• Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông

  Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông

  Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý trường học, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trường phổ thông về lãnh đạo và quản lý nhà trường trong môi trường có nhiều thay đổi,...

   68 p niem 27/06/2022 9 0

 • Tài liệu tập huấn Đánh giá học sinh tiểu học - Vụ Giáo dục Tiểu học

  Tài liệu tập huấn Đánh giá học sinh tiểu học - Vụ Giáo dục Tiểu học

  "Tài liệu tập huấn Đánh giá học sinh tiểu học" được biên soạn nhằm thực hiện Thông tư số 27/2020/TT -BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liệu trình bày các quan điểm về đánh giá học sinh tiểu học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực; mục đích, yêu cầu và nội dung, phương pháp đánh giá nhằm phát triển phẩm chất,...

   45 p niem 27/06/2022 7 0

 • Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ giáo viên Trường THPT A Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông (KLV02609)

  Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ giáo viên Trường THPT A Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông (KLV02609)

  Mục đích nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng về phát triển đội ngũ giáo viên Trường THPT A Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

   24 p niem 20/06/2022 16 0

 • Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động học tập của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (KLV02608)

  Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động học tập của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (KLV02608)

  Mục đích nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động học tập của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay.

   24 p niem 16/06/2022 20 0

 • Luận văn Thạc sĩ quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ tự kỉ tại các trường mầm non công lập quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (KLV02592)

  Luận văn Thạc sĩ quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ tự kỉ tại các trường mầm non công lập quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (KLV02592)

  Mục đích nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quản lý hoạt động giáo dục trẻ tự kỉ, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ tự kỉ tại các trường mầm non công lập quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

   24 p niem 01/06/2022 25 0

 • Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5-6 tuổi trong giờ làm quen với môi trường xung quanh

  Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5-6 tuổi trong giờ làm quen với môi trường xung quanh

  Mục tiêu đề tài nhằm phân tích thực tế công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non và với mong muốn cho trẻ mầm non được được thỏa sức tham gia khám phá một thế giới sinh động, hấp dẫn đang diễn ra trong mắt trẻ thơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p niem 26/05/2022 12 0

 • Chương trình giáo dục phổ thông mới – Tìm hiểu chương trình môn Khoa học tự nhiên

  Chương trình giáo dục phổ thông mới – Tìm hiểu chương trình môn Khoa học tự nhiên

  Tài liệu trình bày những yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực cho người học của các môn Khoa học tự nhiên; cấu trúc chương trình môn Khoa học tự nhiên; giảm tải trong chương trình môn Khoa học tự nhiên; phương pháp giáo dục...

   16 p niem 26/05/2022 16 0

 • Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới - Tìm hiểu chương trình môn Giáo dục công dân

  Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới - Tìm hiểu chương trình môn Giáo dục công dân

  Tài liệu trình bày quan điểm của chương trình Giáo dục công dân; mục tiêu của chương trình môn Giáo dục công dân; mục tiêu cấp trung học cơ sở; mục tiêu cấp trung học phổ thông; điều kiện thực hiện chương trình môn Giáo dục công dân; điểm mới của phương pháp giáo dục trong chương trình môn Giáo dục công dân...

   15 p niem 26/05/2022 15 0

 • Tạp chí Khoa học: Số 38/2020

  Tạp chí Khoa học: Số 38/2020

  Tạp chí Khoa học: Số 38/2020 trình bày các nội dung chính sau: Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo hỗ trợ giảng dạy các môn chuyên ngành cho sinh viên mã ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội,...

   222 p niem 26/05/2022 19 0

 • Tạp chí Khoa học: Số 2/2020

  Tạp chí Khoa học: Số 2/2020

  Tạp chí Khoa học: Số 2/2020 trình bày các nội dung chính sau: Phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non qua hoạt động trải nghiệm văn học, tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm từ góc nhìn lý luận, hoạt động trải nghiệm về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong dạy học lịch sử ở trường...

   104 p niem 26/05/2022 16 0

 • Tạp chí Khoa học: Số 68/2020

  Tạp chí Khoa học: Số 68/2020

  Tạp chí Khoa học: Số 68/2020 trình bày các nội dung chính sau: Biện pháp khắc phục khó khăn trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành kế toán tại khoa kinh tế - Đại học Mở Hà Nội, đặc điểm ngữ nghĩa của một số dãy danh từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt, pháp luật Việt Nam về bảo đảm các điều kiện tồn tại phát triển của trẻ em,......

   88 p niem 26/05/2022 16 0

 • Tạp chí Khoa học: Số 74/2020

  Tạp chí Khoa học: Số 74/2020

  Tạp chí Khoa học: Số 74/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến và yêu cầu đảm bảo chất lượng - thực tiễn từ trường Đại học Mở Hà Nội, nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến môn đất nước học, đổi mới công tác tổ chức đào tạo giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội,... Mời các...

   88 p niem 26/05/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số