• Bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục và đào tạo (TVTH)

  Bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục và đào tạo (TVTH)

  Bài giảng Quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo có kết cấu nội dung gồm 5 chương, nhằm cung cấp thêm nguồn tư liệu đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu của các bạn sinh viên và thầy cô giáo giảng dạy.

   121 p niem 17/01/2019 270 1

 • Giáo trình Triết học - Tô Thành Lê

  Giáo trình Triết học - Tô Thành Lê

  Giáo trình "Triết học" trình bày các nội dung sau: khái quát về triết học và lịch sử triết học, khái lược lịch sử triết học Phương Đông, khái lược lịch sử triết học Phương Tây, khái lược lịch sử triết học Mác - Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng,...

   457 p niem 20/12/2018 269 1

 • Ebook Một số vấn đề quản lý giáo dục mầm non

  Ebook Một số vấn đề quản lý giáo dục mầm non

  Ebook Một số vấn đề quản lý giáo dục mầm non trình bày những vấn đề chung về việc quản lý giáo dục ở các trường mầm non, mục tiêu, chức năng và hệ thống quản lý giáo dục trường mầm non, tính chất của trường mầm non, nghiệp vụ quản lý trường mầm non, công tác kiểm tra nội bộ trường mầm non, hiệu trưởng với công tác hành chính trong...

   89 p niem 25/03/2019 269 5

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn(KLV02144)

  Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn(KLV02144)

  Luận văn được tiến hành trên cơ sở nghiên cứu lý luận về văn hóa nhà trường và thực trạng quản lý xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, đề xuất một số biện pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện nay. Mời các bạn tham...

   24 p niem 24/07/2019 269 1

 • Ebook Giáo dục học đại cương: Phần 1 – Trần Anh Tuấn (chủ biên)

  Ebook Giáo dục học đại cương: Phần 1 – Trần Anh Tuấn (chủ biên)

  Ebook “Giáo dục học đại cương” này có cấu trúc gồm 2 phần, trong đó phần 1 đề cập đến những vấn đề chung – Giáo dục trong xã hội và phần 2 là quá trình giáo dục trong nhà trường - Giáo viên và học sinh. Trong phần 1 của ebook sau đây sẽ trình bày một số nội dung như: Giáo dục và giáo dục học, giáo dục và sự phát triển, mục đích giáo...

   169 p niem 22/12/2018 268 3

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung học phổ thông Đống Đa, Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

  Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung học phổ thông Đống Đa, Hà Nội trong bối cảnh hiện nay

  Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay, thực trạng hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông Đống Đa - Hà Nội trong bối cảnh hiện nay, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ...

   24 p niem 04/03/2019 268 1

 • Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở Trường THPT Lục Ngạn số 2, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang(KLV02264)

  Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở Trường THPT Lục Ngạn số 2, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang(KLV02264)

  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động dạy học trong cơ sở giáo dục phổ thông, phân tích thực trạng hoạt động dạy học và quản lý dạy học tại Trường THPT Lục Ngạn số 2, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý hoạt...

   24 p niem 19/09/2019 267 1

 • Giáo trình môn học Tâm lý hành vi bất bình thường - ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

  Giáo trình môn học Tâm lý hành vi bất bình thường - ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

  Nội dung giáo trình môn học "Tâm lý hành vi bất bình thường" trình bày các vấn đề: Khái niệm bất bình thường, hành vi con người, tâm bệnh học về tuổi thơ, lịch sử của tâm lý bệnh học và hệ thống phân loại, hoạt động tâm thần, biểu hiện của rối loạn tâm thần, lo âu và trầm cảm, bệnh hưng – trầm cảm, xung đột và stress, rối loạn nhân...

   71 p niem 21/12/2018 266 1

 • Bài giảng Tập huấn Tư vấn học đường: Chương 4 - Vai trò và trách nhiệm của cán bộ tư vấn tâm lý học đường

  Bài giảng Tập huấn Tư vấn học đường: Chương 4 - Vai trò và trách nhiệm của cán bộ tư vấn tâm lý học đường

  Bài giảng Tập huấn Tư vấn học đường: Chương 4 - Vai trò và trách nhiệm của cán bộ tư vấn tâm lý học đường được biên soạn nhằm giúp cho các bạn hiểu được vai trò và trách nhiệm của cán bộ tư vấn tâm lý học đường; một số yêu cầu cơ bản về đạo đức nghề nghiệp.

   20 p niem 17/01/2019 266 2

 • Bài giảng Tâm lý học: Chương 1 - TS. Trần Thanh Toàn

  Bài giảng Tâm lý học: Chương 1 - TS. Trần Thanh Toàn

  Nội dung trình bày trong chương 1 Tâm lý học là một khoa học thuộc bài giảng Tâm lý học trình bày về những kiến thức lần lượt như sau: khái niệm tâm lý học, đặc điểm tâm lý học so với các khoa học khác, đối tượng và nhiệm vụ của tâm lý học.

   59 p niem 25/03/2019 265 1

 • Giáo dục Thăng Long Hà Nội quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển

  Giáo dục Thăng Long Hà Nội quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển

  Cuốn sách này là kết quả nghiên cứu của đề tài "Giáo dục và đào tạo Thăng Long - Hà Nội, định hư­ớng phát triển giáo dục và đào tạo của Thủ đô trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa " do PGS.TSKH. Nguyễn Hải với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu có liên quan. Đây là đề tài trong tổng thể chư­ơng trình...

   478 p niem 21/12/2018 264 1

 • Giáo trình Đại cương Lý luận dạy học Sinh học - Nguyễn Phúc Chỉnh

  Giáo trình Đại cương Lý luận dạy học Sinh học - Nguyễn Phúc Chỉnh

  Giáo trình Đại cương Lý luận dạy học Sinh học trình bày kết cấu nội dung được chia làm 8 chương chính: Chương 1 phương pháp nghiên cứu của lý luận dạy học sinh học, chương 2 dạy học sinh học trong nền kinh tế tri thức, chương 3 các nguyên tắc dạy học sinh học, chương 4 chương trình và sách giáo khoa sinh học ở trường phổ thông, chương 5 phương...

   250 p niem 21/12/2018 263 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số