• Giáo trình Lập trình logic trong prolog: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

  Giáo trình Lập trình logic trong prolog: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

  Cuốn sách này nhằm cung cấp cơ sở lý thuyết và những phương pháp lập trình cơ bản nhất của môn học "Lập trình lôgich". Bạn đọc sẽ được làm quen với một số kỹ thuật lập trình lôgich được ứng dụng tương đối phổ biến và chủ yếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) như công nghệ xử lý tri thức, máy học, hệ chuyên gia,...

   99 p niem 10/05/2019 115 0

 • Giáo trình Lập trình logic trong prolog: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

  Giáo trình Lập trình logic trong prolog: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm: Chương 4 trình bày cấu trúc danh sách và các phép xử lý cơ bản trên danh sách của prolog; chương 5 trình bày kỹ thuật lập trình nâng cao với prolog. Phần phụ lục giới thiệu ngôn ngữ lập trình SWI-Prolog, hướng dẫn cách cài đặt sử dụng phần mềm này và một số chương trình ví dụ tiêu biểu viết trong SWI Prolog đã...

   86 p niem 10/05/2019 113 0

 • Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 1: Giới thiệu chung về Công nghệ phần mềm

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 1: Giới thiệu chung về Công nghệ phần mềm

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 1: Giới thiệu chung về Công nghệ phần mềm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bản chất phần mềm, những vấn đề trong phát triển phần mềm, Quy trình phát triển phần mềm

   52 p niem 10/05/2019 110 1

 • Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 2: Quản lý dự án phần mềm

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 2: Quản lý dự án phần mềm

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 2: Quản lý dự án phần mềm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về quản lý dự án; nguyên lý và quy trình quản lý dự án; kỹ năng, kỹ thuật quản lý dự án; các yếu tổ quyết định thành công của dự án.

   25 p niem 10/05/2019 116 1

 • Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 3: Phương pháp xác định yêu cầu người dùng

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 3: Phương pháp xác định yêu cầu người dùng

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 3: Phương pháp xác định yêu cầu người dùng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về yêu cầu phần mềm, quy trình xác định yêu cầu phần mềm, công cụ và phương pháp đặc tả yêu cầu phần mềm, nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng.

   21 p niem 10/05/2019 119 1

 • Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 4: Thiết kế và lập trình design and programming

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 4: Thiết kế và lập trình design and programming

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 4: Thiết kế và lập trình design and programming. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Thiết kế hệ thống, thiết kế chương trình, lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p niem 10/05/2019 116 1

 • Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 5: Kiểm thử và bảo trì

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 5: Kiểm thử và bảo trì

  Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm kiểm thử, phương pháp thử, kỹ thuật thiết kế trường hợp thử, kiểm thử module, kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận, bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p niem 10/05/2019 114 1

 • Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 6: Các chủ đề nâng cao

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 6: Các chủ đề nâng cao

  Phần 6 trình bày các chủ đề nâng cao như: Ước lượng chi phí phần mềm (SE Cost Estimation), quản lý chất lượng (Quality Management), cải tiến quy trình (Process Improvement). Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p niem 10/05/2019 99 1

 • Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 5 - Thiết kế các dạng câu hỏi

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 5 - Thiết kế các dạng câu hỏi

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 5 - Thiết kế các dạng câu hỏi bao gồm những nội dung về xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đơn giản; xây dựng câu hỏi nhiều lựa chọn phức hợp; xây dựng câu hỏi đóng, mở đòi hỏi trả lời ngắn hoặc dài.

   40 p niem 10/05/2019 105 0

 • Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 2 - Khung năng lực đánh giá năng lực

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 2 - Khung năng lực đánh giá năng lực

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 2 - Khung năng lực đánh giá năng lực bao gồm những nội dung về năng lực Toán học; các cấp độ năng lực Toán PISA; đánh giá với khung năng lực. Với các bạn chuyên ngành Sư phạm thì đây là tài liệu hữu ích.

   7 p niem 10/05/2019 96 0

 • Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 1 - Tổng quan về xây dựng đề thi PISA

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 1 - Tổng quan về xây dựng đề thi PISA

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 1 - Tổng quan về xây dựng đề thi PISA giới thiệu tới các bạn về các thuật ngữ; quy trình tạo lập một đề thi; cấu trúc một đề thi; câu hỏi trong đề thi; hình thức câu hỏi PISA. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   26 p niem 10/05/2019 100 0

 • Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 3 & 4

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 3 & 4

  Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 3 & 4 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về cấu trúc hình thức bài toán PISA (unit); phần dẫn (stimulus material). Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Sư phạm và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   7 p niem 10/05/2019 110 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số