• Ebook Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học: Phần 1

  Ebook Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận về hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p niem 29/09/2020 12 0

 • Ebook Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học: Phần 2

  Ebook Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các phương pháp xây dựng hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, thao tác sư phạm từ lý luận đến thực tiễn dạy học Lịch sử. Mời các bạn tham khảo.

   63 p niem 29/09/2020 10 0

 • Ebook Mạng máy tính: Phần 1

  Ebook Mạng máy tính: Phần 1

  Giáo trình gồm 7 chương, phần 1 sách gồm 4 chương đầu với nội dung như sau: Chương 1. Trình bày khái quát về mạng máy tính và những khái niệm cơ bản, để thuận lợi cho bạn đọc trước khi tìm hiểu sâu về mạng máy tính, chương 2. Trình bày về mô hình 057 lớp, đây là mô hình tham chiếu của ISO về kết nối các hệ thống mở, chương 3. Trình bày về...

   151 p niem 29/09/2020 12 0

 • Ebook Mạng máy tính: Phần 2

  Ebook Mạng máy tính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 3 chương 5,6,7: Chương 5. Trình bày về các kỹ thuật mạng LAN, rất cần thiết với những người thiết kế và xây dựng mạng cũng như người sử dụng, chương 6. Trình bày về mạng Internet với họ giao thức rất nổi tiếng TCP/IP, được ứng dụng rộng rãi, chương 7. Giới thiệu về mạng không dây, cụ thể là các khái...

   111 p niem 29/09/2020 12 0

 • Ebook Bài học Phần Lan 2.0: Phần 1

  Ebook Bài học Phần Lan 2.0: Phần 1

  Ebook Bài học Phần Lan 2.0: Phần 1 sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện về hệ thống giáo dục Phần Lan trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Phần Lan thông qua 2 chương đầu tiên của ebook là: Giấc mơ Phần Lan và nghịch lý Phần Lan. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   203 p niem 29/09/2020 11 0

 • Ebook Bài học Phần Lan 2.0: Phần 2

  Ebook Bài học Phần Lan 2.0: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook Bài học Phần Lan 2.0: Phần 2 sẽ tiếp tục trình bày những chuyển mình trong hệ thống giáo dục ở Phần Lan thông qua các chương còn lại như: Ưu thế Phần Lan, văn hóa dạy học ở Phần Lan, đào tạo giáo viên trong nghiên cứu, cách Phần Lan, tương lai có thuộc về Phần Lan. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   229 p niem 29/09/2020 7 0

 • Ebook Khoa học xã hội và nhân văn

  Ebook Khoa học xã hội và nhân văn

  Ebook Khoa học xã hội và nhân văn sẽ giới thiệu với đông đảo bạn đọc những vấn đề khoa học trong đó có các khía cạnh nhân văn và những vấn đề nhân văn được xem xét trên cơ sở những khám phá khoa học hiện đại. Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mối quan hệ qua lại giữa khoa học và nhân văn. Chủ nghĩa nhân văn có thể là cơ...

   129 p niem 29/09/2020 9 0

 • Ebook Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt: Phần 1

  Ebook Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các bài giảng về từ pháp học Tiếng Việt - Từ loại nhìn, từ bình diện chức năng" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan, thực từ và danh từ trong tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   128 p niem 29/09/2020 8 0

 • Ebook Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt: Phần 2

  Ebook Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Các bài giảng về từ pháp học Tiếng Việt - Từ loại nhìn, từ bình diện chức năng" cung cấp cho người học các kiến thức về động từ, tính từ, tình thái từ, liên từ và giới từ, từ loại và đoản ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   162 p niem 29/09/2020 7 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1: Nghiên cứu mô tả): Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1: Nghiên cứu mô tả): Phần 1

  Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1: Nghiên cứu mô tả): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về nghiên cứu khoa học, khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học, nền tảng nghiên cứu, vấn đề và giả thuyết nghiên cứu, chọn mẫu và tính ngẫu nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   115 p niem 29/09/2020 8 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1: Nghiên cứu mô tả): Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1: Nghiên cứu mô tả): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý (Tập 1: Nghiên cứu mô tả)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp thu thập dữ kiện, các dụng cụ đo lường, các loại hình nghiên cứu trong giáo dục và tâm lý, nghiên cứu các mối quan hệ, nghiên cứu phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo...

   138 p niem 29/09/2020 7 0

 • Ebook Giáo dục Việt Nam thời cận đại: Phần 1

  Ebook Giáo dục Việt Nam thời cận đại: Phần 1

  Ebook Giáo dục Việt Nam thời cận đại nghiên cứu hai hệ thống giáo dục chính: Nền giáo dục của Pháp trên đất nước ta và dòng giáo dục yêu nước và cách mạng do những nhà yêu nước tổ chức. Phần 1 sẽ mang đến các nội dung chính sau: Giáo dục Việt Nam dưới triều Nguyễn - sự suy tàn của nền giáo dục phong kiến, giáo dục của thực dân Pháp ở Nam...

   77 p niem 29/09/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số