NỘI QUY THƯ VIỆN

 

NỘI QUY THƯ VIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-HVQLGD ngày 05  tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục)

Điều 1. Đối tượng và thời gian phục vụ:

1. Đối tượng: Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, viên chức, người lao động tại Học viện Quản lý giáo dục và các đối tượng khác có nhu cầu sử dụng Thư viện (sau đây gọi là Bạn đọc).

 2. Thời gian: (Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần)

      a. Khu vực mượn trả và phòng đọc luận văn, luận án

Sáng: 8h00-11h45

Chiều: 13h30-17h15

       b. Khu vực phòng tự học: 8h00-17h15

Điều 2. Quy định chung

1. Trách nhiệm của Bạn đọc

a) Xuất trình thẻ thư viện, thẻ sinh viên, thẻ học viên. Tuyệt đối không dùng thẻ của người khác, không cho người khác mượn thẻ. Bạn đọc không thuộc Học viện Quản lý Giáo dục trình Giấy giới thiệu hoặc Căn cước công dân;

b) Gửi túi, cặp và tư trang cá nhân tại tủ đồ quy định (Bạn đọc tự bảo quản tài sản cá nhân. Thư viện không chịu trách nhiệm các trường hợp thất lạc hay mất mát tài sản);

c) Thực hiện nếp sống văn minh, trang phục nghiêm túc, không ngồi gác chân lên ghế, xếp lại ghế trước khi rời chỗ ngồi. Không viết, vẽ, gạch, xóa lên bàn ghế. Giữ trật tự chung, không có các hành vi thiếu văn hóa khác làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan Thư viện;

d) Không mang theo thức ăn, nước uống vào Thư viện; tuyệt đối không hút thuốc trong khu vực Thư viện;

đ) Không mang hung khí, các vật dụng hoặc hóa chất dễ gây cháy nổ vào Thư viện. Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy;

e) Bạn đọc phải hoàn tất các thủ tục nợ tài liệu với Thư viện trước khi kết thúc khóa học, ra trường, nghỉ chế độ hoặc nghỉ việc;

g) Sử dụng máy tính tại thư viện: Chỉ sử dụng để tìm kiếm, khai thác thông tin trên Phân hệ OPAC (tra cứu Mục lục trực tuyến). Nghiêm cấm vào các website không lành mạnh. Tuyệt đối không cài các chương trình, phần mềm vào máy tính thư viện.

h) Bạn đọc nào vi phạm nội quy, tùy theo mức độ sẽ có hình thức xử lý thích hợp

2. Trách nhiệm của người làm công tác Thư viện:

       a. Chấp hành giờ giấc làm việc, đảm bảo vệ sinh nơi được phân công phụ trách;

       b. Thực hiện đầy đủ các quy định về chuyên môn nghiệp vụ khi thực hiện công việc;

       c. Có tác phong, thái độ ứng xử văn minh lịch sự với bạn đọc;

       d. Giữ gìn bảo quản tài sản của Học viện;

       e. Thực hiện tốt nội quy, quy định của Học viện và pháp luật.

Điều 3. Nội quy Phòng Đọc luận văn, luận án

1. Xuất trình thẻ Thư viện

2. Bạn đọc tra cứu tài liệu trên Mục lục trực tuyến (OPAC) hoặc nhờ cán bộ thư viện trợ giúp để tra cứu và tự lấy tài trên giá theo bảng chỉ dẫn, không tráo đổi vị trí tài liệu. Được lấy không quá 03 cuốn tài liệu hoặc 01 loại báo/tạp chí cho 1 lần sử dụng. Đọc xong, để tài liệu vào nơi quy định, để báo/tạp chí lên giá.

3. Tài liệu luận văn, luận án, tạp chí chỉ được mượn đọc tại Thư viện, không được phép mang ra khỏi Thư viện.

4. Bạn đọc không tự ý sao chụp, quay phim lại tài liệu luận văn luận án khi chưa có sự đồng ý của cán bộ thư viện. Cần tuân thủ quy định về bản quyền khi thực hiện sao chụp tài liệu.

Điều 4. Nội quy Phòng mượn

1. Xuất trình thẻ Thư viện

2. Tra cứu tài liệu cần tìm trên Mục lục trực tuyến (OPAC) và xác định vị trí của tài liệu cần tìm.

3. Ghi tên tài liệu và ký hiệu xếp giá trên phiếu yêu cầu, đưa phiếu cho cán bộ thư viện để làm thủ tục mượn tài liệu.

4. Kiểm tra lại tình trạng tài liệu trước khi mượn, nếu tài liệu rách nát, hư hỏng cần báo lại cho cán bộ thư viện. Trả sách đúng hạn. Khi đến hạn trả, nếu cần sử dụng nữa, bạn đọc mang sách đến để gia hạn tiếp.

