• Những yếu tố nào tạo nên nhân cách

  Những yếu tố nào tạo nên nhân cách

  Tài liệu này sẽ liệt kê những yếu tố nào tạo nên nhân cách sau đây: yếu tố di truyền, yếu tố môi trường sống, yếu tố nhà trường, yếu tố cha mẹ, yếu tố phát triển, yếu tố ý thức, yếu tố vô thức.

   16 p niem 09/08/2019 25 0

 • Sổ tay hướng nghiệp nghề gì, làm gì

  Sổ tay hướng nghiệp nghề gì, làm gì

  "Sổ tay hướng nghiệp nghề gì, làm gì" được biên soạn nhằm giúp cho các bậc phụ huynh, bạn trẻ sinh viên, học sinh có điều kiện để tham khảo, nghiên cứu hướng nghiệp chọn lựa và tìm hiểu đầy đủ, kỹ lưỡng hơn trước lúc quyết định tương lai cho cuộc đời mình.

   314 p niem 09/08/2019 21 0

 • Phương pháp nghiên cứu xuyên văn hóa trong tâm lý học - Vũ Dũng

  Phương pháp nghiên cứu xuyên văn hóa trong tâm lý học - Vũ Dũng

  Phương pháp nghiên cứu xuyên văn hóa trong tâm lý học trình bày về lịch sử của phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học xuyên văn hóa và một số ứng dụng phương pháp nghiên cứu xuyên văn hóa trong tâm lý học dân tộc.

   5 p niem 09/08/2019 2 0

 • Ứng xử của con theo cách nhìn của các bậc cha mẹ - Nguyễn Thị Hoa

  Ứng xử của con theo cách nhìn của các bậc cha mẹ - Nguyễn Thị Hoa

  Kinh nghiệm thực tế cũng như kết quả nghiên cứu của tâm lý học xã hội cho thấy, trước cùng một hiện tượng, sự kiện, mỗi cá nhân có cách nhìn nhận, suy nghĩ không giống nhau. Từ đó, có hành vi ứng xử khác nhau. Tương tự, cách ứng xử của cha mẹ với con và của con với cha mẹ, nếu theo cách nhìn từ hai phía, chắc chắn có nhiều điểm khác nhau......

   7 p niem 09/08/2019 18 0

 • Social Psychology - Chapter 2: Research methods

  Social Psychology - Chapter 2: Research methods

  Findings in social psychology are based on the scientific method. Scientific research describes a phenomenon (are people more aggressive when it is very hot outside?), makes predictions about it (will the rate of homicide increase during the summer?), and explains why it happens (why do people act more aggressively when it is hot?).

   51 p niem 22/07/2019 27 0

 • Social Psychology - Chapter 3: Self-perception & Self-presentation

  Social Psychology - Chapter 3: Self-perception & Self-presentation

  In modern terms, we refer to the known aspect of the self as the self-concept, which is the content of the self (our knowledge about who we are), and to the knower aspect as self-awareness, which is the act of thinking about ourselves.

   36 p niem 22/07/2019 23 0

 • Social Psychology - Chapter 4: Social perception

  Social Psychology - Chapter 4: Social perception

  Social perception is the study of how we form impressions of and make inferences about other people.

   33 p niem 22/07/2019 18 0

 • Social Psychology - Chapter 5: Social cognition

  Social Psychology - Chapter 5: Social cognition

  Social cognition is how people think about themselves and the social world, or more specifically, how people select, interpret, remember, and use information to make judgments and decisions.

   36 p niem 22/07/2019 18 0

 • Social Psychology - Chapter 1: Intro to social psychology

  Social Psychology - Chapter 1: Intro to social psychology

  The scientific study of the way in which people's thoughts, attitudes, feelings, and behaviors are influenced by the real or imagined presence of other people.

   28 p niem 22/07/2019 21 0

 • Social Psychology - Chapter 6: Attitude formation & Change

  Social Psychology - Chapter 6: Attitude formation & Change

  People are not neutral observers of the world. They evaluate what they encounter and form attitudes – the positive and negative evaluations of people, objects, events, and ideas.

   23 p niem 22/07/2019 23 0

 • Social Psychology - Chapter 7: Persuasion

  Social Psychology - Chapter 7: Persuasion

  Elaboration likelihood model (ELM): People focus on different aspects of a persuasive message as a function of their involvement in the message content. There are two distinct routes of persuasion.

   12 p niem 22/07/2019 23 0

 • Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Giao tiếp trong tâm lý học sức khỏe

  Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Giao tiếp trong tâm lý học sức khỏe

  Bài này cung cấp những kiến thức cơ bản về giao tiếp trong tâm lý học sức khỏe. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm giao tiếp và các thành tố cơ bản của quá trình giao tiếp, các chức năng và hình thức cơ bản của giao tiếp, kĩ năng giao tiếp, một số vấn đề tâm lí thường gặp trong giao tiếp. Mời tham khảo.

   42 p niem 25/03/2019 66 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số