• Ebook Quản trị kênh phân phối: Phần 1

  Ebook Quản trị kênh phân phối: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Quản trị kênh phân phối" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về kênh phân phối, các thành viên của kênh, hành vi trong kênh và môi trường hoạt động của các kênh phân phối, chiến lược kênh phân phối, xây dựng các kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   235 p niem 10/06/2020 21 0

 • Cẩm nang thương mại điện tử: Phần 2

  Cẩm nang thương mại điện tử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hướng dẫn cách thức xây dựng một giải pháp thương mại điện tử, từ lập kế hoạch đến triển khai kinh doanh và đầu tư công nghiệp; giới thiệu tổng quan về tinh hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam.

   417 p niem 10/06/2020 21 0

 • Cẩm nang thương mại điện tử: Phần 1

  Cẩm nang thương mại điện tử: Phần 1

  Cuốn sách Thương mại điện tử là tài liệu được biên soạn để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và giảng dạy của giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên các ngành Kinh tế nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở về thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   244 p niem 10/06/2020 20 0

 • Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 2): Phần 2

  Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản trị học - Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lãnh đạo và điều hành trong quản trị, kiểm tra trong quản trị, văn hóa trong quản trị, quản trị sự thay đổi và rủi ro, quản trị học trong nền kinh tế tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   153 p niem 10/06/2020 19 1

 • Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 2): Phần 1

  Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Quản trị học - Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống thông tin trong quản trị, các quyết định trong quản trị, cơ cấu tổ chức quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p niem 10/06/2020 19 1

 • Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 1): Phần 2

  Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản trị học - Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Môi trường quản trị, công tác kế hoạch trong quản trị, các công cụ hỗ trợ hoạch định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p niem 10/06/2020 23 1

 • Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 1): Phần 1

  Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản trị học - Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về quản trị học, các lý thuyết về quản trị, các quy luật, các nguyên tắc trong quản trị, các phương pháp quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p niem 10/06/2020 24 1

 • Môn Tiếng Anh và 45 đề thi trắc nghiệm: Phần 2

  Môn Tiếng Anh và 45 đề thi trắc nghiệm: Phần 2

  Tài liệu Môn Tiếng Anh và 45 đề thi trắc nghiệm do Vĩnh Bá biên soạn cung cấp cho các bạn học sinh những đề thi trắc nghiệm tiếng Anh có chọn lọc nhằm giúp các bạn có một tư liệu ôn luyện Tiếng Anh chuẩn bị cho các kỳ thi Quốc gia. Mời các em cùng tham khảo.

   183 p niem 10/06/2020 21 0

 • Môn Tiếng Anh và 45 đề thi trắc nghiệm: Phần 1

  Môn Tiếng Anh và 45 đề thi trắc nghiệm: Phần 1

  Tài liệu Môn Tiếng Anh và 45 đề thi trắc nghiệm cung cấp cho các bạn học sinh những đề thi trắc nghiệm tiếng Anh có chọn lọc nhằm giúp các bạn có một tư liệu ôn luyện Tiếng Anh chuẩn bị cho các kỳ thi Quốc gia. Bên cạnh đó, tài liệu còn kèm theo phần đáp án để giúp các bạn đối chiếu kết quả sau quá trình làm bài. Mời các em cùng tham khảo.

   193 p niem 10/06/2020 21 0

 • Ebook Những vấn đề cốt yếu của quản lý (Tập 1): Phần 2

  Ebook Những vấn đề cốt yếu của quản lý (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chiến lược và chính sách, làm cho việc lập kế hoạch có kết quả, bản chất và mục đích của công tác tổ chức, cách phân chia bộ phận cơ bản,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   218 p niem 09/06/2020 21 1

 • Ebook Những vấn đề cốt yếu của quản lý (Tập 1): Phần 1

  Ebook Những vấn đề cốt yếu của quản lý (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý khoa học - Lý thuyết và thực hành, các kiểu mẫu phân tích quản lý, môi trường bên ngoài và vấn đề quản lý quốc tế, bản chất và mục đích của công việc lập kế hoạch,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   212 p niem 09/06/2020 22 1

 • Ebook Quản trị học: Phần 2

  Ebook Quản trị học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Quản trị học" cung cấp cho người học các kiến thức: Lãnh đạo, kiểm tra. Phần cuối cuốn sách giới thiệu những tình huống thường gặp trong quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p niem 09/06/2020 18 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số