• Ebook 118 tình huống đàm thoại tiếng Anh: Phần 1

  Ebook 118 tình huống đàm thoại tiếng Anh: Phần 1

  Ebook 118 tình huống đàm thoại tiếng Anh gồm 118 tình huống giao tiếp trong sinh hoạt xã hội tại nước Mỹ thuộc mọi lĩnh vực sinh hoạt xã hội, phần 1 của cuốn sách gồm các nội dung như: Sinh hoạt gia đình, văn phòng làm việc, học đường, thư viện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p niem 17/01/2019 179 2

 • Biện pháp quản lý nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên ở các trường THPT huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

  Biện pháp quản lý nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên ở các trường THPT huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

  Bài báo với nội dung nhằm đánh giá đúng thực trạng, đề xuất và thực hiện đồng bộ những biện pháp quản lý mang tính khoa học, phù hợp với thực tiễn của địa phương sẽ khắc phục được những hạn chế, tồn tại, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên, đáp ứng tốt được các yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn mới.

   10 p niem 25/03/2019 133 2

 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng: Đặc điểm giao tiếp trong môi trường giáo dục hoà nhập của trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4 - 5 tuổi tại các trường mầm non(KLV02155)

  Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng: Đặc điểm giao tiếp trong môi trường giáo dục hoà nhập của trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4 - 5 tuổi tại các trường mầm non(KLV02155)

  Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài: tự kỷ, rối loạn phổ tự kỷ, đặc điểm giao tiếp ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ,đặc điểm giao tiếp của trẻ rối loạn phổ tự kỷ trong môi trường hòa nhập tại các trường mầm non, đề xuất một số biện pháp, tiến hành thực nghiệm tác động...

   24 p niem 06/12/2019 140 2

 • Giải pháp đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên ở Việt Nam

  Giải pháp đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên ở Việt Nam

  Bài viết trình bày một số giải pháp nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo giáo viên như phát triển năng lực đội ngũ giảng viên sư phạm, đổi mới quản trị đại học và phát triển môi trường giáo dục đại học sáng tạo. Bài viết cũng đề xuất một số điều kiện thực hiện đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên, quy hoạch mạng lưới các cơ...

   8 p niem 30/11/2019 57 2

 • Ebook Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học: Phần 2

  Ebook Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học" tiếp tục trình bày những vấn đề cơ bản về công nghệ giáo dục, tiến bộ khoa học - kỹ thuật và sự phát triển công nghệ giáo dục, chuyển giao công nghệ giáo dục, quản lý công nghệ giáo dục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   88 p niem 25/03/2019 132 2

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

  Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

  Mục đích nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các biện pháp quản lý đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Từ đó, đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho...

   138 p niem 24/07/2019 105 2

 • Ebook Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học: Phần 1

  Ebook Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học: Phần 1

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên có thể tiếp cận được các lý thuyết về hệ thống, lý thuyết môn học, lý thuyết thông tin trong dạy học, mà ebook "Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học" của tác giả Đỗ Ngọc Đạt đã ra đời. Phần 1 của ebook trình bày các nội dung cơ bản sau: Tiếp cận dạy học hiện đại, marketing ứng dụng trong giáo...

   109 p niem 25/03/2019 151 2

 • Ebook Lí luận giáo dục: Phần 1

  Ebook Lí luận giáo dục: Phần 1

  Ebook Lí luận giáo dục: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung về khái niệm, bản chất và hệ thống của lí luận giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Quá trình giáo dục, nguyên tắc giáo dục, nội dung giáo dục, tự giáo dục và giáo dục lại,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p niem 22/04/2019 150 2

 • Xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường đại học trước yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục đại học

  Xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường đại học trước yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục đại học

  Bài viết bàn về việc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường đại học Việt Nam trước bối cảnh đổi mới giáo dục đại học và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiêu chuẩn khung năng lực là căn cứ quan trọng để hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng tự đánh giá, phấn đấu hoàn thiện mình các cấp quản...

   15 p niem 20/12/2018 123 2

 • Tài liệu Thực tập sư phạm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt: Tầm quan trọng và thực trạng tổ chức - TS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Tài liệu Thực tập sư phạm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt: Tầm quan trọng và thực trạng tổ chức - TS. Nguyễn Thị Kim Anh

  Khái quát về thực tế, thực tập sư phạm cho sinh viên của ngành Giáo dục đặc biệt, tầm quan trọng của công tác thực tập tốt nghiệp, thực trạng của công tác thực tập tốt nghiệp là những nội dung chính trong bài viết "Thực tập sư phạm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt: Tầm quan trọng và thực trạng tổ chức". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   247 p niem 26/12/2018 144 2

 • Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1 trình bày các nội dung về ý nghĩa và giá trị của việc hiện đại hóa giáo dục, mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô, hiện đại hóa giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục, công bằng trong giáo dục, hiện đại hóa giáo dục và đầu tư giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   306 p niem 22/04/2019 165 2

 • Đánh giá bối cảnh tại Việt Nam tác động đến các chính sách cải cách giáo dục hiện hành

  Đánh giá bối cảnh tại Việt Nam tác động đến các chính sách cải cách giáo dục hiện hành

  Bài báo này phân tích ảnh hưởng của bối cảnh hiện tại ở Việt Nam đến quá trình thực hiện cải cách giáo dục do Chính phủ ban hành. Với quan điểm cho rằng, việc ban hành và thực hiện bất kỳ chính sách nào không thể bỏ qua tác động của bối cảnh, bài viết cũng sử dụng kinh nghiệm để quan sát thực tế tại các trường học của Nhật Bản để...

   6 p niem 27/06/2019 112 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số