• Giáo trình Ma sát - Mòn - Bôi trơn (Tribology) - PGS.TS. Nguyễn Doãn Ý

  Giáo trình Ma sát - Mòn - Bôi trơn (Tribology) - PGS.TS. Nguyễn Doãn Ý

  Nội dung được trình bày trong Giáo trình Ma sát - Mòn - Bôi trơn (Tribology) này là những vấn đề cơ bản về ma sát, mòn, bôi trơn, có thể sẽ đáp ứng một phần quan trọng đối với các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu đang hoạt động trong lĩnh vực về cơ khí - chế tạo máy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   317 p niem 22/12/2018 150 1

 • Ebook Đàm phán theo phong cách Trump - Phần 1

  Ebook Đàm phán theo phong cách Trump - Phần 1

  (BQ)Nội dung phần 1 của ebook trình bày về những bí quyết đàm phán như Donald Trump, bản chất của thương lượng, rèn luyện bản tính, tìm hiểu và khám phá đối phương, kiểm soát tiến độ đàm phán, khai thác bản chất con người.

   191 p niem 21/12/2018 175 1

 • Ebook Đàm phán theo phong cách Trump - Phần 2

  Ebook Đàm phán theo phong cách Trump - Phần 2

  (BQ)Nội dung phần 2 của ebook trình bày về các tình huống đặc biệt trong đàm phán, chiến thuật đàm phán, những trường hợp đặc biệt trong đàm phán, những điều thường làm của những nhà đàm phán giỏi, bí quyết thương lượng qua điện thoại và email, cuộc thương lượng phức tạp và những chiến thuật để tăng ưu thế trong thương lượng.

   180 p niem 21/12/2018 174 1

 • Ebook Tư duy đột phá - Phần 2

  Ebook Tư duy đột phá - Phần 2

  (BQ)Ebook "Tư duy đột phá" cung cấp một phương pháp suy luận toàn cuộc, được đúc kết qua 30 năm nghiên cứu về các phương pháp sử dụng trực giác của những chuyên gia thành công nhất trong việc giải quyết và ngăn chặn vấn đề. Ebook "Tư duy đột phá" gồm có 12 chương, trong phần 1 của ebook trình bày nội dung từ chương 1 đến chương 6 của cuốn sách.

   219 p niem 21/12/2018 147 1

 • Ebook Tư duy đột phá - Phần 1

  Ebook Tư duy đột phá - Phần 1

  (BQ)Ebook "Tư duy đột phá" cung cấp một phương pháp suy luận toàn cuộc, được đúc kết qua 30 năm nghiên cứu về các phương pháp sử dụng trực giác của những chuyên gia thành công nhất trong việc giải quyết và ngăn chặn vấn đề. Ebook "Tư duy đột phá" gồm có 12 chương, trong phần 2 của ebook trình bày nội dung từ chương 7 đến chương 12 của cuốn sách.

   194 p niem 21/12/2018 149 1

 • Ebook Điều khiển trí tuệ để thành công: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Điều khiển trí tuệ để thành công: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Những kiến thức nhỏ nhoi được trình bày trong cuốn sách này sẽ giúp bạn đạt được một số khả năng, vẫn được coi là kỳ diệu, một cách dễ dàng. Cuốn sách này sẽ giúp bạn khai thác được phần nào khả năng vô hạn của trí tuệ vẫn còn ẩn dấu, để giúp bạn thành công và đạt được tất cả những gì bạn hằng khao khát bấy. Mời các bạn...

   105 p niem 21/12/2018 152 1

 • Ebook Điều khiển trí tuệ để thành công: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Điều khiển trí tuệ để thành công: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Sau đây là nội dung phần 2 cuốn sách. Những kiến thức nhỏ nhoi được trình bày trong cuốn sách này sẽ giúp bạn đạt được một số khả năng, vẫn được coi là kỳ diệu, một cách dễ dàng. Cuốn sách này sẽ giúp bạn khai thác được phần nào khả năng vô hạn của trí tuệ vẫn còn ẩn dấu, để giúp bạn thành công và đạt được tất cả những gì...

   161 p niem 21/12/2018 135 1

 • Ebook Tổ chức công việc theo khoa học: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Tổ chức công việc theo khoa học: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Tổ chức công việc theo khoa học của Nguyễn Hiến Lê trình bày những phương pháp chính xác hợp với khoa học để làm một công việc nào đó, nhỏ hoặc lớn, một cách mau chóng nhất, mà không mệt, để được lợi cho mọi người. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung ebook. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 cuốn sách.

   293 p niem 21/12/2018 133 1

 • Ebook Tổ chức công việc theo khoa học: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Tổ chức công việc theo khoa học: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Sau đây là nội dung phần 2 cuốn sách. Ebook Tổ chức công việc theo khoa học của Nguyễn Hiến Lê trình bày những phương pháp chính xác hợp với khoa học để làm một công việc nào đó, nhỏ hoặc lớn, một cách mau chóng nhất, mà không mệt, để được lợi cho mọi người.

   350 p niem 21/12/2018 116 1

 • Ebook Sống lạc quan: Phần 2

  Ebook Sống lạc quan: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Vệ sinh về ý chí, vệ sinh về thân thể, tự kiềm thảo mình, tập luyện trí lực, huấn luyện cảm giác, huấn luyện ý chí,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   40 p niem 21/12/2018 108 1

 • Ebook Sống lạc quan: Phần 1

  Ebook Sống lạc quan: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Những ảnh hưởng của tánh bi quan, vệ sinh về trí tuệ, những nguyên nhân của tánh bi quan, một điều kiện cốt yếu để thành công,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   41 p niem 21/12/2018 112 1

 • Ebook Sống thoải mái

  Ebook Sống thoải mái

  Ebook gồm các nội dung: Trạng thái căng thẳng tinh thần, sự âu lo, thần kinh căng thẳng liên hệ với tim, thời đại máy động của chúng ta, thủ phạm của huyết áp cao,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   11 p niem 21/12/2018 20 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số