Luận văn Thạc sĩ : Quản lý hoạt động giáo dục tính trách nhiệm cho học sinh trung học cơ sở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La( KLV KLV02266)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về quản lý hoạt động giáo dục tính trách nhiệm cho học sinh trung học cơ, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục tính trách nhiệm cho học sinh trung học cơ sở ở huyện Mộc Châu, công tác quản lý hoạt động giáo dục tính trách nhiệm cho học sinh trung học cơ sở của hiệu trưởng các trường THCS, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục tính trách nhiệm cho học sinh trung học cơ sở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.