Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường Trung học phổ thông huyện Duy Tiên - Hà Nam(KLV02346)

Trên cơ sở lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động dạy học và khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động dạy học và quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THPT huyện Duy Tiên - Hà Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường. Mời các bạn tham khảo!