• Ebook Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - Tập hợp của mọi tri thức (Sách tham khảo)

  Ebook Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - Tập hợp của mọi tri thức (Sách tham khảo)

  Cuốn sách "Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - Tập hợp của mọi tri thức" bao gồm một số công trình khoa học của các chuyên gia hàng đầu nước Pháp về lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế, kinh tế, văn hóa và được trình bày trong các cuộc hội thảo do Bộ Văn hóa và Bộ Giáo dục Pháp tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   171 p niem 17/01/2019 84 0

 • Hội thảo 2014: Hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

  Hội thảo 2014: Hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

  Quốc tế hóa giáo dục đại học (GDĐH) là một quá trình cho tất cả các quốc gia với những cơ hội và thách thức của nền GDĐH thời kỳ toàn cầu hóa. Với những quốc gia mạnh, quốc tế hóa giáo dục là “mỏ vàng cho nền kinh tế”. Còn với các quốc gia đang phát triển, quốc tế hóa GDĐH là cơ hội thoát nghèo, là nguyên tắc cơ bản của phát triển...

   282 p niem 22/12/2018 111 0

 • Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014

  Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014

  Nội dung chính của "Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014" gồm có 2 phần, phần 1 trình bày một số vấn đề lí luận chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục Chính trị trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, phần 2 là thực hành vận dụng đổi mới phương...

   82 p niem 21/12/2018 103 0

 • Tài liệu Kinh tế học giáo dục: Cách tiếp cận và các vấn đề phức tạp

  Tài liệu Kinh tế học giáo dục: Cách tiếp cận và các vấn đề phức tạp

  Kinh tế học giáo dục chủ yếu xem xét mối quan hệ phức tap giữa giáo dục hay đầu tư vốn con người và sự đi lên của kinh tế - xã hội. Mối quan hệ này sẽ được mô tả, phân tích, và diễn giải qua các chủ đề như lợi ích của giáo dục, cung cấp giáo dục, thị trường giáo dục, và toàn cầu hóa và giáo dục. Tài liệu này sẽ giúp độc giả tâm...

   98 p niem 21/12/2018 96 0

 • Bài giảng Giáo dục và Phát triển - Châu Văn Thành

  Bài giảng Giáo dục và Phát triển - Châu Văn Thành

  Giáo dục và vai trò của giáo dục, giáo dục và phát triển, tỷ lệ ghi danh có đo lường hết vốn con người, tại sao tăng trưởng vốn con người không đi kèm tăng trưởng kinh tế ở cấp độ vĩ mô là những nội dung chính mà "Bài giảng Giáo dục và Phát triển" hướng đến trình bày.

   34 p niem 21/12/2018 89 0

 • Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực

  Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực

  Nội dung bài giảng trình bày chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, Nghị quyết số 14/NQ-CP (02/11/2005) về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009 - 2020 (dự thảo) Quyết định số 759/QĐ-TTg (19/4/2011) phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời...

   17 p niem 21/12/2018 93 0

 • Ebook Ứng dụng thực tiễn: Những ưu tiên và chiến lược cho giáo dục nghiên cứu của ngân hàng thế giới

  Ebook Ứng dụng thực tiễn: Những ưu tiên và chiến lược cho giáo dục nghiên cứu của ngân hàng thế giới

  Ebook Ứng dụng thực tiễn: Những ưu tiên và chiến lược cho giáo dục nghiên cứu của ngân hàng thế giới cung cấp cho các bạn những thông tin về các định nghĩa và ghi chú, kinh nghiệm và các nhiệm vụ trước mắt, sáu cải cách then chốt, thực hiện cải cách. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   184 p niem 21/12/2018 94 1

 • Ebook Cải cách giáo dục Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Cải cách giáo dục Nhật Bản: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Sự xuất phát của giáo dục hiện đại, giáo dục của quốc gia dưới chế độ Thiên hoàng, sự xác lập mang tính xã hội của trường học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.

   67 p niem 21/12/2018 86 0

 • Ebook Cải cách giáo dục Nhật Bản: Phần 2

  Ebook Cải cách giáo dục Nhật Bản: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Giáo dục mới thời Taisho, Giáo dục thời kì động loạn, sự xuất phát của giáo dục sau chiến tranh, xã hội bằng cấp và giáo dục chạy theo điểm số, thời đại cải cách giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 tài liệu.

   171 p niem 21/12/2018 90 0

 • Bài giảng Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam (giai đoạn 2006 - 2020)

  Bài giảng Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam (giai đoạn 2006 - 2020)

  Bài giảng "Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam (giai đoạn 2006 - 2020)" trình bày các nội dung về: Sự bức thiết phải đổi mới giáo dục đại học, quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học, mục tiêu phát triển giáo dục đại học đến năm 2020, các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới giáo dục đại học, tổ chức thực hiện.

   131 p niem 21/12/2018 95 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tri thức (Tập 1)

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tri thức (Tập 1)

  Ebook "Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tri thức (Tập 1)" giới thiệu tới các bạn những nội dung quan trọng về sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, sự bùng nổ các công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học,... Để từ đó nước ta có những đề xuất về chủ trương, giải pháp, nhằm đưa...

   154 p niem 21/12/2018 100 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tri thức (Tập 2)

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tri thức (Tập 2)

  Ebook "Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tri thức (Tập 2)" trình bày các nội dung cơ bản về xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế tri thức và giáo dục đào tạo, vai trò của khoa học cơ bản trong phát triển kinh tế tri thức, công nghệ thông tin - động lực phát triển trong nền kinh...

   173 p niem 21/12/2018 97 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số