• Giáo trình Kỹ năng dạy học

    Giáo trình Kỹ năng dạy học

    Để nâng cao chất lượng dạy học, bên cạnh những tri thức lý thuyết tâm lý, lý luận dạy học, giáo dục học, năng lực thực hiện các hoạt động dạy học đối với giáo viên cũng rất cần thiết. Để đáp ứng việc thực hành các kỹ năng dạy học cho giáo sinh, tập thể giáo viên khoa sư phạm kỹ thuật biên soạn cuốn tài liệu này. Tài liệu được...

     119 p niem 22/12/2018 102 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số