• Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 10: Xây dựng Web Service

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 10: Xây dựng Web Service

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 10: Xây dựng Web Service trình bày các nội dung chính sau: Mô hình hoạt động của Web Service, chuẩn SOAP, xây dựng Web Service với NuSOAP. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   12 p niem 31/12/2019 7 0

 • Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới

  Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới

  Bài viết phân tích những yêu cầu của giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới thông qua việc tìm hiểu nội dung chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chương trình các môn học đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành tháng 12 năm 2018 và các văn bản có liên quan.

   7 p niem 31/12/2019 9 0

 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và cách mạng công nghiệp 4.0

  Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và cách mạng công nghiệp 4.0

  Để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong môi trường cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải có những năng lực mới, khả năng sáng tạo và không ngừng nâng cao trình độ của bản thân, đồng thời phải tự đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, phương pháp nghiên cứu, giảng dạy.

   8 p niem 31/12/2019 10 0

 • Giáo dục đại học với cách mạng công nghiệp 4.0

  Giáo dục đại học với cách mạng công nghiệp 4.0

  Cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý, sinh học với trung tâm điều khiển và khâu đột phá là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, rô - bốt, công nghệ na-nô, công nghệ sinh học,… đem lại cho các quốc gia nhiều cơ hội để phát triển...

   6 p niem 31/12/2019 11 0

 • Giải pháp đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên ở Việt Nam

  Giải pháp đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên ở Việt Nam

  Bài viết trình bày một số giải pháp nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo giáo viên như phát triển năng lực đội ngũ giảng viên sư phạm, đổi mới quản trị đại học và phát triển môi trường giáo dục đại học sáng tạo. Bài viết cũng đề xuất một số điều kiện thực hiện đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên, quy hoạch mạng lưới các cơ...

   8 p niem 31/12/2019 8 0

 • Đổi mới phương pháp dạy học dưới góc độ tâm lí học

  Đổi mới phương pháp dạy học dưới góc độ tâm lí học

  Bài viết phân tích các đặc điểm và khía cạnh tâm lí của hoạt động dạy, các đặc điểm và cấu trúc tâm lí của hoạt động học. Trên cơ sở đó, bài báo nêu ra các nội dung đổi mới phương pháp dạy học dưới góc độ tâm lí học .

   7 p niem 31/12/2019 9 0

 • Nhận thức của sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội về các hình thức của bạo lực giới

  Nhận thức của sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội về các hình thức của bạo lực giới

  Bài viết phân tích kết quả thu được từ khảo sát thực trạng nhận thức của sinh viên ĐHSPHN trong nhóm mẫu chọn về các hình thức của bạo lực giới bao gồm bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế và bạo lực tình dục. Kết quả cho thấy đa số sinh viên ĐHSPHN có nhận thức tốt về bạo lực giới, tuy nhiên còn một số sinh viên có...

   6 p niem 31/12/2019 13 0

 • Nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở trong học tập

  Nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở trong học tập

  Bài viết đề cập đến nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở về vấn đề học tập ở các lát cắt: Khối lớp, học lực và giới tính; nghiên cứu mối quan hệ giữa khó khăn tâm lí và nhu cầu tham vấn học đường về vấn đề học tập; tương quan giữa tự đánh giá của học sinh với sự đánh giá từ phía giáo viên, cha mẹ...

   8 p niem 31/12/2019 9 0

 • Phát triển kĩ năng kiểm soát hành vi hung tính cho học sinh trung học cơ sở

  Phát triển kĩ năng kiểm soát hành vi hung tính cho học sinh trung học cơ sở

  Trong nội dung của bài viết này, tác giả giới thiệu nội dung và kết quả chương trình can thiệp cấp độ cá nhân - phát triển kĩ năng kiểm soát hành vi hung tính cho học sinh nhằm mục đích cải thiện hiệu quả thực trạng này.

   7 p niem 31/12/2019 9 0

 • Thực trạng về hành vi văn hóa ứng xử của sinh viên

  Thực trạng về hành vi văn hóa ứng xử của sinh viên

  Văn hóa ứng xử là trình độ cao của mối quan hệ giữa con người – con người, thể hiện ở hình thức giao tiếp văn minh, lịch sự, biểu hiện bằng một hệ thống hành vi ứng xử phù hợp với giá trị của xã hội.

   10 p niem 31/12/2019 10 0

 • Tổ chức hoạt động điều hoà cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Tổ chức hoạt động điều hoà cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Nội dung bài viết đề cập đến tầm quan trọng của các giác quan và điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Bài viết cũng đề cập đến những hoạt động giúp điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ cũng như các hình thức tổ chức hoạt động điều hòa cảm giác cho trẻ tự kỉ bao gồm: Luyện tập, trò chơi, ngoại khóa và tích...

   8 p niem 31/12/2019 10 0

 • Phân tích các vấn đề hành vi của một trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Phân tích các vấn đề hành vi của một trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Trẻ Rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) là nhóm trẻ gặp khó khăn ở nhiều lĩnh vực phát triển. Một trong những khó khăn của trẻ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của các lĩnh vực khác đó là vấn đề hành vi không mong muốn ở trẻ.

   6 p niem 31/12/2019 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số