5. Bạn đọc tham khảo tài liệu tại chỗ với những tài liệu có 1 bản duy nhất.

6. Thời gian và số lượng sách mượn được quy định như sau:

 

Đối tượng bạn đọc

Số lượng cuốn/ lần mượn

Thời hạn mượn

       Gia hạn

Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh

03

- 15 ngày (Sách tham khảo)

- 30 ngày (Sách giáo trình)

- 15 ngày (Sách tham khảo)

- 30 ngày (Sách giáo trình)

Cán bộ, giảng viên

04

- 30 ngày (Sách tham khảo)

- 60 ngày (Sách Giáo trình)

- 30 ngày (Sách tham khảo)

- 30 ngày (Sách Giáo trình)

Bạn đọc ngoài trường

Đọc tài liệu tại chỗ, không được mượn về

Điều 5. Nội quy Thư viện điện tử

     Thư viện điện tử Học viện Quản lý Giáo dục là tài nguyên được sử dụng chung cho mục đích học tập, giảng dạy, nghiên cứu trong Học viện.

Bạn đọc sử dụng Thư viện điện tử phải tuân thủ những quy định sau:

1. Các quy định của Nhà nước, pháp luật Việt Nam về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

2. Có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản truy nhập (bao gồm username và password) đã đăng ký và được cấp từ cán bộ thư viện. Không được chia sẻ với các cá nhân hoặc tổ chức khác. Trường hợp bị mất tài khoản, quên mật khẩu, bạn đọc liên hệ với Thư viện để được hỗ trợ.

3. Chỉ sử dụng tài liệu cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu của cá nhân, không trao đổi, mua bán vì mục đích kinh doanh thương mại.

4. Không sử dụng phần mềm hỗ trợ download hàng loạt tài liệu và phát tán lên mạng Internet bằng bất cứ hình thức nào.

5. Không được sử dụng thư viện điện tử vào bất kỳ mục đích nào không lành mạnh, trái pháp luật như: xâm nhập cơ sở dữ liệu, phá hoại phần mềm thư viện điện tử, tìm cách đăng tải trái phép, v.v.

6. Bạn đọc có ý kiến đóng góp qua hòm thư của thư viện hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ thư viện.

7. Bạn đọc vi phạm nội quy trên sẽ bị khóa tài khoản truy cập và xử lý theo qui định của Học viện Quản lý giáo dục.

Điều 6. Các hình thức xử lý vi phạm

1. Sử dụng thẻ của người khác (hoặc cho người khác mượn thẻ) để sử dụng tài liệu của thư viện, sẽ bị khóa quyền sử dụng thẻ trong vòng từ 01 tháng đến vĩnh viễn tùy theo mức độ vi phạm.

2. Mang sách ra khỏi Thư viện khi chưa làm thủ tục mượn sách sẽ bị phạt gấp 02 lần giá trị ghi trên tài liệu và khóa thẻ 01 tháng.

3. Mang sách ra khỏi Thư viện khi chưa làm thủ tục mượn và có hành vi chủ ý phá hoại tài sản như bóc nhãn, xé sách, tháo bìa sẽ bị phạt 200.000đồng/quyển, khóa thẻ 01 tháng.

4. Quy định xử phạt như sau:

STT

Lỗi vi phạm

Cách thức và mức phạt/đền

1

Trả sách quá hạn

Mức phạt: 5.000đ/ngày/cuốn.

Trường hợp số tiền phạt quá hạn lớn hơn 1.000.000/cuốn thì mức phạt sẽ do Giám đốc Học viện quyết định

2

Làm bẩn, viết vẽ lên sách hoặc làm rách hỏng.

- Đền bằng giá tiền: Giá bìa x 2 lần

- Đền bằng tài liệu giống như tài liệu đã mượn (có thể là tái bản)

3

Mất tài liệu

- Đền bằng giá tiền tài liệu x 3 lần

- Đền bằng tài liệu giống như tài liệu đã mượn (có thể là tái bản)

4

Mất tài liệu không có giá bìa, không mua được trên thị trường

Đền theo số trang:

- Sách Việt khổ 13x19: 1.500đ/trang

- Sách Việt khổ 20x25: 2.000đ/trang

- Sách Ngoại văn khổ 13x19: 2.500đ/trang

- Sách Ngoại văn khổ 20x25: 3.000đ/trang

5

Làm long bìa, có thể xử lý lại được.

Mức phạt: 20.000đ/tài liệu

6

Bóc nhãn tài liệu, mã vạch

Mức phạt: 50.000đ/tài liệu

7

Đối với những trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng, Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện sẽ báo cáo, trình Giám đốc Học viện để xem xét xử lý theo quy định pháp luật hiện hành

 

                                                                                                                         GIÁM ĐỐC
                                                                                                                             (đã ký)

 

 

 

                                                                                                           GS.TS Phạm Quang Trung

 

 

 

 

Hướng dẫn khai thác thư viện số