• Ebook Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Ebook Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược về nguồn gốc và lịch sử dân tộc Việt Nam, truyền thuyết và huyền thoại Hùng Vương, họ Hồng Bàng, người con gái núi Tam Đảo, An Dương Vương lập cột đá thề,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p niem 29/08/2020 19 1

 • Ebook Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Ebook Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hướng về cội nguồn dân tộc, tiếng gọi về của hồn thiêng sông núi, nền văn hóa qua kiến trúc thời nhà Lý, văn hóa lễ hội mùa xuân, cảm nhận văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   91 p niem 29/08/2020 18 1

 • Ebook Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ: Phần 1

  Ebook Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ: Phần 1

  Ebook "Phòng bệnh và đảm bảo an toàn" là tài liệu học tập giúp cho sinh viên ngành học mầm non có những tri thức về một số bệnh ở trẻ em, những kỹ năng chăm sóc và xử lý ban đầu khi trẻ mắc bệnh hoặc bị tai nạn ở trường mầm non. Tài liệu còn đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên mầm non theo chương trình đổi mới chăm sóc giáo dục trẻ của...

   141 p niem 29/08/2020 20 1

 • Ebook Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ: Phần 2

  Ebook Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ: Phần 2

  Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ: Phần 2 trình bày một số bệnh thường gặp ở trẻ em, cấp cứu ngừng thở, giáo dục trẻ em phòng tránh một số tai nạn, thuốc và cách sử dụng một số thuốc thường dùng cho trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p niem 29/08/2020 20 1

 • Ebook Đại số đồng điều: Phần 1

  Ebook Đại số đồng điều: Phần 1

  Đại số đồng điều: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phạm trù môđun, tổng trực tiếp và tích trực tiếp, môđun tự do, các hàm tử Hom và TenXơ, môđun xạ ảnh, môđun nội xạ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   146 p niem 29/08/2020 21 1

 • Ebook Đại số đồng điều: Phần 2

  Ebook Đại số đồng điều: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đại số đồng điều" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phức và đồng điều, dãy đồng điều khớp, đồng điều kỳ dị, các hàm tử TORn và EXTn, hàm tử xoắn, hàm tử mở rộng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   90 p niem 29/08/2020 22 1

 • Ebook Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác: Phần 1

  Ebook Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác" cung cấp cho người học các kiến thức: Những cách tiếp cận chính với văn hóa trong triết học Mác xít, nhận thức duy vật lịch sử của C.Mác - cơ sở pháp luận cho việc nghiên cứu văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p niem 29/08/2020 20 1

 • Ebook Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác: Phần 2

  Ebook Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhận thức duy vật lịch sử của C.Mác - cơ sở phương pháp luận cho việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p niem 29/08/2020 17 1

 • Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 1

  Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trí Dõi là một cuốn sách giới thiệu những nghiên cứu của ông về những vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt là đối với ngôn ngữ của các dân tộc anh em. Phần 1 sẽ mang đến các nội dung chính sau: Không gian ngôn ngữ và tính kế thừa đa chiều của địa danh, tình hình một số ngôn...

   135 p niem 29/08/2020 18 1

 • Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 2

  Ebook Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngôn ngữ và sự phát triển văn hóa xã hội" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về chữ Lai Pao của người Thái, kiểu chữ Thái cổ ở Việt Nam, phương ngữ Quảng Nam, thanh điệu tiếng Việt ở Cửa Lò,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p niem 29/08/2020 20 1

 • Ebook Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa: Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa: Phần 1

  Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự cần thiết phải so sánh có hệ thống các ngôn ngữ và các nền văn hóa, làm thế nào để so sánh hai hệ thống âm thanh, so sánh các cấu trúc ngữ pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   146 p niem 29/08/2020 15 1

 • Ebook Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa: Phần 2

  Ebook Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: So sánh hai hệ thống từ vựng, so sánh hai hệ thống chữ viết, so sánh hai nền văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   114 p niem 29/08/2020 15 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số