Giáo trình tâm lý học dạy học

Nội dung giáo trình gồm 5 chương, đề cập đến các vấn đề trong việc nghiên cứu cơ sở, bản chất của hoạt động dạy và học. Chương 1- Những vấn đề chung về tâm lý học dạy học; Chương 2- Các lý thuyết trong tâm lý học dạy học; Chương 3- Cơ sở tâm lý của hoạt động giảng dạy và hoạt động học tập, Chương 4- Dạy học và sự phát triển trí tuệ; Chương 5- Sự hình thành kỹ năng, kỹ xảo.
Mời các bạn liên hệ Thư viện để có nội dung cụ thể.

Từ khóa: Giáo trình tâm lý học dạy học,

4 p luakt 22/05/2020 87 1