• Ebook Người thầy giỏi ở mọi lớp học: Phần 1

  Ebook Người thầy giỏi ở mọi lớp học: Phần 1

  Ebook Người thầy giỏi ở mọi lớp học: Phần 1 trình bày những nghiên cứu về việc học tập của học sinh, việc giảng dạy có hiệu quả, việc học hỏi của giáo viên và việc đào tạo của giáo viên thông qua các nội dung cụ thể sau: Hiểu biết về người học và sự phát triển của họ, hiểu biết về nội dung môn học và các mục tiêu chương trình...

   68 p niem 31/12/2019 28 1

 • Ebook Người thầy giỏi ở mọi lớp học: Phần 2

  Ebook Người thầy giỏi ở mọi lớp học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Người thầy giỏi ở mọi lớp học": Phần 2 tiếp tục trình các nội dung đào tạo giáo viên và các khuyến nghị về chính tài liệu trong việc đào tạo giáo viên thông qua các nội dung sau: Các phương pháp sư phạm nhiều triển vọng, việc triển khai và kiểm định các chương trình tập sự, cải cách việc cấp phép, việc tuyển...

   62 p niem 31/12/2019 26 0

 • Ebook Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả: Phần 1

  Ebook Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả: Phần 1

  Ebook Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả: Phần 1 đã mở ra những điều mới mẻ cho một khái niệm khó định nghĩa: giáo viên hiệu quả bằng cách tóm tắt kết quả của những nghiên cứu đã tiến hành trong vài thập kỉ để giới hạn lại những hành vi cụ thể của giáo viên có thể đóng góp cho thành tích của học sinh và cung cấp một số...

   52 p niem 31/12/2019 23 0

 • Ebook Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả: Phần 2

  Ebook Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook "Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả" tiếp tục trình bày các nội dung: Theo dõi sự tiến bộ và tiềm năng của học sinh; thế nào là giảng dạy hiệu quả theo nghĩa khái quát nhất. Cuối tài liệu còn cung cấp cung cấp nguồn tài liệu tham khảo dồi dào cho độc giả. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p niem 31/12/2019 26 0

 • Ebook Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá - Môn hoạt động giáo dục hướng nghiệp 10: Phần 1

  Ebook Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá - Môn hoạt động giáo dục hướng nghiệp 10: Phần 1

  Tài liệu với kết cấu gồm 4 nội dung chính, ở phần này tài liệu thể hiện 2 nội dung đầu đó là Giới thiệu về đổi mới chương trình sách giáo khoa trung học phổ thông, giới thiệu về môn hoạt động hướng nghiệp lớp 10 THPT. Nhằm khẳng định vị trí của bộ môn hướng nghiệp, tạo sự hứng thú và sức lôi cuốn giáo viên và học sinh đến với...

   42 p niem 31/12/2019 23 0

 • Ebook Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá - Môn hoạt động giáo dục hướng nghiệp 10: Phần 2

  Ebook Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá - Môn hoạt động giáo dục hướng nghiệp 10: Phần 2

  Tài liệu này ra đời một cách kịp thời, trước hết là công sức và trí tuệ của tập thể các tác giả, tổng chủ biên, chủ biên các bộ tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học phổ thông về hoạt động hoạt động giáo dục hướng nghiệp, cùng với sự chỉ đạo của lãnh đạo Vụ Giáo dục trung học - Bộ giáo dục và Đào tạo. Vì...

   63 p niem 31/12/2019 21 0

 • Ebook Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 1

  Ebook Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 1

  Ebook Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 1 sẽ tập trung phân tích các chiến lược và phương pháp phát triển của các cơ sở giáo dục và đào tạo và nâng cao khả năng cạnh tranh của cơ sở giáo dục đào tạo,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p niem 31/12/2019 22 0

 • Ebook Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 2

  Ebook Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 2

  Ebook Chiến lược trong phát triển cơ sở giáo dục đại học: Phần 2 tiếp tục trình bày các cách thức quảng bá thương hiệu của các cơ sở giáo dục đào tạo, các quan điểm tiếp cận về thương hiệu, các công cụ marketing trong quảng bá thương hiệu, quảng bá thương hiệu của cơ sở giáo dục đại học, một số kinh nghiệm trong quảng bá thương hiệu...

   60 p niem 31/12/2019 20 0

 • Giáo trình tổ chức sự kiện

  Giáo trình tổ chức sự kiện

  Giáo trình tổ chức sự kiện trình bày những vấn đề chung về hoạt động tổ chức sự kiện, lập chương trình, dự toán ngân sách sự kiện, lập kế hoạch, chuẩn bị tổ chức sự kiện, logistics trong tổ chức sự kiện, điều hành diễn biến của sự kiện. Mời các bạn liên hệ thư viện để có nội dung cụ thể.

   4 p niem 24/12/2019 15 0

 • Giáo trình Khoa học quản lý giáo dục

  Giáo trình Khoa học quản lý giáo dục

  Giáo trình Khoa học quản lý giáo dục trình bày tổng quan về khoa học quản lý giáo dục: đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và đặc điểm của khoa học quản lý giáo dục; khái niệm, đặc điểm, bản chất của quản lý giáo dục; Mục tiêu quản lý giáo dục và cách xác định mục tiêu; Quá trình quản lý giáo dục với các chức năng cụ thể;...

   4 p niem 23/12/2019 23 0

 • Quản lý hoạt động dạy học trong trường phổ thông

  Quản lý hoạt động dạy học trong trường phổ thông

  ''Quản lý hoạt động dạy học trong trường phổ thông"đề cập đến những vấn đề cơ bản, trọng tâm nhất của hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học. Cuốn sách gồm 2 chương: chương 1- trình bày một số vấn đề chung về lý luận dạy học( khái niệm, quy luật và nguyên tắc dạy học, nội dung dạy học, các phương pháp dạy học, ....);...

   4 p niem 20/12/2019 23 0

 • Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục

  Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục

  Cuốn sách trình bày cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục như: Những vấn đề chung, một số vấn đề lý luận cơ bản, hiến pháp, luật giáo dục và phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục.Mời các bạn liên hệ thư viện để có nội dung cụ thể.

   4 p niem 20/12/2019 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số