• Một số biện pháp nâng cao năng lực vận dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực cho sinh viên ngành Sư phạm trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

  Một số biện pháp nâng cao năng lực vận dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực cho sinh viên ngành Sư phạm trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

  Việc hình thành và phát triển năng lực này cho đội ngũ giáo viên cần được thực hiện ngay từ khi họ học ở trường sư phạm – nơi đào tạo những giáo viên tương lai. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng năng lực vận dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực của sinh viên, tác giả đã xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp nâng cao năng...

   6 p niem 10/05/2019 50 0

 • Giáo dục phẩm chất đạo đức kiệm cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo dục phẩm chất đạo đức kiệm cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Trong đó, Người cho rằng phẩm chất đạo đức “kiệm” là cần thiết và vô cùng quan trọng. Vậy phẩm chất “kiệm” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? ao gồm những nội dung nào? Làm thế nào để giáo dục phẩm chất đạo...

   9 p niem 10/05/2019 47 0

 • Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục và về vai trò của người thầy trong sự nghiệp trồng người

  Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục và về vai trò của người thầy trong sự nghiệp trồng người

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Nhận thức được tác hại của dốt ngay sau khi đất nước được độc lập, là người đứng đầu của Nhà nước, Người không những quan tâm tới giáo dục mà còn đưa ra những quan điểm có tính triết lý sâu xa là kim chỉ nam soi sáng cho sự nghiệp giáo dục sau này.

   6 p niem 10/05/2019 50 0

 • Công tác giáo dục học sinh chậm tiến của giáo viên chủ nhiệm

  Công tác giáo dục học sinh chậm tiến của giáo viên chủ nhiệm

  Giáo dục học sinh chậm tiến là một nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm (GVCN). Tuy nhiên, đây là công việc rất khó khăn và phức tạp. Tiếp cận với học sinh và đưa ra những biện pháp giáo dục là một việc quan trọng giúp các em có đầy đủ năng lực và phẩm chất, có khả năng hòa nhập và thích ứng năng động, sáng tạo với cuộc sống mới.

   6 p niem 10/05/2019 48 1

 • Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

  Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

  Nghiên cứu được thực hiện trên 214 giảng viên, 17 cán bộ quản lí và 120 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên nhằm phát hiện thực trạng mức độ biểu hiện năng lực kiểm tra, đánh giá của giảng viên, từ đó có căn cứ khoa học giúp các nhà quản lí lên kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá...

   5 p niem 10/05/2019 65 0

 • Mô hình giáo dục phổ thông dành cho học sinh điếc tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

  Mô hình giáo dục phổ thông dành cho học sinh điếc tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

  Bài viết đề cập đến các nghiên cứu về đặc điểm học tập của học sinh điếc; giới thiệu kết quả, những kinh nghiệm, khó khăn và đề xuất một số biện pháp xây dựng mô hình giáo dục phổ thông dành cho học sinh điếc (từ lớp 1 đến lớp 12) tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Đặc biệt thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nhằm...

   7 p niem 10/05/2019 55 0

 • Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1 trình bày các nội dung về ý nghĩa và giá trị của việc hiện đại hóa giáo dục, mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô, hiện đại hóa giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục, công bằng trong giáo dục, hiện đại hóa giáo dục và đầu tư giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   306 p niem 22/04/2019 118 1

 • Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 2

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 2

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 2 trình bày các nội dung về hiện đại hóa giáo dục với xây dựng đội ngũ giáo viên, hiện đại hóa giáo dục với cải cách cơ chế giáo dục, đào tạo nhân tài, sáng tạo tri thức, mở cửa giáo dục. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   277 p niem 22/04/2019 96 1

 • Ebook Lí luận giáo dục: Phần 1

  Ebook Lí luận giáo dục: Phần 1

  Ebook Lí luận giáo dục: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung về khái niệm, bản chất và hệ thống của lí luận giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Quá trình giáo dục, nguyên tắc giáo dục, nội dung giáo dục, tự giáo dục và giáo dục lại,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p niem 22/04/2019 104 2

 • Ebook Lí luận giáo dục: Phần 2

  Ebook Lí luận giáo dục: Phần 2

  Ebook Lí luận giáo dục: Phần 2 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung về khái niệm, bản chất và hệ thống của lí luận giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Phương pháp giáo dục, người giáo viên chủ nhiệm lớp, hệ thống phương pháp giáo dục, các chức năng của người giáo viên chủ nhiệm,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p niem 22/04/2019 108 3

 • Ebook Sư phạm tương tác - Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy: Phần 2

  Ebook Sư phạm tương tác - Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Sư phạm tương tác - Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Môi trường học và môi trường dạy ảnh hưởng đến hoạt động sư phạm như thế nào, tổng quan về tiếp cận khoa học thần kinh trong hoạt động học và dạy, hành vi của người học và người dạy, tiếp...

   107 p niem 22/04/2019 92 1

 • Ebook Sư phạm tương tác - Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy: Phần 1

  Ebook Sư phạm tương tác - Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy: Phần 1

  Ebook Sư phạm tương tác - Một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy là một tập sách trình bày đầy đủ cách tiếp cận sư phạm được đúc kết từ những kinh nghiệm của các giảng viên trường đại học nổi tiếng trên thế giới về kinh nghiệm giảng dạy. Phần 1 của cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Người học như thế nào, hệ thần kinh,...

   191 p niem 22/04/2019 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số