Luận văn Thạc sĩ quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ tự kỉ tại các trường mầm non công lập quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (KLV02592)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quản lý hoạt động giáo dục trẻ tự kỉ, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ tự kỉ tại các trường mầm non công lập quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.