• Đề cương môn Tâm lý trong quản lý

  Đề cương môn Tâm lý trong quản lý

  Đề cương môn tâm lý trong quản lý là tập hợp các câu hỏi liên quan đến nội dung môn tâm lý trong quản lý. Không chỉ đơn thuần là đưa ra các câu hỏi mà đề cương này còn đưa ra các câu trả lời rất đầy đủ, chính xác cho các câu hỏi. Chính vì vậy đề cương này sẽ giúp ích rất nhiều cho người đọc trong việc học tập cũng như ôn tập môn...

   119 p niem 09/08/2019 115 1

 • Tập bài giảng: Tham vấn tâm lý

  Tập bài giảng: Tham vấn tâm lý

  Tập bài giảng: Tham vấn tâm lý nhằm trình bày đối tượng, mục đích, nhiệm vụ và hiệu quả của tham vấn, sơ lược lịch sử hình thành và phát triển ngành tham vấn tâm lý, các lý thuyết tiếp cận cá nhân, đạo đức trong nhà tham vấn tâm lý, kỹ năng tham vấn tâm lý, quy trình tham vấn tâm lý.

   430 p niem 09/08/2019 113 1

 • Những yếu tố nào tạo nên nhân cách

  Những yếu tố nào tạo nên nhân cách

  Tài liệu này sẽ liệt kê những yếu tố nào tạo nên nhân cách sau đây: yếu tố di truyền, yếu tố môi trường sống, yếu tố nhà trường, yếu tố cha mẹ, yếu tố phát triển, yếu tố ý thức, yếu tố vô thức.

   16 p niem 09/08/2019 105 1

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học phổ thông Quận Long Biên - Hà Nội theo yêu cầu chương trình giáo giục phổ thông mới(KLV02090)

  Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học phổ thông Quận Long Biên - Hà Nội theo yêu cầu chương trình giáo giục phổ thông mới(KLV02090)

  Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của các trường THPT Quận Long Biên - Hà Nội đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT Quận Long Biên - Hà Nội theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Mời các bạn tham khảo.

   24 p niem 26/07/2019 104 1

 • Nền giáo dục Mỹ và một số vấn đề gởi mở cho giáo dục đại học Việt Nam

  Nền giáo dục Mỹ và một số vấn đề gởi mở cho giáo dục đại học Việt Nam

  Trong suốt chiều dài lịch sử của nước Mỹ, giáo dục luôn là niềm hy vọng lớn lao để cải biến từng cá nhân và xã hội. Phần lớn các nhà sử học đều nhất trí rằng rất nhiều tiến bộ về kinh tế, chính trị, khoa học và văn hóa của Mỹ đạt được trong lịch sử khá ngắn ngủi của mình là nhờ vào sự phát triển của giáo dục. Để tìm hiểu...

   168 p niem 27/06/2019 128 2

 • Khảo sát xu hướng nghiên cứu về giáo dục Việt Nam ở Nhật Bản từ năm 2000 đến nay (năm 2017)

  Khảo sát xu hướng nghiên cứu về giáo dục Việt Nam ở Nhật Bản từ năm 2000 đến nay (năm 2017)

  Bài viết trình bày về nền giáo dục Việt Nam trong thế kỉ XX và những vấn đề văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều học giả Nhật Bản. Đến những thập niên đầu của thế kỉ XXI, giáo dục Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu Nhật Bản.

   9 p niem 27/06/2019 133 2

 • Đặc điểm và bối cảnh phát triển của các trường đại học kỹ thuật Việt Nam hiện nay

  Đặc điểm và bối cảnh phát triển của các trường đại học kỹ thuật Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày về số liệu báo cáo của tổ chức OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) chỉ ra mối liên hệ rõ nét của khoa học công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Trong mối liên hệ đó, giáo dục và đào tạo ngành khoa học kỹ thuật đóng vai trò chính yếu tạo ra nguồn nhân lực có...

   12 p niem 27/06/2019 130 1

 • Tiêu chuẩn Giáo dục tối thiểu: Phòng ngừa, Ứng phó, Phục hồi

  Tiêu chuẩn Giáo dục tối thiểu: Phòng ngừa, Ứng phó, Phục hồi

  Tài liệu Tiêu chuẩn Giáo dục tối thiểu: Phòng ngừa, Ứng phó, Phục hồi trình bày những tiêu chuẩn cơ bản về sự tham gia của cộng đồng trong điều phối và phân tích, tiếp cận và môi trường học tập, dạy và học của giáo viên và các cán bộ đào tạo khác cũng như các chính sách giáo dục có liên quan.

   141 p niem 26/12/2018 151 2

 • Báo cáo Giáo dục ở Việt Nam: Phân tích các chỉ số chủ yếu

  Báo cáo Giáo dục ở Việt Nam: Phân tích các chỉ số chủ yếu

  Báo cáo chuyên khảo này nhằm mục đích đưa ra một bức tranh khái quát về thực trạng giáo dục ở Việt Nam và mối tương quan giữa giáo dục với biến động dân số, nhằm mô tả xu hướng biến đổi theo thời gian của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội và các tỉnh/thành phố cũng như phân tích một số mối tương quan để tìm ra những ảnh hưởng của...

   178 p niem 22/12/2018 138 2

 • Hội thảo 2014: Hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

  Hội thảo 2014: Hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

  Quốc tế hóa giáo dục đại học (GDĐH) là một quá trình cho tất cả các quốc gia với những cơ hội và thách thức của nền GDĐH thời kỳ toàn cầu hóa. Với những quốc gia mạnh, quốc tế hóa giáo dục là “mỏ vàng cho nền kinh tế”. Còn với các quốc gia đang phát triển, quốc tế hóa GDĐH là cơ hội thoát nghèo, là nguyên tắc cơ bản của phát triển...

   282 p niem 22/12/2018 182 2

 • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường Đại học, Cao đẳng

  Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường Đại học, Cao đẳng

  Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường Đại học, Cao đẳng với mục tiêu nhằm bồi dưỡng, phát triển kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý trường đại học, cao đẳng, phát triển năng lực của CBQL về lãnh đạo và quản lý trường đại học, cao đẳng trong môi trường có nhiều thay đổi, biết gắn tầm nhìn với hành động,...

   55 p niem 22/12/2018 177 2

 • Tài liệu Kinh tế học giáo dục: Cách tiếp cận và các vấn đề phức tạp

  Tài liệu Kinh tế học giáo dục: Cách tiếp cận và các vấn đề phức tạp

  Kinh tế học giáo dục chủ yếu xem xét mối quan hệ phức tap giữa giáo dục hay đầu tư vốn con người và sự đi lên của kinh tế - xã hội. Mối quan hệ này sẽ được mô tả, phân tích, và diễn giải qua các chủ đề như lợi ích của giáo dục, cung cấp giáo dục, thị trường giáo dục, và toàn cầu hóa và giáo dục. Tài liệu này sẽ giúp độc giả tâm...

   98 p niem 21/12/2018 160 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số