THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI

DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI
       
STT TÊN GIÁO TRÌNH TÁC GIẢ NĂM XUẤT BẢN
  SÁCH - GIÁO TRÌNH NGÀNH LUẬT
1 Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội  2020
2 Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
3 Giáo trình luật hiến pháp nước ngoài Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
4 Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật Đoàn Thị Tố Uyên  2021
5 Giáo trình Luật so sánh Nguyễn Quốc Hoàn (Chủ biên)  2021
6 Giáo trình luật hình sự Việt Nam (phần các tội phạm) Quyển 1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
7 Giáo trình luật hình sự Việt Nam (phần các tội phạm) Quyển 2 Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
8 Giáo trình luật TTHS Việt Nam,  Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
9 Giáo trình luật dân sự Việt Nam, Tập I Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
10 Giáo trình luật dân sự Việt Nam, Tập II Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
11 Giáo trình luật lao động. Tâp 1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
12 Giáo trình luật lao động. Tập 2 Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
13 Giáo trình lí luận chung về nhà nước và pháp luật Nguyễn Minh Đoan 2021
14 Tội phạm và cấu thành tội phạm Nguyễn Ngọc Hoà 2015
15 Mô hình luật hình sự Việt Nam Nguyễn Ngọc Hòa 2019
16 Giáo trình luật hình sự Việt Nam (phần chung) Cao Thị Oanh (chủ biên),  2013
17 Giáo trình luật hình sự Việt Nam (phần các tội phạm) Cao Thị Oanh (chủ biên),  2013
18 Bình luận khoa học BLTTHS năm 2015 Phạm Mạnh Hùng 2019
19 Bình luận khoa học BLDS 2015 Nguyễn Minh Tuấn 2016
20 Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam Lê Minh Tâm, Vũ Thị Nga 2021
21 Giáo trình luật ngân sách nhà nước. Trường Đại học Luật Hà Nội. CAND. H. 2012 Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
22 Giáo trình luật thuế Việt Nam. Trường Đại học Luật Hà Nội. Trường Đại học Luật Hà Nội 2020
23 Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam. Trường Đại học Luật Hà Nội. CAND. H. 2014 Trường Đại học Luật Hà Nội 2019
24 Giáo trình luật thương mại (tập 1), Trường Đại học Luật Hà Nội. Nguyễn Viết Tý (chủ biên).  Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
25 Giáo trình luật thương mại (tập 2), Trường Đại học Luật Hà Nội. Nguyễn Viết Tý (chủ biên).  Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
26 Giáo trình luật quốc tế. Trường Đại học Luật Hà Nội.  Trường Đại học Luật Hà Nội 2020
27 Giáo trình tư pháp quốc tế. Trường Đại học Luật Hà Nội.  Trường Đại học Luật Hà Nội 2020
28 Giáo trình luật cạnh tranh. Trường Đại học Luật Hà Nội.  Trường Đại học Luật Hà Nội 2020
29 Giáo trình luật môi trường. Trường Đại học Luật Hà Nội. Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
30 Giáo trình tâm lí học tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội.  Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
31 Giáo trình luật Hôn nhân gia đình Việt Nam. Trường Đại học Luật Hà Nội Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
  SÁCH - GIÁO TRÌNH NGÀNH KINH TẾ
1 Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế Lê Đình Thúy  2018
2 Giáo trình Lý thuyết thống kê Trần Thị Kim Thu  2020
3 Giáo trình Nguyên lý kế toán Nguyễn Hữu Ánh, Phạm Đức Cường  2020
4 Giáo trình Văn hóa kinh doanh Dương Thị Liễu  2013
5 Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế  Trần Việt Tiến  2019
6 Giáo trình Lịch sử kinh tế Nguyễn Trí Dĩnh, Phạm Thị Quý 2013
7 Giáo trình Kinh tế học (tập 1) Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công 2018
8 Phân tích và dự báo kinh doanh: Lí thuyết, bài tập và bài giải Phan Đức Dũng  2014
9 Dự báo trong kinh doanh Đinh Bá Hùng Anh  2016
10 Giáo trình Kinh tế đầu tư Khoa Đầu tư - Đại học Kinh tế quốc dân 2013
11 Giáo trình Khởi sự kinh doanh Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga  2020
12 Giáo trình Thuế Phan Hữu Nghị, Nguyễn Thị Bất  2020
13 Giáo trình Thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Minh Huệ, Lê Thị Hương Lan  2019
14 Giáo trình tài chính doanh nghiệp Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh 2015
15 Giáo trình tài chính doanh nghiệp Vũ Duy Hào, Trần Minh Tuấn 2019
16 Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp Đặng Thị Loan 2013
17 Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư Bùi Kim Yến 2009
18 Kinh tế học vi mô Cao Thúy Xiêm 2012
19 Giáo trình Kinh tế vĩ mô 2 Nguyễn Văn Dần, Đỗ Thị Thục  2019
20 Lý thuyết tài chính công Sử Đình Thành 2009
21 Giáo trình Tài Chính Tiền Tệ Nguyễn Hòa Nhân 2012
22 Giáo trình thuế Nguyễn Thanh Sơn 2010
