• Ebook Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam: Phần 1

  Ebook Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam: Phần 1

  Ebook Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế tri thức, đặc điểm và quá trình phát triển, tri thức cho phát triển, tiếp cận tri thức và hấp thụ nó trong nền kinh tế toàn cầu mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p niem 22/04/2019 149 0

 • Ebook Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam: Phần 2

  Ebook Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam: Phần 2

  Ebook Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam: Phần 2 tiếp tục trình bày chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông tin của các nước công nghiệp, chiến lược quốc gia về công nghệ thông tin của các nước Châu Á - Thái Bình Dương, phát triển giáo dục Việt Nam trong điều kiện hoàn cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p niem 22/04/2019 128 0

 • Giáo trình Kinh tế học giáo dục - Nguyễn Văn Hộ

  Giáo trình Kinh tế học giáo dục - Nguyễn Văn Hộ

  Giáo trình "Kinh tế học giáo dục" trình bày một số nội dung về lịch sử tư tưởng kinh tế học giáo dục, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu kinh tế học giáo dục, mối quan hệ giữa kinh tế với giáo dục và một số vấn đề cơ bản của kinh tế học giáo dục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   130 p niem 18/01/2019 168 0

 • Ebook Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - Tập hợp của mọi tri thức (Sách tham khảo)

  Ebook Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - Tập hợp của mọi tri thức (Sách tham khảo)

  Cuốn sách "Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - Tập hợp của mọi tri thức" bao gồm một số công trình khoa học của các chuyên gia hàng đầu nước Pháp về lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế, kinh tế, văn hóa và được trình bày trong các cuộc hội thảo do Bộ Văn hóa và Bộ Giáo dục Pháp tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   171 p niem 17/01/2019 108 0

 • Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014

  Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014

  Nội dung chính của "Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014" gồm có 2 phần, phần 1 trình bày một số vấn đề lí luận chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục Chính trị trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, phần 2 là thực hành vận dụng đổi mới phương...

   82 p niem 21/12/2018 136 0

 • Ebook Ứng dụng thực tiễn: Những ưu tiên và chiến lược cho giáo dục nghiên cứu của ngân hàng thế giới

  Ebook Ứng dụng thực tiễn: Những ưu tiên và chiến lược cho giáo dục nghiên cứu của ngân hàng thế giới

  Ebook Ứng dụng thực tiễn: Những ưu tiên và chiến lược cho giáo dục nghiên cứu của ngân hàng thế giới cung cấp cho các bạn những thông tin về các định nghĩa và ghi chú, kinh nghiệm và các nhiệm vụ trước mắt, sáu cải cách then chốt, thực hiện cải cách. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   184 p niem 21/12/2018 124 2

 • Ebook Cải cách giáo dục Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Cải cách giáo dục Nhật Bản: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Sự xuất phát của giáo dục hiện đại, giáo dục của quốc gia dưới chế độ Thiên hoàng, sự xác lập mang tính xã hội của trường học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.

   67 p niem 21/12/2018 107 1

 • Ebook Cải cách giáo dục Nhật Bản: Phần 2

  Ebook Cải cách giáo dục Nhật Bản: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Giáo dục mới thời Taisho, Giáo dục thời kì động loạn, sự xuất phát của giáo dục sau chiến tranh, xã hội bằng cấp và giáo dục chạy theo điểm số, thời đại cải cách giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 tài liệu.

   171 p niem 21/12/2018 121 1

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tri thức (Tập 1)

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tri thức (Tập 1)

  Ebook "Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tri thức (Tập 1)" giới thiệu tới các bạn những nội dung quan trọng về sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, sự bùng nổ các công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học,... Để từ đó nước ta có những đề xuất về chủ trương, giải pháp, nhằm đưa...

   154 p niem 21/12/2018 128 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tri thức (Tập 2)

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tri thức (Tập 2)

  Ebook "Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tri thức (Tập 2)" trình bày các nội dung cơ bản về xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế tri thức và giáo dục đào tạo, vai trò của khoa học cơ bản trong phát triển kinh tế tri thức, công nghệ thông tin - động lực phát triển trong nền kinh...

   173 p niem 21/12/2018 120 0

 • Ebook Những công trình nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Phần 1

  Ebook Những công trình nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Phần 1

  Cuốn sách "Những công trình nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai" tóm tắt, sắp sếp những thông tin cơ bản của dừng đề tài, dự án, các lĩnh vực nghiên cứu để thuận tiện cho người đọc tra cứu và nghiên cứu. Phần 1 cuốn sách trình bày các nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và...

   122 p niem 20/12/2018 97 0

 • Ebook Những công trình nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Phần 2

  Ebook Những công trình nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những công trình nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai", phần 2 trình bày các đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực công nghệ thông tin, lĩnh vực y dược, giáo dục đào tạo, lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mời các...

   93 p niem 20/12/2018 96 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số