• Đề cương môn Tâm lý trong quản lý

  Đề cương môn Tâm lý trong quản lý

  Đề cương môn tâm lý trong quản lý là tập hợp các câu hỏi liên quan đến nội dung môn tâm lý trong quản lý. Không chỉ đơn thuần là đưa ra các câu hỏi mà đề cương này còn đưa ra các câu trả lời rất đầy đủ, chính xác cho các câu hỏi. Chính vì vậy đề cương này sẽ giúp ích rất nhiều cho người đọc trong việc học tập cũng như ôn tập môn...

   119 p niem 09/08/2019 44 0

 • Tập bài giảng: Tham vấn tâm lý

  Tập bài giảng: Tham vấn tâm lý

  Tập bài giảng: Tham vấn tâm lý nhằm trình bày đối tượng, mục đích, nhiệm vụ và hiệu quả của tham vấn, sơ lược lịch sử hình thành và phát triển ngành tham vấn tâm lý, các lý thuyết tiếp cận cá nhân, đạo đức trong nhà tham vấn tâm lý, kỹ năng tham vấn tâm lý, quy trình tham vấn tâm lý.

   430 p niem 09/08/2019 44 0

 • Những yếu tố nào tạo nên nhân cách

  Những yếu tố nào tạo nên nhân cách

  Tài liệu này sẽ liệt kê những yếu tố nào tạo nên nhân cách sau đây: yếu tố di truyền, yếu tố môi trường sống, yếu tố nhà trường, yếu tố cha mẹ, yếu tố phát triển, yếu tố ý thức, yếu tố vô thức.

   16 p niem 09/08/2019 40 0

 • Sổ tay hướng nghiệp nghề gì, làm gì

  Sổ tay hướng nghiệp nghề gì, làm gì

  "Sổ tay hướng nghiệp nghề gì, làm gì" được biên soạn nhằm giúp cho các bậc phụ huynh, bạn trẻ sinh viên, học sinh có điều kiện để tham khảo, nghiên cứu hướng nghiệp chọn lựa và tìm hiểu đầy đủ, kỹ lưỡng hơn trước lúc quyết định tương lai cho cuộc đời mình.

   314 p niem 09/08/2019 35 0

 • Phương pháp nghiên cứu xuyên văn hóa trong tâm lý học - Vũ Dũng

  Phương pháp nghiên cứu xuyên văn hóa trong tâm lý học - Vũ Dũng

  Phương pháp nghiên cứu xuyên văn hóa trong tâm lý học trình bày về lịch sử của phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học xuyên văn hóa và một số ứng dụng phương pháp nghiên cứu xuyên văn hóa trong tâm lý học dân tộc.

   5 p niem 09/08/2019 4 0

 • Ứng xử của con theo cách nhìn của các bậc cha mẹ - Nguyễn Thị Hoa

  Ứng xử của con theo cách nhìn của các bậc cha mẹ - Nguyễn Thị Hoa

  Kinh nghiệm thực tế cũng như kết quả nghiên cứu của tâm lý học xã hội cho thấy, trước cùng một hiện tượng, sự kiện, mỗi cá nhân có cách nhìn nhận, suy nghĩ không giống nhau. Từ đó, có hành vi ứng xử khác nhau. Tương tự, cách ứng xử của cha mẹ với con và của con với cha mẹ, nếu theo cách nhìn từ hai phía, chắc chắn có nhiều điểm khác nhau......

   7 p niem 09/08/2019 30 0

 • Social Psychology - Chapter 2: Research methods

  Social Psychology - Chapter 2: Research methods

  Findings in social psychology are based on the scientific method. Scientific research describes a phenomenon (are people more aggressive when it is very hot outside?), makes predictions about it (will the rate of homicide increase during the summer?), and explains why it happens (why do people act more aggressively when it is hot?).

   51 p niem 22/07/2019 41 0

 • Social Psychology - Chapter 3: Self-perception & Self-presentation

  Social Psychology - Chapter 3: Self-perception & Self-presentation

  In modern terms, we refer to the known aspect of the self as the self-concept, which is the content of the self (our knowledge about who we are), and to the knower aspect as self-awareness, which is the act of thinking about ourselves.

   36 p niem 22/07/2019 38 0

 • Social Psychology - Chapter 4: Social perception

  Social Psychology - Chapter 4: Social perception

  Social perception is the study of how we form impressions of and make inferences about other people.

   33 p niem 22/07/2019 29 0

 • Social Psychology - Chapter 5: Social cognition

  Social Psychology - Chapter 5: Social cognition

  Social cognition is how people think about themselves and the social world, or more specifically, how people select, interpret, remember, and use information to make judgments and decisions.

   36 p niem 22/07/2019 32 0

 • Social Psychology - Chapter 1: Intro to social psychology

  Social Psychology - Chapter 1: Intro to social psychology

  The scientific study of the way in which people's thoughts, attitudes, feelings, and behaviors are influenced by the real or imagined presence of other people.

   28 p niem 22/07/2019 33 0

 • Social Psychology - Chapter 6: Attitude formation & Change

  Social Psychology - Chapter 6: Attitude formation & Change

  People are not neutral observers of the world. They evaluate what they encounter and form attitudes – the positive and negative evaluations of people, objects, events, and ideas.

   23 p niem 22/07/2019 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số