23 Lập kế hoạch và khởi sự kinh doanh: lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty ở Việt Nam Lưu Đan Thọ 2016
24 Marketing hiện đại: lí thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam Lưu Đan Thọ 2015
  SÁCH - GIÁO TRÌNH NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - QUẢN LÝ GIÁO DỤC
1 Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định Trần Thị Thu Hà 2020
2 Giáo trình hệ thống thông tin quản lý Trần Thị Song Minh 2019
3 Tiếng Việt thực hành Bùi Minh Toán(ch.b.) Lê A, Đỗ Việt Hùng 2020
4 Giáo trình luật hành chính Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội 2021
5 Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp Phạm Quang Trung  2020
6 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 2021
7 Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả Anne Gregory  2017
8 Giáo trình quan hệ công chúng Ngô Minh Cách  2015
9 Quản trị chất lượng Nguyễn Văn Phúc 2016
10 Quản trị marketing Trương Đình Chiến  2013
11 Ra quyết định quản trị Hoàng Văn Hải 2019
12 Ngoại giao và công tác ngoại giao Vũ Dương Huân 2018
13 Giáo trình quản lý học Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hải Hà 2018
14 Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh Nguyễn Văn Thắng  2019
15 Quản trị chiến lược trong toàn cầu hóa kinh tế Đào Duy Huân  2014
16 Chiến lược cạnh tranh Competitive Strategy Michael E. Porter, Người dịch Nguyễn Ngọc Toàn 2016
17 Văn hoá doanh nghiệp Dương Thị Liễu  2021
18 Quản trị thương hiệu trực tuyến Charlie Pownall (Lê Uyên Thảo dịch)  2016
19 Hướng nghiệp trong thời đại 4.0 Randall Stross (Hoàng Thiện dịch) 2019
  SÁCH - GIÁO TRÌNH NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
1 Giáo trình Giáo trình Hán ngữ tập 1 quyển thượng - 汉语教程(修订本)第一册 (上)北京语言大学 Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh  2021
2 Giáo trình Giáo trình Hán ngữ tập 1 quyển hạ- 汉语教程(修订本)第一册 (上)北京语言大学 Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh  2021
3 Tập viết chữ Hán- biên soạn theo chương trình Hán ngữ mới Chu Hồng Hạnh 2021
4 Le Nouveau Taxi 1 Guy CAPELLE 2009
5 Le Nouveau Taxi 1- cahier d’exercices Guy CAPELLE 2009
6 Skillful foundation Reading & writing  2nd  student book pack  David Bohlke 2018
7 Skillful foundation listening & speking  2nd student book pack David Bohlke 2018
8 Skillful 1  Reading & writing  2nd  student book pack  David Bohlke 2018
9 Skillful 1 listening & speking   2nd student book pack Lida Baker, Steven Gershon 2018
10 Skillful 2 Reading & writing  2nd  student book pack  Louis Rogers 2018
11 Skillful 2  listening & speking   2nd student book pack David Bohlke, Robyn Brinks Lockwood 2018
12 Skillful 3  Reading & writing  2nd  student book pack  Louis Rogers 2018
13 Skillful 3 listening & speking   2nd student book pack Ellen Kisslinger, Lida Baker 2018
14 Skillful 4  Reading & writing  2nd  student book pack  Lindsay Warwick, Louis Rogers 2018
15 Skillful 4  listening & speking   2nd student book pack Emma Pathare, Gary Pathare 2018
16 Cambridge english skills Real reading  1 with answers Liz Driscoll 2013
17 Cambridge english skills Real reading 2 with answers Liz Driscoll 2014
18 Cambridge english skills Real reading  3 with answers Liz Driscoll 2014
19 Cambridge english skills Real reading  4 with answers Liz Driscoll 2014
20 Cambridge english skills Real Writing   1 with answers Graham Palmer 2014
21 Cambridge english skills Real Writing 2 with answers Graham Palmer 2014
22 Cambridge english skills Real Writing  3 with answers Roger Gower 2013
23 Cambridge english skills Real Writing  4 with answers Simon Haines 2013
24 Cambridge english skills Real  1 Listening & speking   with answers Miles Craven 2019
25 Cambridge english skills Real 2  listening & speking  with answers Sally Logan, Craig Thaine 2018
26 Cambridge english skills Real  Listening & speking  3  with answers Miles Craven 2016
27 Cambridge english skills Real  Listening & speking  4   with answers Miles Craven 2017
28 New Round up  Starter  student book    with CD - Rom Virginia Evans, Jenny Dooley 2011
29 New Round up 1 student book with CD - Rom Virginia Evans, Jenny Dooley 2011
30 New Round up 2 student book with CD - Rom Virginia Evans, Jenny Dooley 2011
31 New Round up 3 student book with CD - Rom Virginia Evans, Jenny Dooley 2011
32 New Round up 4 student book with CD - Rom Virginia Evans, Jenny Dooley 2011
33 New Round up 5 student book with CD - Rom Virginia Evans, Jenny Dooley 2011
34 New Round up 6 student book with CD - Rom Virginia Evans, Jenny Dooley 2011
35 English pronuciation in use elementary free downloadable audio Jonathan Marks 2020
Hướng dẫn khai thác thư viện số