Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ(LA00009)

Luận án Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc Trung Bộ nhằm nghiên cứu về đào tạo và quản lý đào tạo nghề theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp; nghiên cứu thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp ở khu vực Bắc Trung Bộ hiện nay, từ đó luận án đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp trình độ trung cấp theo năng lực thực hiện ở các trường trung cấp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực Bắc Trung bộ nói riêng và cả nước nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo.