• Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 2

  Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook "Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay" tiếp tục trình bày thực trạng thực hiện dân chủ ở các trường đại học nước ta hiện nay nguyên nhân và những vấn đề đặt ra, phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở các trường đại học...

   170 p niem 31/12/2019 17 0

 • Ebook Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 1 cung cấp cho người đọc các nội dung: Người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông trong giai đoạn mới, nội dung và phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp và tập thể học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p niem 31/12/2019 17 0

 • Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 1

  Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 1

  Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung chương 1 - Một số lý luận về thực hiện dân chủ ở các trường đại học nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p niem 31/12/2019 17 0

 • Ebook Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông (In lần thứ ba): Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Công tác phối hợp của giáo viên chủ nhiệm lớp với các lực lượng giáo dục trong nhà trường, công tác phối hợp của giáo viên chủ nhiệm lớp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà...

   80 p niem 31/12/2019 19 0

 • Giáo dục hòa nhập

  Giáo dục hòa nhập

  Cuốn sách giới thiệu về trẻ khuyết tật, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, dạy học hòa nhập, lực lượng tham gia giáo dục hòa nhập, giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thị, khiếm thính, trẻ khuyết tật trí tuệ, trẻ khuyết tật ngôn ngữ. Mời các bạn liên hệ thư viện để có nội dung cụ thể.

   4 p niem 25/12/2019 13 0

 • Giáo trình Giáo dục hành vi lệch chuẩn

  Giáo trình Giáo dục hành vi lệch chuẩn

  "Giáo trình Giáo dục hành vi lệch chuẩn" trình bày khái quát chung về giáo dục hành vi lệch chuẩn, các nguyên tắc, phương pháp giáo dục hành vi lệch chuẩn và giáo dục hành vi lệch chuẩn theo các giai đoạn lứa tuổi. Mời các bạn liên hệ thư viện để có nội dung cụ thể.

   4 p niem 23/12/2019 15 0

 • Lý luận dạy học người lớn

  Lý luận dạy học người lớn

  Cuốn sách" Lý luận dạy học người lớn" trình bày tổng quan về lý luận dạy học người lớn, đặc điểm học tập của học viên người lớn, nguyên tắc học tập, thiết kế chương trình đào tạo, mục tiêu học tập, nội dung học tập, phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập. Mời các bạn liên hệ thư viện để có nội dung cụ...

   4 p niem 20/12/2019 31 0

 • Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung về Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục trong lịch sử, nhìn lại hai cuộc cải cách giáo dục (1906 và 1917) ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, Tiếng trống cải cách giáo dục điểm từ phong trào Đông Kinh nghĩa thục còn vang vọng,...

   219 p niem 09/08/2019 47 0

 • Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Ebook 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 2 tiếp tục trình bày công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay, xây dựng mô hình xã hội học tập ở nước ta và suy nghĩ về bài học từ Đông Kinh nghĩa thục, chương trình giáo dục lịch sử ở trường trung học miền Bắc (1945-1975), sự hình thành và phát...

   175 p niem 09/08/2019 41 0

 • Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam là một tập sách tuyển chọn giới thiệu một số bài báo cáo khoa học trong các cuộc Hội thảo về các vấn đề mang tên " Xã hội học tập". Phần 1 của cuốn sách gồm các bài báo sau: Khái niệm và các điều kiện cơ bản xây dựng xã hội học tập, xây dựng xã hội học tập ở nước ta, một cuộc cách...

   158 p niem 09/08/2019 51 0

 • Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1 - Vương Bân Thái (Chủ biên)

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1 - Vương Bân Thái (Chủ biên)

  Phần 1 cuốn sách "Hiện đại hóa giáo dục" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ý nghĩa và giá trị của việc hiện đại hóa giáo dục, mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô, hiện đại hóa giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   306 p niem 09/08/2019 45 0

 • Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam" tiếp tục trình bày nội dung của các bài báo cáo khoa học như: Khái niệm, mục đích và điều kiện hình thành xã hội học tập ở Việt Nam, xã hội học tập: năng động và thích ứng cao, những điều kiện xây dựng xã hội học tập, một số vấn đề về xây dựng xã hội học tập, hội nhập...

   170 p niem 09/08/2019 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số