• Biện pháp can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Biện pháp can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Trẻ rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) gặp nhiều khó khăn về các lĩnh vực phát triển và hành vi nhưng trẻ có thể phát triển và tham gia vào cuộc sống cộng đồng nếu được can thiệp sớm giáo dục (CTSGD) đúng thời điểm, đúng phương pháp, đúng cách thức của nhà giáo dục và gia đình trẻ.

   8 p niem 30/11/2019 47 0

 • Đánh giá các hoạt động can thiệp sớm trẻ khuyết tật

  Đánh giá các hoạt động can thiệp sớm trẻ khuyết tật

  Đánh giá là một phần không thể thiếu và cần được thực hiện đối với tất cả các hoạt động của quá trình can thiệp sớm. Những nhận xét, kết luận khách quan được đưa ra do đánh giá thường xuyên là những thông tin hữu ích giúp cho việc kịp thời điều chỉnh các hoạt động, nâng cao chất lượng của can thiệp sớm trẻ khuyết tật nhằm hướng...

   6 p niem 30/11/2019 57 0

 • Thực trạng kĩ năng tham vấn cho gia đình trẻ tự kỉ của nhân viên công tác xã hội

  Thực trạng kĩ năng tham vấn cho gia đình trẻ tự kỉ của nhân viên công tác xã hội

  Tham vấn cho gia đình trẻ tự kỉ là hoạt động hết sức quan trọng và rất cần thiết trong quá trình trợ giúp cho gia đình trẻ tự kỉ của nhân viên công tác xã hội. Để thực hiện hiệu quả hoạt động này đòi hỏi người nhân viên công tác xã hội phải sử dụng thành thạo các kĩ năng tham vấn.

   13 p niem 30/11/2019 54 0

 • Đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ

  Đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ

  Bài viết này tập trung bàn về vấn đề mối quan hệ giữa đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ RLPTK, trong đó đề cập đến quy trình từ đánh giá chính thức, đến đánh giá không chính thức, thiết lập mục tiêu, can thiệp và đánh giá lại.

   10 p niem 30/11/2019 64 0

 • Thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển kĩ năng bắt chước cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3-4 tuổi

  Thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển kĩ năng bắt chước cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3-4 tuổi

  Việc sử dụng các trò chơi nhằm phát triển kĩ năng bắt chước cho trẻ RLPTK là rất cần thiết. Bài viết này nghiên cứu về thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển kĩ năng bắt chước cho trẻ RLPTK 3-4 tuổi tại 2 trung tâm can thiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   10 p niem 30/11/2019 58 0

 • Đôi nét về việc phát triển kĩ năng vận động tinh cho trẻ 18-24 tháng

  Đôi nét về việc phát triển kĩ năng vận động tinh cho trẻ 18-24 tháng

  Bài viết trình bày đặc điểm phát triển kĩ năng vận động tinh, cũng như đề xuất một số biện pháp phát triển kĩ năng vận động tinh cho trẻ lứa tuổi 18-24 tháng.

   8 p niem 30/11/2019 50 0

 • Biểu hiện xung đột tâm lí giữa cha mẹ với con tuổi thiếu niên trong gia đình hiện nay

  Biểu hiện xung đột tâm lí giữa cha mẹ với con tuổi thiếu niên trong gia đình hiện nay

  Nội dung bài viết đề cập tới mức độ, tần số xung đột tâm lí giữa cha/ mẹ với con tuổi thiếu niên và các biểu hiện đặc trưng của các xung đột đó diễn ra trong các lĩnh vực hoạt động của con: sinh hoạt của con với các thành viên trong gia đình; quan hệ với bạn bè; học tập và định hướng giá trị của con; đề cập tới sự tác động của...

   8 p niem 30/11/2019 32 0

 • Cơ sở tâm lí học của sự phát triển giới

  Cơ sở tâm lí học của sự phát triển giới

  Xuất phát từ thực trạng trào lưu xã hội về nhu cầu được bình đẳng, tôn trọng của người đồng tính, song tính; từ những kiến nghị của một số cơ quan, tổ chức Nhà nước với Quốc hội về điều chỉnh luật cho người đồng tính (như: luật kết hôn, phẫu thuật chuyển giới v.v.) nên việc nghiên cứu, nhìn nhận khoa học về sự phát triển giới...

   7 p niem 30/11/2019 31 0

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 2

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giao tiếp xã hội, ảnh hưởng xã hội, định kiến xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   196 p niem 09/08/2019 85 0

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 1

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 1

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 1 sẽ mang đến các nội dung xoay quanh vấn đề tâm lý trong xã hội thông qua các nội dung chính sau: Cái tôi và quá trình xã hội hóa cá nhân, liên hệ xã hội, tri giác xã hội, giao tiếp xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   233 p niem 09/08/2019 68 0

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 3

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 3

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung về tâm lí xã hội thông qua các nội dung như: Hành vi gây hấn, nhóm xã hội, các kỹ thuật tạo bẫy nhằm thay đổi thái độ và hành vi trong tâm lí xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   196 p niem 09/08/2019 75 0

 • Ebook S. Freud và tâm phân học: Phần 1

  Ebook S. Freud và tâm phân học: Phần 1

  Ebook S. Freud và tâm phân học là tập hợp những lý thuyết và phương pháp tâm lý học có mục đích tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng. Nó được khởi thảo bởi Sigmund Freud, một bác sĩ người Áo. Phần 1 của ebook gồm các nội dung sau: Khái luận về tâm phân học, lí thuyết về cái tôi vô thức. Mời các bạn cùng...

   152 p niem 09/08/2019 81 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số