• Giáo trình tâm lý học dạy học

  Giáo trình tâm lý học dạy học

  Nội dung giáo trình gồm 5 chương, đề cập đến các vấn đề trong việc nghiên cứu cơ sở, bản chất của hoạt động dạy và học. Chương 1- Những vấn đề chung về tâm lý học dạy học; Chương 2- Các lý thuyết trong tâm lý học dạy học; Chương 3- Cơ sở tâm lý của hoạt động giảng dạy và hoạt động học tập, Chương 4- Dạy học và sự phát...

   4 p niem 22/05/2020 12 0

 • Giáo trình tham vấn học đường

  Giáo trình tham vấn học đường

  Giáo trình Tham vấn học cung cấp những kiến thức lý thuyết và hướng dẫn thực hành cho những người bước đầu làm công tác tham vấn trong môi trường học đường, tạo nền tảng khoa học để có thể học lên thạc sĩ Tâm lý học và Tâm lý học lâm sàng. Nội dung cuốn giáo trình gồm 6 chương: Chương 1- Sức khỏe tâm thần của học sinh trong giai đoạn...

   3 p niem 21/05/2020 16 0

 • Giáo trình giáo dục kĩ năng sống

  Giáo trình giáo dục kĩ năng sống

  Giáo trình giáo dục kỹ năng sống( Dành cho sinh viên Khoa Giáo dục - Học viện Quản lý Giáo dục). Nội dung giáo trình được chia thành 4 chương, bao gồm: chương 1 - Những vấn đề chung về giáo dục kỹ năng sống; chương 2 - Nội dung giáo dục kỹ năng sống; chương 3 - Phương pháp giáo dục kỹ năng sống; chương 4 - Thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục...

   4 p niem 21/05/2020 17 0

 • Giáo trình ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong quản lý

  Giáo trình ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong quản lý

  Giáo trình ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông cung cấp cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin những kiến thức cơ bản liên quan đến ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong quản lý: Các khái niệm cơ bản; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị và một số công cụ trong công tác quản...

   4 p niem 21/05/2020 15 0

 • Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay(LA00004)

  Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay(LA00004)

  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý trung tâm học tập cộng đồng và thực tiễn quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn Hà Nội, đề tài đề xuất các giải pháp quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển kinh tế xã hội...

   0 p niem 21/05/2020 15 0

 • Ebook Kỹ năng sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở: Phần 1

  Ebook Kỹ năng sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Kỹ năng sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở cung cấp cho người đọc các đặc điểm phát triển tâm lý học sinh trung học cơ sở, giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p niem 29/02/2020 97 0

 • Giáo trình Phương Pháp nghiên cứu khoa học - PGS. TS. Nguyễn Bảo Vệ

  Giáo trình Phương Pháp nghiên cứu khoa học - PGS. TS. Nguyễn Bảo Vệ

  Giáo trình “Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học” được biên soạn với nhiều nội dung cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong NCKH, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH. Hy vọng rằng giáo trình này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích và những thông tin thiết thực cho...

   83 p niem 29/02/2020 100 0

 • Ebook Kỹ năng sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở: Phần 2

  Ebook Kỹ năng sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Kỹ năng sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở tiếp tục cung cấp cho người đọc các chủ đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở, một số trò chơi giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   113 p niem 29/02/2020 82 0

 • Ebook A way foundation course in English ahead - Pupil’s Book 2: Phần 1

  Ebook A way foundation course in English ahead - Pupil’s Book 2: Phần 1

  A way foundation course in English ahead - Pupil’s Book 2 được viết bởi tác giả Mary Bowen và Printha Ellis, phần 1 của tài liệu gồm các nội dung như: Good morning; this is my family; we like sweets; I like football; this is our school; he has an umbrella; I get up at 7 o’clock; what is her job; I’m in front of Tom, I can see you. Để nắm chắc chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo phần...

   56 p niem 29/02/2020 80 0

 • Ebook A way foundation course in English ahead - Pupil’s Book 2: Phần 2

  Ebook A way foundation course in English ahead - Pupil’s Book 2: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của A way foundation course in English ahead - Pupil’s Book 2 gồm các bài học: where do they come from; do you have any bananas; what is the weather like; there are lots of people; whose ring is this; what is he doing; we are swimming; it’s quarter to eight; she is first; what can you do in English. tham khảo tài liệu sẽ giúp các em học tiếng Anh với ba kỹ năng đọc, nghe và nói...

   59 p niem 29/02/2020 78 0

 • An investigation into the use of menus and billboards in Sapa town, Lao Cai

  An investigation into the use of menus and billboards in Sapa town, Lao Cai

  In today’s global world, English which is used as a global means of communication, has been playing an important role in many sectors including science, education, medicine, engineering, economy, etc. English is extremely essential to the field of tourism business in many nations especially in Vietnam.

   6 p niem 29/02/2020 79 0

 • The implementation of blended learning approach in higher education institutions – a solution to teaching English in large classes

  The implementation of blended learning approach in higher education institutions – a solution to teaching English in large classes

  This paper attempts to suggest a learning approach that is believed to solve the problem; the blended learning. This is not a new idea in language teaching literature. However, the combination between traditional face-to-face classroom and the application of Internet and communication technology might lessen the burden for the teachers because of the advantages of the learning approach. Students can develop selfregulated learning styles...

   6 p niem 29/02/2020 75 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số