Giáo trình hệ điều hành

"Giáo trình hệ điều hành" cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin kiến thức về các cơ chế hoạt động của hệ điều hành, cách thức nó điều khiển các thành phần linh kiện phần cứng như ổ đĩa, CPU hay bộ nhớ trong cũng như nguyên tắc làm việc của bản thân hệ điều hành. Nội dung cuốn giáo trình bao gồm 4 chương. Chương 1- Giới thiệu về Hệ điều hành;Chương 2- Quản lý và lập trình tiến trình; Chương 3- Cấp phát và quản lý bộ nhớ; Chương 4- Tổ chức và Quản lý hệ thống tệp tin. Mời các bạn liên hệ thư viện để có nội dung cụ thể!

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)