Luận văn Thạc sĩ: Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội(KLV01922)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận của quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS Hà Huy Tập, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại trường THCS Hà Huy Tập.