• Bài giảng Mobile web school parent-teacher interaction portal - Bùi Quy Anh

    Bài giảng Mobile web school parent-teacher interaction portal - Bùi Quy Anh

    Bài giảng Mobile web school parent-teacher interaction portal trình bày về những thông tin chung, mô hình cần thiết phải phát triển hệ thống, tính năng, lợi ích nghiệp vụ của trang Web với nhiều tính năng đảm bảo cho việc trao đổi thông tin giữa nhà trường - phụ huynh - học sinh được diễn ra một cách nhanh chóng và chính xác.

     17 p niem 20/12/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số