• Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 1

  Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục" trình bày các nội dung: Tổng quan cách nghiên cứu, viết các bài trắc nghiệm dùng ở lớp học, sử dụng các bài trắc nghiệm dùng ở lớp học để giảng dạy và đánh giá, những khái niệm định lượng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p niem 27/06/2022 12 0

 • Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 2

  Ebook Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục" trình bày các nội dung: Dự báo thành tích học tập trong tương lai, độ giáo trị và độ tin cậy của các bài trắc nghiệm, trắc nghiệm về năng lực và thành quả học tập,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p niem 27/06/2022 11 0

 • Ebook Tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ đọc viết: Phần 1

  Ebook Tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ đọc viết: Phần 1

  Cuốn sách "Tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ đọc viết" giới thiệu việc học và phương pháp giúp tất cả trẻ em học tập một cách thành công và tự lực ngay ngay từ những năm đầu tiên tới trường. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   76 p niem 27/06/2022 11 0

 • Ebook Tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ đọc viết: Phần 2

  Ebook Tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ đọc viết: Phần 2

  Nội dung cuốn sách "Các phương pháp tiếp cận ngôn ngữ trọn vẹn trong việc dạy trẻ học viết" viết về việc giúp trẻ học đọc một cách thành công và hứng thú nhất theo khả năng của trẻ. Sách trình bày các cách thức giúp trẻ học viết, nói và thể hiện bản thân thông qua nghệ thuật và kịch trường, giúp trẻ trở thành người học sáng tạo. Sách...

   54 p niem 27/06/2022 10 0

 • Ebook Nhập môn Lịch sử Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Nhập môn Lịch sử Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Nhập môn Lịch sử Tâm lý học: Phần 1 trình bày các nội dung: Nhập đề, các triết gia Hy Lạp đầu tiên, sau Aristyotle - Tìm kiếm đời sống tốt lành, Khởi đầu của khoa học, triết học và tâm lý học cận đại, duy lý luận,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   347 p niem 27/06/2022 12 0

 • Ebook Nhập môn Lịch sử Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Nhập môn Lịch sử Tâm lý học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Nhập môn Lịch sử Tâm lý học giới thiệu tới người đọc các nội dung: Duy ý chí luận và cơ cấu luận các trường phái tâm lý học đầu tiên, ảnh hưởng của Darwin, chức năng luận, duy hành vi luận, tâm lý học Gestalt, tâm phân học,.... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   333 p niem 27/06/2022 10 0

 • Ebook Tâm lý học dạy học: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dạy học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tâm lý học dạy học" cung cấp cho người đọc các nội dung: Phương pháp thử và phương sai, trường hành động, phương thức phát triển của trẻ em, chiến lược giáo dục, phương pháp nhà trường,…. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p niem 27/06/2022 9 0

 • Ebook Tâm lý học dạy học: Phần 2

  Ebook Tâm lý học dạy học: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tâm lý học dạy học" cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Nội dung giảng dạy, kỹ thuật giảng dạy, các tiền đề kỹ thuật giảng dạy, hoạt động học tập, quy trình công nghệ trong giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p niem 27/06/2022 9 0

 • Ebook Tâm bệnh học: Phần 1

  Ebook Tâm bệnh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tâm bệnh học" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Sự phát triển của trẻ, tâm bệnh lý thường gặp, trẻ chậm phát triển tâm thần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p niem 27/06/2022 7 0

 • Ebook Tâm bệnh học: Phần 2

  Ebook Tâm bệnh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tâm bệnh học" trình bày các nội dung: Một số phương pháp điều trị tâm lý thường dùng, một số trắc nghiệm tâm lý thường dùng, test Denver, nội dung của test Denver. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p niem 27/06/2022 8 0

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 1

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cái tôi và quá trình xã hội hóa cá nhân, liên hệ xã hội, tri giác xã hội, giao tiếp xã hội, ảnh hưởng xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   267 p niem 27/06/2022 8 0

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 2

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Định kiến xã hội, hành vi gây hấn, nhóm xã hội, các kỹ thuật tạo bẫy nhằm thay đổi và hành vi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   278 p niem 27/06/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số