• Thực trạng khó khăn trong giao tiếp ở trẻ phổ tự kỷ 3-4 tuổi

  Thực trạng khó khăn trong giao tiếp ở trẻ phổ tự kỷ 3-4 tuổi

  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về khó khăn giao tiếp của trẻ phổ tự kỷ (TPTK), đề xuất các biện pháp tác động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả can thiệp khó khăn trong giao tiếp cho trẻ phổ tự kỷ.

   6 p niem 27/07/2020 20 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông

  Hồ Chí Minh luôn đề cao giáo dục đạo đức trong mối quan hệ với các nhiệm vụ khác ở nhà trường phổ thông. Người coi đạo đức là gốc của người cán bộ, vì vậy giáo dục đạo đức phải là nhiệm vụ gốc của nhà trường nói chung, nhà trường phổ thông nói riêng. Nội dung giáo dục đạo đức học sinh cần thiết thực, phù hợp với đối...

   7 p niem 27/07/2020 15 1

 • Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

  Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

  Trên cơ sở phân tích mối quan hệ của hoạt động giải quyết vấn đề với quá trình dạy học, thành phần, cấu trúc của năng lực giải quyết vấn đề, các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh, bài viết trình bày cách đánh giá năng lực giải quyết vấn đề dựa vào hai căn cứ: Quá trình giải quyết...

   8 p niem 27/07/2020 23 1

 • Xây dựng một số nội dung và hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh lớp 1 tại thành phố Hồ Chí Minh

  Xây dựng một số nội dung và hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh lớp 1 tại thành phố Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu đã xây dựng được một số nội dung và hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh lớp 1, bao gồm: Chúng ta được hình thành như thế nào, con trai - con gái, quy tắc năm ngón tay và vùng riêng tư. Phương tiện dạy học chủ yếu là dữ liệu điện tử gồm tranh ảnh và phim. Phương pháp dạy học được thực hiện thông qua trò chơi học tập và...

   7 p niem 27/07/2020 17 1

 • Học thuyết tính thiện - từ Mạnh Tử đến tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó

  Học thuyết tính thiện - từ Mạnh Tử đến tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó

  Bài viết này, tác giả phân tích một số khía cạnh trong học thuyết “tính thiện” của Mạnh Tử; chỉ ra sự thể hiện của nó trong triết học Hồ Chí Minh; từ đó, rút ra ý nghĩa của nó trong giáo dục đạo đức cho con người Việt Nam hiện nay.

   9 p niem 27/07/2020 21 1

 • Thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tại một số trường mầm non ở Hà Nội

  Thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tại một số trường mầm non ở Hà Nội

  Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên mầm non tại một số trường mầm non Hà Nội về các vấn đề liên quan, đó là: Nhận thức của giáo viên về hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm, quá trình tổ chức và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên. Từ đó, đề...

   5 p niem 27/07/2020 6 1

 • Vận dụng thang đo nhận thức của Bloom để thiết kế hệ thống câu hỏi trong giảng dạy học phần giáo dục học ở trường đại học sư phạm

  Vận dụng thang đo nhận thức của Bloom để thiết kế hệ thống câu hỏi trong giảng dạy học phần giáo dục học ở trường đại học sư phạm

  Trong quá trình dạy học, để tích cực hóa hoạt động nhận thức và sử dụng kinh nghiệm đã có của người học, giáo viên thường sử dụng hệ thống câu hỏi. Bài viết này nêu lên tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống câu hỏi theo thang đo nhận thức của Benjamin Bloom trên cơ sở năng lực nhận thức của người học trong giảng dạy học phần...

   10 p niem 27/07/2020 21 1

 • Lí thuyết dạy học hiện đại và cách tiếp cận dạy học khám phá trong giáo dục

  Lí thuyết dạy học hiện đại và cách tiếp cận dạy học khám phá trong giáo dục

  Bài viết đề cập đến vấn đề tổng quan các lí thuyết hiện đại trong dạy học và việc tiếp cận dạy học khám phá như là phương pháp dạy học (PPDH) tích cực trong giáo dục hiện nay. Những lí thuyết, quan điểm và chiến lược dạy học được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, từ đó đi sâu phân tích các kĩ thuật dạy học khám phá, và khả...

   11 p niem 27/07/2020 18 1

 • Năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con ở lứa tuổi thiếu niên

  Năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con ở lứa tuổi thiếu niên

  Bài viết tập trung phân tích về năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con ở lứa tuổi thiếu niên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con chưa cao. Cha mẹ chưa có nhận thức đầy đủ về phương pháp nêu gương nên trong quá trình vận dụng còn gặp nhiều hạn chế. Có sự khác biệt về...

   10 p niem 27/07/2020 19 1

 • Tư tưởng giáo dục của Nho giáo nguyên thủy và ý nghĩa của nó đối với giáo dục công dân hiện nay

  Tư tưởng giáo dục của Nho giáo nguyên thủy và ý nghĩa của nó đối với giáo dục công dân hiện nay

  Bài viết tập trung phân tích một số giá trị về khía cạnh giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức nói riêng của Nho giáo nguyên thủy. Trên tinh thần đó nêu lên ý nghĩa của việc tiếp biến những giá trị tích cực đó vào nội dung giáo dục đạo đức, giáo dục công dân, định hướng giá trị cho thế hệ trẻ, nhằm góp vào chiến lược phát triển con...

   9 p niem 27/07/2020 23 1

 • Học tập tự định hướng - nhằm phát huy tính chủ động, tích cực cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Học tập tự định hướng - nhằm phát huy tính chủ động, tích cực cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Để quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất thì các phương pháp dạy học chủ động (active-learning) tỏ ra rất phù hợp. Đặc biệt là phương pháp học tập tự định hướng (HTTĐH) cho phép sinh viên (SV) tự lựa chọn con đường đi và định hướng đích đến của mình, với sự hỗ trợ của giảng viên (GV).

   9 p niem 27/07/2020 18 1

 • Phát triển năng lực giao tiếp của người học và việc áp dụng vào dạy ngoại ngữ

  Phát triển năng lực giao tiếp của người học và việc áp dụng vào dạy ngoại ngữ

  Trong hoạt động giảng dạy ngoại ngữ, ngoài những yêu cầu về xác định nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học một cách chính xác, linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả thì việc xác định năng lực của người học và khai thác các yếu tố liên quan đển phát triển năng lực người học cũng ngày càng được chú trọng. Trong một tổ hợp các năng lực...

   8 p niem 27/07/2020 23 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số