Giáo trình Tâm Lý Học Nhân Cách

Giáo trình" Tâm Lý Học Nhân Cách" cung cấp cho sinh viên, học viên chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học những kiến thức cơ bản về nhân cách. Nội dung giáo trình được khái quát trong 5 chương. Chương 1 - Những vấn đề chung của tâm lý học nhân cách; Chương 2- Một số lý thuyết nhân cách; Chương 3- Con đường hình thành và phát triển nhân cách; Chương 4- Rối loạn nhân cách; Chương 5- Đánh giá nhân cách.
Mời các bạn liên hệ Thư viện để có nội dung cụ thể.