• Ebook Quản trị kênh phân phối: Phần 2

  Ebook Quản trị kênh phân phối: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Quản trị kênh phân phối cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quản lý kênh và thúc đẩy các thành viên kênh hoạt động, sử dụng marketing hỗn hợp trong quản lý kênh, phân phối hàng hóa hiện vật, đánh giá hoạt động của thành viên kênh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p niem 10/06/2020 37 1

 • Ebook Quản trị kênh phân phối: Phần 1

  Ebook Quản trị kênh phân phối: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Quản trị kênh phân phối" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về kênh phân phối, các thành viên của kênh, hành vi trong kênh và môi trường hoạt động của các kênh phân phối, chiến lược kênh phân phối, xây dựng các kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   235 p niem 10/06/2020 38 1

 • Cẩm nang thương mại điện tử: Phần 2

  Cẩm nang thương mại điện tử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hướng dẫn cách thức xây dựng một giải pháp thương mại điện tử, từ lập kế hoạch đến triển khai kinh doanh và đầu tư công nghiệp; giới thiệu tổng quan về tinh hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam.

   417 p niem 10/06/2020 38 1

 • Cẩm nang thương mại điện tử: Phần 1

  Cẩm nang thương mại điện tử: Phần 1

  Cuốn sách Thương mại điện tử là tài liệu được biên soạn để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và giảng dạy của giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên các ngành Kinh tế nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở về thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   244 p niem 10/06/2020 37 1

 • Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tự chủ đại học

  Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tự chủ đại học

  Nhiệm vụ quan trọng này được đặt ra trước tiên cho chính các nhà lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục đại học - những người sẽ quyết định hướng đi và tốc độ đổi mới của nhà trường. Cơ sở giáo dục đại học cần có chiến lược và chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng, có...

   7 p niem 31/01/2020 81 1

 • Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức học sinh, xây dựng và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn đất nước hội nhập quốc tế

  Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức học sinh, xây dựng và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn đất nước hội nhập quốc tế

  Giáo dục phẩm chất, nhân cách, tư tưởng, đạo đức, lối sống,... là nhiệm vụ quan trọng đối với quá trình giáo dục toàn diện học sinh, phát huy những chuẩn mực, phẩm chất đạo đức thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần tích cực vào mục đích xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước thời kì hội nhập quốc tế.

   6 p niem 31/01/2020 78 1

 • Một số đặc điểm của mô hình giáo dục Nhật Bản và những gợi ý cho việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam

  Một số đặc điểm của mô hình giáo dục Nhật Bản và những gợi ý cho việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản thông qua mô hình giáo dục mang phong cách, triết lí Nhật Bản, đặc biệt là mô hình giáo dục tiểu học (cụ thể ở Trường Quốc tế Nhật Bản (Japanese International School - JIS), so sánh với mô hình giáo dục tiểu học ở Việt Nam, từ đó đề xuất vận dụng mô hình giáo dục...

   5 p niem 31/01/2020 94 3

 • Tăng cường năng lực đào tạo trong bối cảnh hội nhập: Những vấn đề đặt ra đối với trường đại học Khánh Hòa

  Tăng cường năng lực đào tạo trong bối cảnh hội nhập: Những vấn đề đặt ra đối với trường đại học Khánh Hòa

  Nội dung bài viết đề cập đến những nội dung của cạnh tranh trong hoạt động đào tạo và phân tích thực trạng hoạt động đào tạo của Trường Đại học Khánh Hòa, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của trường trước xu hướng hội nhập quốc tế.

   8 p niem 31/01/2020 73 2

 • Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách đối với đại học tư

  Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách đối với đại học tư

  Tuy không diễn ra ở tất cả các nước trên thế giới nhưng ở khu vực Đông Á, nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan… đã ban hành những chính sách dành riêng cho giáo dục đại học (GDĐH) tư. Theo tác giả, việc tìm hiểu về khung khổ pháp luật của một số quốc gia ở Đông Á đối với GDĐH tư cùng các quan...

   5 p niem 31/01/2020 81 2

 • Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô Hà Nội

  Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô Hà Nội

  Bài viết trình bày thực trạng đội ngũ trí thức Thủ đô Hà Nội và những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn quá trình xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Thủ đô sau gần 30 năm đổi mới. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại...

   7 p niem 31/01/2020 82 1

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Đồng Tháp

  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Đồng Tháp

  Bài viết này phản ánh thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế trường Đại học Đồng Tháp trong thời gian 05 năm từ 2012-2017, và đề xuất được sáu giải pháp thực hiện để góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động hợp tác quốc tế và sự phát triển toàn diện của Nhà trường.

   6 p niem 31/01/2020 79 1

 • Hợp tác quốc tế giáo dục: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế

  Hợp tác quốc tế giáo dục: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế

  Hợp tác quốc tế giáo dục không chỉ góp phần thúc đẩy lợi ích quốc gia mà còn làm tăng khả năng hợp tác và cạnh tranh của quốc gia đó trên trường quốc tế. Thông qua chính sách ngoại giao giáo dục khéo léo, các quốc gia có khả năng thực thi thành công rất nhiều chiến lược chính trị và địa chính trị của mình trên bình diện khu vực và trên toàn...

   6 p niem 31/01/2020 75 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số