• Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý của Nguyễn Thị Thúy trình bày khái quát chung về hoạt động quản lý và tâm lý học quản lý, tâm lý học trong công tác quản lý cá nhân và tập thể, đặc điểm tâm lý người quản lý và các hoạt động giao tiếp trong công tác quản lý.

   111 p niem 27/07/2020 26 1

 • Bài giảng Tâm lý học Nghề nghiệp

  Bài giảng Tâm lý học Nghề nghiệp

  Bài giảng Tâm lý học Nghề nghiệp giới thiệu những kiến thức chung về tâm lý học đại cương và tâm lý học sư phạm: Các quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý, các thuộc tính tâm lý của con người; các thuyết về dạy học, hoạt động dạy và hoạt động học. Các kiến thức chuyên sâu về tâm lý học sư phạm: Cơ sở tâm lý của dạy lý thuyết và...

   172 p niem 27/07/2020 30 1

 • Đề cương bài giảng Tâm lý học

  Đề cương bài giảng Tâm lý học

  Đề cương bài giảng Tâm lý học giới thiệu những kiến thức chung về tâm lý học đại cương và tâm lý học sư phạm: Các quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý, các thuộc tính tâm lý của con người; các thuyết về dạy học, hoạt động dạy và hoạt động học. Các kiến thức chuyên sâu về tâm lý học sư phạm: Cơ sở tâm lý của dạy lý thuyết và thực,...

   173 p niem 27/07/2020 27 1

 • Tài liệu nghiên cứu Tâm lý học: Tâm lý học dạy học đại học

  Tài liệu nghiên cứu Tâm lý học: Tâm lý học dạy học đại học

  Nội dung chính của tài liệu này gồm có 3 chương: Chương 1 - Tâm lý học dạy học đại học, chương 2 - Người học ở đại học và đặc điểm tâm lý sinh viên và chương 3 - Người dạy ở đại học và giao tiếp sư phạm. Mời các bạn tham khảo!

   68 p niem 27/07/2020 27 2

 • Hứng thú học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở - ThS. Nguyễn Xuân Long

  Hứng thú học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở - ThS. Nguyễn Xuân Long

  Nội dung bài viết "Hứng thú học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở" trình bày về các khái niệm về hứng thú học tập, vị trí và vai trò của hứng thú học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   9 p niem 27/07/2020 22 1

 • Bài viết Các lý thuyết trong nghiên cứu về bạo lực học đường hiện nay (theories applied in researches related to current school violence) - Nguyễn Bá Đạt

  Bài viết Các lý thuyết trong nghiên cứu về bạo lực học đường hiện nay (theories applied in researches related to current school violence) - Nguyễn Bá Đạt

  Bài viết trình bày quan niệm của các nhà nghiên cứu về bạo lực học đường, các lý thuyết trong nghiên cứu bạo lực học đường và đưa ra kết luận cho việc lý giải nguyên nhân, nguồn gốc dẫn đến bạo lực học đường.

   9 p niem 27/07/2020 44 1

 • Phát triển thang đo khuynh hướng nghiện internet cho thanh thiếu niên Việt Nam

  Phát triển thang đo khuynh hướng nghiện internet cho thanh thiếu niên Việt Nam

  Trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu nước ngoài, đồng thời kết hợp với tình hình thực tế của thanh thiếu niên Việt Nam, với ý định phát triển thang đo khuynh hướng nghiện internet cho thanh thiếu niên phù hợp với tình hình nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Phát triển thang đo khuynh hướng nghiện internet cho thanh thiếu niên Việt...

   10 p niem 27/07/2020 22 1

 • Một số khó khăn của trẻ em lang thang cơ nhỡ trong việc thích ứng với cuộc sống - GS.TS. Vũ Dũng

  Một số khó khăn của trẻ em lang thang cơ nhỡ trong việc thích ứng với cuộc sống - GS.TS. Vũ Dũng

  Trẻ em lang thang cơ nhỡ trong mẫu khảo sát gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đó là khó khăn trong học tập, khó khăn về ăn ở, khó khăn về tình cảm, về giao tiếp, về sức khỏe và việc làm. Trong đó, khó khăn về học tập, ăn ở và tình cảm là lớn nhất. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết...

   16 p niem 27/07/2020 21 1

 • Thích ứng về mặt nhận thức của các nhóm yếu thế - ThS. Tô Thúy Hạnh

  Thích ứng về mặt nhận thức của các nhóm yếu thế - ThS. Tô Thúy Hạnh

  Thích ứng về mặt nhận thức có vai trò quan trọng đối với sự thích ứng xã hội nói chung của các nhóm xã hội yếu thế. Bởi vì, đây là cơ sở cho việc thích ứng về hành vi của họ. Bài viết "Thích ứng về mặt nhận thức của các nhóm yếu thế" nghiên cứu thực trạng thích ứng về mặt nhận thức của các nhóm xã hội yếu thế. Mời các bạn cùng...

   8 p niem 27/07/2020 25 1

 • Xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con lứa tuổi học sinh THCS về nhu cầu độc lập

  Xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con lứa tuổi học sinh THCS về nhu cầu độc lập

  Nội dung bài viết trình bày về xung đột tâm lý, các mức độ xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con lứa tuổi học sinh THCS về nhu cầu độc lập và các biểu hiện của hành vi xung đột tâm lý về 2 mặt: hành vi ngôn ngữ và hành vi phi ngôn ngữ. 

   7 p niem 27/07/2020 19 1

 • Lý tưởng phấn đấu của thanh niên

  Lý tưởng phấn đấu của thanh niên

  Bài viết Lý tưởng phấn đấu của thanh niên nghiên cứu về lý tưởng phấn đấu của thanh niên Việt Nam hiện nay. Kết quả cho thấy trong mỗi vai khác nhau, thanh niên định hướng tới những giá trị khác nhau. Mời các bạn tham khảo.

   14 p niem 27/07/2020 32 1

 • Hệ biểu tượng trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính - Từ lí thuyết phân tâm học

  Hệ biểu tượng trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính - Từ lí thuyết phân tâm học

  Nội dung bài viết trình bày cái nhìn nhân bản về con người khiến tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính có sức lan tỏa, ánh sáng phân tâm học và hệ thống biểu tượng từ phân tâm học (biểu tượng vô thức, biểu tượng cái chết, biểu tượng phồn thực, biểu tượng văn hóa) trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính.

   9 p niem 27/07/2020 21 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số