu thức logic, Input/Output, phong cách lập trình, thư viện và Namespace. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p niem 31/12/2019 53 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 2 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 2 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ” cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, mảng (Array), con trỏ (Pointer). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p niem 31/12/2019 58 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 3 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 3 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 3: Hàm và nạp chồng hàm” cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm (Function), nạp chồng hàm (Overloading). Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   59 p niem 31/12/2019 57 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 4 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 4 – Lê Nguyễn Tuấn Thành (2017)

  Bài giảng “Ngôn ngữ lập trình – Bài 4: Cấu trúc và lớp” cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu cấu trúc, kiểu lớp, hàm tạo & Hàm hủy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p niem 31/12/2019 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số