• Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 1 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 1 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2 - Chương 1 có nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức về nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. Trình bày nội dung cụ thể về: Khái quát về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em, sự phân chia giai đoạn phát triển tâm lý bài giảng sẽ là tài liệu...

   30 p niem 22/07/2019 61 0

 • Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 2 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 2 - GV Nguyễn Xuân Long

  Chương 2 Tâm lý học lứa tuổi thuộc bài giảng Tâm lý học 2 do GV Nguyễn Xuân Long biên soạn có nội dung trình bày về: những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm lý của học sinh tiểu học, đặc điểm về môi trường sống và hoạt động, những đặc điểm tâm lý đặc trưng ở học sinh tiểu học.

   13 p niem 22/07/2019 55 0

 • Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 6 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 6 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2 - Chương 6: Tâm lý học giáo dục giới thiệu đến người học các kiến thức về: Đạo đức và hành vi đạo đức, cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức, nhân cách là chủ thể của hành vi đạo đức, vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh THPT. Tham khảo bài giảng để nắm nội dung cụ thể hơn.

   12 p niem 22/07/2019 45 0

 • Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 4 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2: Chương 4 - GV Nguyễn Xuân Long

  Bài giảng Tâm lý học 2 - Chương 4: Tâm lý lứa tuổi học sinh THPT có nội dung trình bày về đặc điểm của hoạt động học tập, đặc điểm của sự phát triển trí tuệ, những đặc điểm nhân cách chủ yếu, hoạt động lao động và sự lựa chọn nghề, một số vấn đề giáo dục.

   15 p niem 22/07/2019 45 0

 • Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 5 - Thiết kế các dạng câu hỏi

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 5 - Thiết kế các dạng câu hỏi

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 5 - Thiết kế các dạng câu hỏi bao gồm những nội dung về xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đơn giản; xây dựng câu hỏi nhiều lựa chọn phức hợp; xây dựng câu hỏi đóng, mở đòi hỏi trả lời ngắn hoặc dài.

   40 p niem 10/05/2019 71 0

 • Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 2 - Khung năng lực đánh giá năng lực

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 2 - Khung năng lực đánh giá năng lực

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 2 - Khung năng lực đánh giá năng lực bao gồm những nội dung về năng lực Toán học; các cấp độ năng lực Toán PISA; đánh giá với khung năng lực. Với các bạn chuyên ngành Sư phạm thì đây là tài liệu hữu ích.

   7 p niem 10/05/2019 69 0

 • Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 1 - Tổng quan về xây dựng đề thi PISA

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 1 - Tổng quan về xây dựng đề thi PISA

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 1 - Tổng quan về xây dựng đề thi PISA giới thiệu tới các bạn về các thuật ngữ; quy trình tạo lập một đề thi; cấu trúc một đề thi; câu hỏi trong đề thi; hình thức câu hỏi PISA. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   26 p niem 10/05/2019 72 0

 • Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 3 & 4

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 3 & 4

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 3 & 4 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về cấu trúc hình thức bài toán PISA (unit); phần dẫn (stimulus material). Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Sư phạm và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   7 p niem 10/05/2019 76 0

 • Bài giảng Xây dựng câu hỏi Toán PISA: Phần 6

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi Toán PISA: Phần 6

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi Toán PISA: Phần 6 trình bày về cách mã hóa bài thi giúp các bạn cách mã hóa câu hỏi với câu trả lời mở; các mã hóa trong PISA; sàng lọc và rà soát lại các câu hỏi; cách xây dựng báo cáo năng lực PISA và một số nội dung khác.

   17 p niem 10/05/2019 76 0

 • Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Giao tiếp trong tâm lý học sức khỏe

  Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Giao tiếp trong tâm lý học sức khỏe

  Bài này cung cấp những kiến thức cơ bản về giao tiếp trong tâm lý học sức khỏe. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm giao tiếp và các thành tố cơ bản của quá trình giao tiếp, các chức năng và hình thức cơ bản của giao tiếp, kĩ năng giao tiếp, một số vấn đề tâm lí thường gặp trong giao tiếp. Mời tham khảo.

   42 p niem 25/03/2019 85 0

 • Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Các giai đoạn phát triển tâm lý con người

  Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Các giai đoạn phát triển tâm lý con người

  Mục tiêu của bài học này nhằm: Xác định được những đặc trưng tâm lý ở các lứa tuổi khác nhau; xác định và phân tích được các yếu tố tâm lý-xã hội ảnh hưởng tới nhận thức, thái độ, hành vi của con người ở mỗi lứa tuổi; xác định được một số rối nhiễu tâm lý có thể có ở mỗi lứa tuổi khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p niem 25/03/2019 68 0

 • Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Nhập môn Tâm lý học sức khỏe

  Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Nhập môn Tâm lý học sức khỏe

  Bài giảng "Nhập môn Tâm lý học sức khỏe" giúp người học trình bày được một số khái niệm cơ bản về Tâm lý học và Tâm lý học sức khoẻ (TLHSK), mô tả tóm tắt lịch sử phát triển của Tâm lý học và TLHSK trên thế giới và ở Việt Nam, mô tả năm nhiệm vụ chính của TLHSK. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p niem 25/03/2019 91 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số