Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 3

Ebook Một góc nhìn của trí thức: Phần 3 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Giáo dục xin cho tôi nói thẳng, bộ mặt mới cho đại học Việt Nam, giáo dục đại học trước áp lực thương mại hóa, những điều có thể học từ hệ thống giáo dục đại học tại Mĩ, giải pháp phát triển giáo dục, chuyện "thi đua" trong giáo dục,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.